BELYDENISAFLEGGING – ‘N MENSGEMAAKTE WET?

Ek en my belydenisgroep vir 2012 het verlede Sondag-aand ons “journey” vir die jaar saam begin.Vroeg reeds het een van die kinders gevra:

Hoekom moet ons hierdie mensgemaakte wette volg? Dit gaan mos net oor ‘n verhouding met die Here.

Ek het die vraag laat oorstaan tot gisteraand en toe het ons as groep daaroor gepraat. Ek was toe nie verbaas om te hoor waarom sommige van die kinders moeite doen om belydenis van hulle geloof af te lê nie. Die volgende redes is genoem:

 1. As ek nie belydenis van geloof aflê nie, gaan die dominee my nie trou nie.
 2. As ek nie belydenis van geloof aflê nie gaan die dominee nie my kinders doop nie.
 3. As ek nie belydenis van geloof aflê nie, mag ek nie nagmaal gebruik nie.
 4. As ek nie belydenis van geloof aflê nie, gaan die dominee my nie begrawe nie.

Ek kon nie anders nie, ek moes dadelik hierdie dinge aanspreek.

In die eerste plek sal bitter min indien enige dominee vir jou vra of jy belydenis van geloof afgelê het as jy wil hê dat hy jou moet trou. Jy hoef nie lidmaat van my kerk of enige ander kerk te wees as jy wil hê dat ek jou moet trou nie. Jy hoef nie eers ‘n Christen te wees nie. Ek sal wel met so ‘n paartjie ‘n paar gesprekke hê, so daardie vanghek staan oop.

Die kwessie van die doop kan ‘n probleem wees. Aan die ander kant is doop ‘n handeling van ouers wat hulle geloof in Jesus Christus openlik bely waarin hulle onderneem om die kind wat die Here vir hulle gegee het so groot te maak dat hy/sy ook die drie-enige God sal bely. Hoekom jou kind doop as jy hom/haar iets anders wil laat glo as wat jy glo?

Die nagmaal is natuurlik geen probleem nie. As jy glo dat Jesus Christus die Seun van God is wat aan die kruis vir die sonde van die mensdom, en ook vir joune, gesterf het, dan kon jy gister in ons gemeente saam met ons die nagmaal gevier het.

Ek, en feitlik elke dominee wat ek ken, begrawe enige iemand wat my vra. Sulke tye is tye wat mense nodig het om te hoor van God se liefde en genade en van die hoop wat daar is vir die wat in Jesus glo.Ons verkondig dit by elke geleentheid.

Maar hierdie jaar is baie meer as om hierdie groep tieners toe te laat om een of ander nuwe vorm van lidmaatskap van die kerk te ontvang. Vir my as begeleier is hierdie  belydenisjaar die manier waarop die kerk gehoorsaam is aan Jesus se Groot Opdrag:

Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleiding van die wêreld.” (Matteus 28:18-20)

Toe ek die jongmense vra wat hulle dink dissipelskap is, het die standaard deur die dak gegaan. Ek het hulle rustig laat gesels oor wat ‘n dissipel is. Aan die einde het ek hierdie vraag gevra:

As jy nou vir jouself ‘n punt uit tien moet gee vir hoe ‘n goeie dissipel jy is na aanleiding van ons gesprek, hoeveel sal jy jouself gee?

Die hoogste telling rondom die tafel was 3. Ek self ingesluit.

Belydenisafelgging is n manier wat die NG Kerk wil gebruik om van jongmense getroue volgelinge van Jesus te maak. Maar, dissipelskap kan ook al te maklik weer ‘n wet word.

Wat leer ons ons kinders oor dissipelskap?

Hoe verstaan jy dissipelskap?

Advertisements

14 Kommentaar

Filed under Belydensaflegging, Dissipelskap

14 responses to “BELYDENISAFLEGGING – ‘N MENSGEMAAKTE WET?

 1. JOHAN

  Attie, soms skryf jy iets op jou blog waaarop mens nie anders kan as om te reageer nie. Ek praat uit ondervinding, en ek glo baie van “my tyd se mense” sal dalk saamstem as ek sê dat in die tye toe ons “aangeneem’ was, dit eintlik gegaan het oor die wettiese aspeke – ken die 10 gebooie uit jou kop, noem die 66 boeke van die Bybel op, sê die geloofbeleidenis hardop op, ens, ens. Die wat dit kon doen is “aangeneem” en die wat dit nie kon doen nie, moes weer probeer. Na my “aaneming” was ek alles behalwe ‘n dissipel (volgeling) van die Here, hoewel ek die wettiese sy van die “kerk” baie goed geken het. Ek het die kerk van die Here geken, maar nie die Here van die kerk nie. Ons prediking het bestaan uit ” …..as jy sonde doen is jy reguit op pad hel toe….”, en dit het gepaard gegaan met ‘n geslaan op die preekstoel en ‘n luide stem van die dominee. Daarna het almal gesê; Die dominee het weer vandag ‘n baie goei preek gehad. As kind was ek “bang” vir die Here want Hy sit en hou my dop om my te straf as ek sonde doen. Dit was die boodskap wat ons Sondag vir Sondag gehoor het.

  Ek het eers ‘n dissipel geword (ook maar so 3), toe ek vrygemaak is van die wettiese en geglo het dat die Here my “pa” is en ek sy “stout en ongehoorsame” kind is. As ek stout is maak dit nie dat ek ophou om sy kind te wees nie – net soos my kinders nie ophou om my kind te wees as hulle ook stout en ongehoorsaam is nie.

  Ek is nie ‘n teoloog nie, maar ek dink die afleggging van belydenis van geloof moet eerder gaan om die jong mense te leer van die betekenis van die doop, die nagmaal, ens. en veral oor die genade van God en van God self. Die inhoud van die Bybel moet deur ouers, groot ouers en dmv die kategese aan kinders geleer word deur “strories oor te vertel”. Ek hoor gister in ‘n diens dat die kerk maar net ‘n 8% inpak het op die kind se godsdiens, maar dat die huisgesin 60% inpak het. Skole se inpak het ietwat verdwyn. As ons jongmense (voornemende ouers) kan leer van die God van die Bybel en hulle bmagtig om weer hulle kinders te leer van die God van die Bybel, is ons op ‘n wen pad.

  Ek is baie opgewonde oor my kerk en die pad voorentoe, al verskil ek soms met sekere dinge, dink ek ons hoor die stem van die Here en is ons besig om beter dissipels te word – dalk so 5 uit 10?

 2. Johan, dankie vir jou koement. Ek is ook ‘n ds in die NGK en het in ‘n sekere sin ‘n “kleintjie dood” aan die belydenis aflegging, oor die waarheid van meeste van jou storie; asook die kinders se reaksie in Attie se klas. Miskien is ek origens te radikaal, maar dis sulke wan persepsies oor belydenisaflegging wat soms maak dat ek sommer glad nie dit wil doen nie!

  Ek stem 100% saam dat ouers ‘n BAIE groter rol moet speel in die geloofsvorming van ons kinders; en dat die kerk se rol heelwat kleiner moet raak. Belydenisaflegging gaan vir my oor ‘n antwoord van die kind op die doop belofte wat 16+ jr gelede aan hom gemaak is: dit behoort nie oor mensgemaakte wettiese reels te gaan nie, maar alleen oor die kind se verhouding met die Here! Dis juis hierdie mensgemaakte reels wat maak dat my seun, nou al op universiteit, steeds nie belydenis wil afle nie. Maar dat hy glo en sy geloof as ‘n lewende verhouding beleef; is verseker waar!

  Ek het die gebruik gehad dat ek nie dag en datums van belydenisaflegging op die kalender geskeduleer het nie maar vir die jongmense gese: as jy gereed is, doen aansoek! As daar 1 of 10 is, reel ons ‘n datum. Dit is tog in die eerste plek ‘n geleentheid tussen die kind, die Here en sy ouers wat die doopbelofte afgele het.

  • JOHAN

   Ds. Ekkedink,
   Ek hou baie van wat ek hoor en die onderwerp lê my baie naby die hart.
   Twee opmerkings:
   1.Baie mense wat “tot geloof kom”, of ‘n verdieping van hulle geloofslewe beleef, verlang om “oorgedoop” te word as “bewys” van hulle nuutgevonde geloof. Ek dink wat hulle eintlik wil doen is om aan die wêreld te sê, ek is nou ‘n dissipel van die Here en ek wil nou my geloof bely waar ek die doop belofte van my ouers “myne maak” en waar ek my nou (opnuut) verbind as dissipel van die Here. Ek dink die mense wat aandring om “oorgedoop” te word verstaan dalk nog nie mooi die doop as sulks nie. By die doop is God aan die woord, terwyl by die aflegging van Belydenis, die mens aan die woord is. As jy eenmaal tog kind van die Here is (by die kinder doop), is jy altyd kind van die Here en kan jy nie by die “oordoop” weer kind van die Here te word nie. Dit is die tipe van ding wat geleer moet word by die Belydenis klasse – dink ek in my eenvoud omdat dit nooit aan my as jongmens verduidelik is nie. Ek moes net sekere goed uit my kop leer en eksamen aflê om “aangeneem” te kon word. Ek veroordeel nie mense wat weer gedoop wil word nie – my eie seun wat 5de jaar teologie swot het ook as skoolseun hom laat groot doop om sy nuwe verbintenis to die Here sigbaar te belei. As ek eendag by die Jordaan rivier staan sal ek my self ook (dalk) laat doop, maar nie “oor doop”, maar net die ritueel herhaal terwiller van die oomblik en geskiedenis en die plek. Nou dat my seun die doop beter verstaan, weet hy dat dit nie regtig nodig was om weer gedoop te word nie, maar ek glo die Here verstaan sy en andere se hart wat dit wil doen en ons moet maar geduld daarmee hê, maar tog aan diesulkes verduidelik dat daar wel ‘n groot verskil is tussen geloofsbelydenis en die doop.
   2. Ek het vandat ek regtig ‘n dissipel van die Here geword het (ongelukkig nie 10/10 nie, maar darem so ±3/10, en toe ek 28 jaar oud was) ook begin dink dat daar nie datums moet wees wanneer jong mense belydenis van geloof moet / hoef af te lê nie. Die predikant moet jong mense begely na ‘n keuse om belydenis van geloof te wil aflê wanneer hulle gereed is om dit te doen en nie om net eendag kinders te kan doop nie, maar omdat hulle wil antwoord op die doopbelofte van hulle ouers en daarmee saam omdat hulle dissipels van die Here wil wees.
   Dit is maar my persepsie oor die hele saak en dalk is ek totaal verkeerd. Dit is goed en lekker om oor die dinge te praat, alehoort ek eintlik te werk.

 3. Ek dink mens moet versigtig wees om die baba met die badwater uit te gooi. Die wan-persepsies wat die kinders oor die belydensaflegging het, moet van iewers kom. Ek weet niemand preek dit nie. Die bron is dus moontlik tweeledig. Dalk vriende. Indien dit die vriende is, hoekom het die ouers (Die tweede moontlike bron) dit nie reggestel nie. Volgens my inligting is dit omdat ouers nie met hulle tieners hieroor praat nie.
  Nou plaas ons hierdie verantwoordelikheid vierkantig terug in ouers se hande waar die groot meerderheid nie sulke gesprekke voer nie.
  BELANRGIK: In dieselfde groep is daar tieners wat die regte verstaan het. Met ander woorde, moenie veralgemeen nie. Daar is ouers wat hulle doopbelofte nakom en mooi met hulle kinders hieroor praat.
  In hierdie groep is daar kinders wat nog nooit gesprekke gehad het soos die wat ons hierdie jaar gaan hê nie. Ek het al kinders se lewens in ‘n jaar soos hierdie sien verander.
  Belydenisaflegging is ‘n werkswyse. Daar is op die stadium nie iets anders of iets beters nie. Die aanmeld oplossing is nie DIE oplossing nie. Daar is geen waarborg dat die wat kom aanmeld baie anders dink en voel as die wat die gewone proses gevolg het nie.
  Ek motiveer ouers so goed as wat ek kan om hulle deel te doen, maar ek het uitgewerk dat ek deur die loop van die jaar, kampe ens ingesluit ongeveer 60 ure het om met hierdie groep te werk. Ek weet ek sal met eerlikheid voor die Here kan staan oor die pad wat ek met hierdie groep gestap het.
  Ek is nie moedeloos nie. Ek is opgewonde oor die geleentheid wat die here vir my gee om met hierdie 25 jongmense ‘n pad te stap.

  • JOHAN

   Attie, ek hoor wat jy sê en ek is dankbaar vir die “nuwe benadering” en vir die pad wat jy met die kinders gaan stap. Ek het gister in ‘n preek gehoor dat ‘n kerk maar net 30 minute in 25 Sondae (vakansies bygereken) het om die kinders te “onderrig”. Dit beteken net 750 minute in een jaar, bestaande uit 262,800 beskikbare minute, of in persentasie, net 0,29% van die beskikbare aantal ure in ‘n jaar. Navorsing het getoon dat ‘n kind 60% – 65% van sy godsdiens by sy ouers en groot ouers ontvang en net 8% by die kerk. My afleiding is dus dat die kind wie se ouers en groot ouers hulle taak en doop belofte nakom, vêr kan kom met die addisionele 8% of 0,29 % van die beskikbare ure in ‘n jaar.

   My bekommernis lê by die kinders wat nog soekende is en my persepsie is dat die 0,29% of 750 minute per jaar, of die 8%, of selfs die 60 ure soos wat jy beoog, dalk net nie voldoende kan wees nie. Onthou die 60 ure is vir die hele groep van 25 kinders. dit beteken slegs 2½ uur aan elke kind.
   Ek glo nie dat dit genoeg is nie. Ek het vir ‘n paar jaar saam met Oom Dirk Hanekom die onderhoude by C-laan gevoer voor belydenisaflegging en ons kon dadelik sien waar die ouers ‘n rol gespeel het en waar nie. Die kinders wat nie die nodige onderrig by die huise kry het ‘n “probleem” en van hulle vereis dalk elk 60 uur of langer in ‘n jaar.

   Op die stadium mag belydenisaflegging dalk die aangewese werkswyse wees in die afwesigheid aan iets beter, maar ek glo ons moet altyd streef na die volmaakte en ek glo nie die huidige werkswyse is naby die volmaakte nie. As ek dalk verkeerd is, ontstaan die vraag onwillekeurig: Waar is die jong mense wat belydenis van geloof afgelê het? Hoekom “raak so baie van hulle weg” nadat hulle belydenis van geloof afgelê het – nie net in ons kerk nie, maar oral in alle kerke? Is dit dalk die die rigtingwyser dat ons moet streef na ‘n ander werkswyse? Ek weet regtig nie.

   Attie,
   Ek is dankbaar vir die pad wat jy met die kinders gaan stap en ek glo dat jy groot seën sal verkry. Ek is ook dankbaar dat ons openlik op jou blog oor die dinge kan praat. In my geval was “aanneming” maar net ‘n “hekkie” in my lewe waar ek moes / moet oorkom, eerder as ‘n voorreg en ‘n seën. Ek was nie gereed om die belofte af te lê nie, maar in my tyd was dit “die regte ding” om te doen. In gesprekke met ander mense en vriende, so om ‘n braaivleis vuur, het ek ook maar die gehoor dat dit vir baie ook maar net “iets is wat gedoen moet / moes word om klaar te maak met Sondagskool” – selfs by my eie twee seuns. Dit is beslis nie die reël nie, maar tog iets om in gedagte te hou ek dink die toets van hoe suksesvol, al dan nie die huidige werkswyse is, of nie is nie, lê in die hoeveelheid kinders wat na aflegging van geloof steeds aktief betrokke is by die kerk.

   Bitter min ouers praat vandag met kinders oor godsdiens. Die dominee doen dit mos Sondae, of die ouers is te besig, of die kinders is te besig, of die ouers is nie onderrig genoeg nie. Chris het gister syfers genoem oor die saak wat my verbaas het.

   In gesprek met my Engels sprekende kollega by die werk so paar weke gelede oor die doop, is sy opmerking dat die doop maar net die manier is om jou ‘n naam te gee. Ek en ander in die gesprek was stom geslaan oor sy absolute onkunde oor die saak, maar ek wat hom beter ken voer dit terug na sy onderrig tuis oor die saak.

   Ek debateer sommer so in die algemeen oor die saak en lewer nie kritiek nie en is nie negatief nie. Ek dink baie oor die goed en lees deesdae nogal baie daaroor. Ongelukkig het ek nie die antwoorde nie en bly my bydra maar by vra, vra. iewers gaan iemand dak eendag met die regte antwoorde kom.

   Al wat wil sê, en waaroor ek nogal sterk voel is dst baie ouers dalk ook onderrig nodig het om hulle te bemagtig om ‘n al groter wordende rol te speel by hulle kinders se godsiens onderrig. My oorlede moeder en vader het tyd gemaak om ons kinders te onderrig en te leer en het die saaitjie geplant om al meer en meer daaroor te leer. In hoeveel huise van vandag gebeur dit nog gereeld? Ds Chris Lötter het gister skokkende syfers van die preekstoel genoem na aanleiding van ondersoeke wat gedoen was, juis oor dier saak en daarom sê ek dat daar dalk net ‘n ander werkswyse moet / kan wees as die huidige werkswyse, of na gesoek moet word, anders is ons oor 10 jaar dalk net in die moeilikheid. Miskien is daar te min navorsing gedoen oor die saak – ek weet nie en kon ook nie iets op die interet daaroor kry nie.

   Dankie vir die gesprek en sterkte met wat jy doen en gaan doen. Onder omstandighede en vir die huidige is dit die beste werkswyse, maar ons moet maar bly vra, vra.

 4. Martin

  In die belydenis is daar tog ‘n gedeelte van dat jy die “kerk” se leerstellings aanvaar as “die ware en enigste” leer. Asook dat jy jouself onderwerp aan “kerklike opsig en tug”.

  Maar wat gedoen as die “kerk” se leer nie meer ooreenstem met God se Woord nie. Moet ons nou (as belydende lidmate) eerder glo wat geleerde mense vir ons vertel as wat Die Bybel vir ons vertel? Moet ek glo in ‘n God wat Jesus uit die dood kon opwek, maar wat nie kan sorg dat Sy Woord reg geskryf is nie? Talle dominees (nie almal nie – glad nie!) “interpreteer” met hulle menslike kennis die Woord en as jy vir hulle ‘n vraag stel rondom die kerk se leer, word jy afgemaak as “iemand wat die Bybel nie in die konteks van die tyd waarin dit geskryf is” verstaan nie. Iemand wat nie die kennis van die dominee het nie en dus nie die Bybel korrek kan “interpreteer” nie. Dis tog immers dieselfde redenasie wat die katolieke kerk in die middeleeue gehad het en wat deels die hervorming teweeg gebring het,

  Hoekom moet ek dat my kinders voor die altaar van menslike geleerdheid buig, en hulself met ‘n belofte verbind aan ‘n organisasie wat grotendeels dele van geloof vermy (soos geestelike oorlogvoering, demoniese manifestasies, gawes van die Gees)? Hoe kan ek, as ‘n Christen, hul voor ‘n kansel laat belowe dat die instansie se leer die ware en volkome leer is, waar in die Sondagskool klas die ander kerke as sektes afgemaak word? (Afguns en hoogmoed is tog immers teen God se Woord en Wil?). Wat het geword van verdraagsaamheid? Wat het geword van al die teksverse wat vertel ons mag nie mekaar veroordeel nie, nie op feeste wat ons beoefen of kos ons eet nie? So as iemand anders dalk ‘n ander manier het om God te dien, maar tog glo Jesus is Koning, Seun van God en die Bybel is die onfeilbare Woord van God, hoekom moet ek hulle afmaak as “minder” as myself?

  Ek hou van “bottom lines”. Hier is myne (my opinie natuurlik). Ek het belydenis afgelê en vir jare Sondagskool gehou en al daai dinge. Ek kan nie met ‘n skoon gewete my kinders laat belydenis aflê, en hulself vasbind aan doktrines wat soms dwaal van God se Woord nie. Of hulsels laat verbid aan ‘n organisasie wat sekere onderwerpe vermy of afmaak dat dit net “vir daai tyd” was nie. Selfs ‘n organisasie waarin die een dominee mag preek daar is nie ‘n hel nie, dat “die duiwel” net ‘n filosofiese konsep is wat mense van “daai tyd” gebruik het om menslike foute te beskryf, of selfs waar die geleerdes kan wonder of Jesus werklik fisies uit die dood opgestaan het. Of ‘n organisasie wat toelaat dat een dominee op die kansel van ‘n ander gemeente (wat ook NG is) mag sê dat hul “praise en worship aande is alles net ‘n show en daar is geen waarde in praise en worship nie”. Weereens, dis nie alle dominees nie. Glad nie. Daar is baie “amazing”, Gees-vervulde dominees in ons land. Tog lê ons nie ‘n eed af (of maak ‘n belofte) waarin ons verklaar die dominee is reg nie, maar “die kerk”. Nie die Bybel nie – “die kerk”. Nie onderdanigheid aan God of Sy Woord nie, maar aan “die kerk” en “sy” leerstellings. Dis waar my probleem lê. Ons lê ‘n eed af voor menslike geleerdheid, gehoorsaam menslike komitees, sit elke Sondag stil, mag nie vrae vra nie en vergeet so stil-stil van die Here.

 5. Martin.
  Dankie vir jou inset. Daar is natuurlik baie vrae wat gevra kan word na aanleiding van jou skrywe. Is dit regtig so maklik om te gloe wat “die Bybel vertel?” Laat selfs ‘n eenvoudige lees van die Bybel mens nie ook maar met baie vrae nie? Soos byvoorbeeld: Vrouens moet altyd ‘n hoed dra? Vrouens mag nie in die kerk praat nie? Nêrens in die Nuwe Testament staan dat ons nagmaal met kelkies mag gebruik nie.
  Ek dink daar is verwarring en as jy die dag dag die geloofsgroep vind waar almal oor alles uit een mond praat, laat weet my. Ek sou graag wou aansluit. Mense gaan maar altyd weer dinge sê seermaak.
  Almal van ons is mos maar bietjie geleerd oor die Bybel. Wie se geleerdheid is nou reg? Joune of die professor sin. Net soos syne nie altyd noodwendig reg is nie, is joune ook nie altyd reg nie.
  Net soos jou woorde hier ook maar gaan seermaak oor jy so skerp veroordelend is teenoor mense wat ook op hulle eie manier die Here opreg wil aanbid, maar net nie oor alles glo en dink soos jy oor alles glo en dink nie.
  Baie jare al word daar in geen Sondagskoolklas van groepe as sektes gepraat en dat hulle verkeerd en ons reg is nie.
  In ons jeugbediening en die meeste (indien nie almal nie) ander jeugbedieninge waarvan eki weet fokus ons op jeug-vorming. DIssipelskap.
  Dan moet ‘n mens lank en indringend gaan praat oor die “kerk”. Want duidelik is kerk soos jy dit verstaan nie kerk soos on dit bedoel nie. Kerk is dinamies – die liggaam van Christus. Kerk beteken: Christus is die Hoof. Kerk beteken Jesus is hier in beheer. Belydenisaflegging beteken ek belowe trou aan die koning van die kerk.
  So sou ek kon aangaan.
  Jy het jou beeld van “kerk” en “belydenis-aflegging” geprojekteer en dink almal bedoel dieselfde wanneer hulle daarvan praat.
  Niks is verder van die waarheid.
  Ek dink nie aan dieselfde dinge wanneer ek “kerk” dink as jy nie.
  Ek dink nie dieselfde wanneer ek “belydenis” hoor as jy nie.
  Groete

 6. sjps

  ‘n Mens moet ook onthou dat Belydenisaflegging handel nie net oor die geloof van die kinders nie. Hulle geloof is ‘n saak wat hulle, hopelik, lank voor die belydenisaflegging uitsorteer het. Daar is geen groter vreugde om kinders in jou belydenisklas te sien wat reeds jare vroeër ‘n keuse vir ons Verlosser gemaak het nie. Ek herinner altyd die kinders dat hulle nie by belydenisaflegging as gelowiges “verklaar” word deur die gemeente nie. Hulle moet dit reeds wees. Die gemeente kan ook nie hulle geloof “toets” en bepaal wie is opreg en wie is nie. Daarom gebeur dit ook ongelukkig dat kinders deur die proses gaan sonder dat hulle altyd vir Jesus gekies het nie. Belydenisaflegging handel ook oor die status van die kinders binne die gemeente. Voor belydenisaflegging is hulle dooplidmate. Dit beteken hulle staan tegnies nog onder die verantwoordelikheid van hulle ouers, wat nog hulle doopbelofte deurvoer. By belydenisaflegging word hulle belydende lidmate. Dit beteken dat die gemeente hulle nie meer as kinders reken nie, maar as volwassenes. Hiermee saam gaan ook die kwessie van verantwoordelikheid: die kinders neem verantwoordelikheid vir hulle geloofslewe voor die kansel. Dit impliseer basies dat die ouers se doopbelofte afgehandel is en dat die kinders self verder, as volwassenes, hulle pad met God loop. Die rol van die ouers verdwyn egter nooit nie. Die verantwoordelikheid val nou op die nuwe “volwasse” lidmate.
  Die doel van kategese is om kinders voor te berei om hierdie verantwoordelikheid binne die gemeente ten volle te verstaan en uit te leef.

  • Johan vd Westhuizen

   Ds Attie, Dankie dat jy weer terug is op jou blog. Dit is lekker om dinge op die wyse met jou te kan deel.
   In my dae is ons nog “aangeneem” en dit is waarsklynlik steeds maar die mees korekte beskrywing van die gebeurtenis. Albei my kinders en kleinkinders het lank reeds voor hulle belydenis van geloof afgelê he voor die gemeente, hulle geloof in God Drie Enige bely en selfs uitgeleef voor almal wat wou luister.
   Die gebeurtenis van aflegging van belydenis van geloof is egter ‘n baie mooi en baie bruikbare en baie belangrike “ritueel”, gebruik, gebeurtenis, (noem dit soos jy wil) in enige mens se lewe. Dit is die hoogtepunt van enige dooplidmaat se pad wat hy / sy in die kerk gestap het van geboorte tot en met die gebeurtenis van belydenisaflegging. Daarna moet hulle nou die belofte voor God en die mense gaan uitleef as volwasse lidmate van die kerk van die Here op aarde.
   Baie volwasse lidmate het ‘n begeerte om hulle te laat “oordoop” , maar wat hulle eintlik wil doen is om weer openlik belydenis van geloof af te lê en ek dink meer ruimte moet in die kerk daarvoor gemaak word, eerder as om te argumenteer oor die sin om weer gedoop te word.
   Die gebeure voor die belydenisaflegging is baie beangrik en dat gaan alles oor “verhoudings” en nie oor hoeveel versies jy uit jou kop kan opsê nie of oor teologiese vraagstukke en kerkleerstellings nie. Dit gaan oor die verhoudigs tussen die dominee en die dooplidmate voor dat hulle volwasse lidmate word. Dit gaan oor die verhouding tussen dooplidmate onderling en dit gaan oor die verhouding tussen die dooplidmaat en God.
   Moet tog nie dat die wonderlike gebruik in ons kerk afgewater word tot iets anders as “belydenisaflegging” nie. Dit is geen “toets” nie, maar ‘n openbare erkenning van God Drie Enige as die Enigste en die Almagtige en die Liefdevolle Vader en ons as volwasse lidmate behoort ook meer gereeld ons geloof in die openbaar te bely.
   Dankie, Attie dat jy en ander ons kinders op die weg na volwasse lidamte begely het, soos wat die Here van ons verwag om te doen.

 7. Ben Biggs

  Mag ek vra, wanneer het die aanneming en belydenis van geloof in die kerk ontstaan, en wie was die uitvinder daarvan?
  Ben.

 8. sonja

  Ek wil ook graag weet my dogter wil graag haar baba doop maar het nie belydenis afgele nie en nou wil die NG Kerk nie die baba doop voor sy haar belydenis afgele het nie

 9. Ek het ‘n vragie…….waar op dees aarde staan dit in die bybel dat ouers hul kinders moet laat doop?…..ruik vir my na paganism. God is n God van vrye keuse. ‘n Baba kan nie God en Yahshua kies en hulsef bekeer nie. Soos hier bo aangehaal uit die bybel…….”Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”……Dis sê mense, nie babas nie.Ek het ‘n duisend sulke vrae vir die (NG) kerk maar ja, kom ons begin by “A”.

  • Ben Biggs

   Die doop is ñ instelling deur Jesus self aan Sy dissipels en hulle het Vir ons duidelike voorbeelde in die Bybel gelaat sodat daar Geen misverstand kan wees nie, behalwe as ons ons eie agendas volg.Hand2,38 Hand8,12-16 Hand19,5 wanneer en wie het dit verander. As jy dit weet?

   On Thu., 5 Sep. 2019, 08:16 Attie se koffietafel., wrote:

   > Henri commented: “Ek het ‘n vragie…….waar op dees aarde staan dit in > die bybel dat ouers hul kinders moet laat doop?…..ruik vir my na > paganism. God is n God van vrye keuse. ‘n Baba kan nie God en Yahshua kies > en hulsef bekeer nie. Soos hier bo aangehaal uit die bybel” >

 10. Ben Biggs

  Ons lees in Efêsiérs4,4-5; Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop.
  Ek wil graag stilstaan by die doop.
  Een Doop; Die doop is ń groot knelpunt onder gelowiges vandag, (klein doop of groot doop of glad nie doop?) baie gelowiges verkeer verkeerdelik onder die indruk die klein of groot doop baan die weg na die ewige lewe, maar is dit regtig so moeilik? Ons lees op twee plekke in die Bybel van Jesus se groot opdrag aan sy disippels met betrekking tot die doop. Mattheus28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

  Markus16,15&16 En Hy het vir hulle (dissipels) gesê. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

  In altwee die tekste is die vertrekpunt “gaan en verkondig” En doop.

  Die evangelie (Blye boodskap) wat verkondig moet word en die belofte van God aan die mense is saamgevat in Johannes 3,16; Want so lief het God die wêreld (mense)gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom(Jesus) glo (hier volg die belofte) nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  ———-
  Nou moet ons egter op ń baie belangrike aspek van Jesus se opdrag let nl, Jesus sê, gaan en verkondig- vertel vir almal die goeie tyding dat hulle gered kan word.Hy sê nie gaan vra eers die wetenskaplikes-die wyses- die ongelowiges-die redetwisters van ons tyd, wat hulle dink en hoe hulle oor hierdie aangeleentheid voel nie.”Nee!”, Hy sê, vertel hulle net en maak seker hulle hoor en verstaan die boodskap, en beklemtoon die alternatief vir die wat nie wil glo nie, hulle sal veroordeel word.

  Veroordeel kan beste verstaan word deur, (Vertoon sy of haar lewe, gedagtes, woorde, en dade.) (stal dit uit op die groot skerm)

  Die opdrag van Jesus aan sy volgelinge is twee-ledig.
  Die een deel van die opdrag is om die blye boodskap van verlossing en redding wat in Jesus Christus is, aan alle mense te verkondig.

  Die ander deel van die opdrag wat nie die nodige aandag kry wat dit verdien nie, is om vir die mense wat die boodskap glo en aanneem te kan sê wat hulle nou te doen staan.
  Maar baie belangrik nie uit hulle eie krag en verstand nie.
  Ons lees in Lukas24,45-49 Toe open Hy (Jesus) hulle verstand om die skrifte te verstaan. En Hy sê vir hulle. So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
  Matthéüs13,11 Toe antwoord Hy (Jesus) en sê vir hulle; Omdat dit aan julle (dissipels) gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle (die ongehoorsames) is dit nie gegee nie.
  Matthéüs16,18En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

  Handelinge2,1-4 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle (dissipels) almal eendragtig bymekaar. En daar kom skierlik uit die hemel ʼn geluid soos van ʼn geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
  ——————–
  Nou kan ons met die waarheid van die Skrif sê,
  Indien daar ooit iemand was wat volkome toegerus was om die evangelie van God te verkondig, dan was dit verseker Jesus se dissipels. Ons het gelees, Hy het hulle verstand gegee om die ware God te ken. Hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. En dit is aan hulle, die dissipels gegee om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, en hulle was met die Heilige Gees gedoop wat die Gees van die waarheid is, en nie kan lieg nie.

  Ons lees in Handelinge2 hoe hulle die evangelie begin verkondig, en in vers37 van die eerste bekeerdes. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê. Wat moet ons doen broeders? (hulle glo en verstaan die boodskap maar besef daar is iets wat hulle moet doen, maar weet nie reg wat nie. En luister net wat sê Petrus gevul met die Heilige Gees en die moed van sy oortuiging, geloof, en kennis vir hulle, en vir ons vandag nog 2000 jaar later.

  Handelinge 2,38 En Petrus (van wie Jesus sê jy is Petrus en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou) sê vir hulle. Bekeer julle, (kom tot die kennis en geloof in Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge10,43 Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, vergifnis van sonde deur sy Naam (Jesus) ontvang.
  Johannes 14,6 Jesus antwoord hom. Ek (Jesus) is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Handelinge 4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam (Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Hier maak die Skrif dit duidelik die Naam van Jesus Christus verteenwoordig (let wel, nie vervang nie) sy bloed gestort en sterwe aan die kruis vir jou en my sonde,

  Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent drieduisend siele toegebring.

  Verder lees ons in Handelinge8,12,16 ( waar Filippus die evangelie in Samaria verkondig) Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop manne sowel as vroue.(16) want Hy(die Heilige Gees) het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.

  En nou kom die Apostel Paulus wat in Galásiérs1,11,12 getuig. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van ʼn mens ontvang of geleer nie, maar deur ʼn openbaring van Jesus Christus.
  Ons lees in Hand19 hy (Paulus) het in Efêse gekom en daar gelowiges gevind en hulle onderandere gevra. Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord. Met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vas staan. (Petrus-Filippus-Paulus)
  1Timotheús2,4-5 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid (Jesus) kom. Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.

  Nou ontstaan daar ń vraag; Het die doop; die besnydenis as teken van die verbond van God met Abraham vervang?

  Antwoord; Die besnydenis as uiterlike teken (van God se verbond met Abraham en sy nageslag as erfgename) word vervang en vervolmaak deur die geloof in Christus Jesus.

  Ons word nie kinders van God deur ons net te laat doop nie. (op welke metode ookal)
  Simon die towenaar is die bewys hiervan. (Handeling8,9-24)
  Ons word alleenlik kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. (Galásiérs3,26)

  Waar pas die doop dan in? want die Skrif sê ons moet gedoop word.

  Hier moet ons nou eers kyk wat die doop in die Naam van Jesus Christus vir my as sondaar mens beteken.

  In die eerste plek erken en bely ek saam met die apostels, die Naam van die Vader, Seun, en Heilige Gees is “Jesus” (Mattheus28,19—Hand2,38)

  Ten tweede is die doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, Handelinge10,43 en deel van my daad van gehoorsaamheid, (na my bekering en kennis tot geloof in Christus,) om aan Christus te behoort.
  1Korinthiérs6,11 En dit was sommige van julle, maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.
  Handelinge 22,16 En nou waarom versuim jy? staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

  (3)Die doop in die Naam van Jesus is ʼn begrafnis en redding.
  Romeine 6,3&4 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met Hom (Jesus) begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so n nuwe lewe kan wandel.
  1Petrus3,21 waarvan die teëbeeld die doop, ons nou ook red, nie as n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ʼn bede tot God om ʼn goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus.

  (4)In die vierde plek het ek met my bekering, geloof, en doop in die Naam van die Here Jesus sy kleed aangetrek.
  Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus. (julle behoort nou aan Christus)
  En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Galásiérs3,26-29.
  En,onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot: God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die Gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. I TIMÓTHEÜS 3:16

  Kom ons kyk wat is die nut daarvan om met Christus beklee te wees.
  Openbaring19,9 Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.
  Wie is die Lam?
  John1,29 Die volgende dag sien Johannes (die doper) Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!
  Mattheüs22,11&12 En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koningkryk van die hemele is soos ń koning wat ń bruilofsmaal vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie.
  Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. En die bruilofsaal het vol gaste geword. (Maar daar is ń voorwaarde.) En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ń bruilofskleed aan het nie. (Die voorwaarde) (Galasiërs 3,27 Want julle almal wat in Christus gedoop is het julle met Christus beklee.) En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ń bruilofskleed aan? en hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars bind sy hande en voete en werp hom uit in die buitenste duisternis, daar sal geween en gekners van tande wees want baie is geroep maar min uitverkie

  (5) En dan het ons die belofte om die gawe van die Heilige Gees te ontvang. Hand2,38

  Ek deel ook graag met u.
  Die Nuwe Testament Vertaal uit die oorspronklike Grieks in Hedendaagse Afrikaans; deur Prof Jan van der Watt & Prof Stephan Joubert.
  Die Boodskap.
  Beskrywende tekste met betrekking tot die doop; Markus 16,15-16 Hy sê vir hulle; Gaan vertel vir al die mense die goeie nuus oor My. Almal moet dit hoor. Elkeen wat julle boodskap glo en by julle as Christene aansluit deur gedoop te word, sal gered word. Iemand wat dit nie wil glo nie, kan maar vergeet; God sal hom of haar straf.
  Handelinge 2,38 Hou dadelik op met julle sondes. Kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. Laat julle ook doop in die Naam van Jesus Christus. Dit is die sigbare bewys dat God julle sondes vergewe het.
  Handelinge8,8-16 Filippus moes omtrent bontstaan om almal te doop wat in Jesus begin glo het. Die apostels in Jerusalem het intussen gehoor dat God besig was om mense oral in Samaria met sy goedheid aan te raak. Hulle het daarom vir Petrus en Johannes soontoe gestuur. Hulle twee moes gaan bid dat hierdie mense ook die krag van die Heilige Gees in hulle lewe ontvang, want op daardie tydstip was hulle nog nie met sy krag vervul nie. Hulle was nog net in die Naam van die Here Jesus gedoop.
  Handelinge10,48 Petrus het daarop gereël dat almal in Kornelius se huis gedoop moet word in die Naam van Jesus Christus.
  Handelinge 19,4&5 Johannes het ook vir elkeen wat hy gedoop het, gesê dat hulle moes glo in die Een wat na hom op die toneel sou verskyn. Daardie Een is natuurlik Jesus. Daarom geld Johannes se doop nou nie meer nie. Jesus het dit met n nuwe doop kom vervang. Toe die gelowiges hoor wat Paulus sê, was hulle vuur en vlam om in die Naam van die Here Jesus gedoop te word. Paulus het dit toe ook gedoen.
  Handelinge 22,16 Noudat jy Hom persoonlik ontmoed het, moet jy vir almal gaan vertel wat met jou gebeur het. Moenie langer tyd verspil nie. Staan gou op sodat jy gedoop kan word. Al jou sondes sal dan afgewas word omdat jy in die Here glo.
  1Petrus 3,21 Hierdie dinge is eintlik vir ons ʼn voorbeeld van wat op geestelike gebied by die doop gebeur. Daar skei die paaie van die mense wat gered word en die wat nie gered word nie. Dit gaan nie oor vuilgoed wat die water van jou liggaam afwas nie. Dit gaan eerder oor dit wat binne in jou gebeur. Dit gaan daaroor dat jy God opreg vra om alles weg te vat wat jou skuldig laat voel.
  Kolossense2,12 Toe julle gedoop is, het daar ʼn geestelike begrafnis plaas gevind; geestelik is julle saam met Christus begrawe. Dit het nie vir julle die einde beteken nie, maar dit was eintlik vir julle ʼn nuwe begin. God het Christus immers uit die dood en die graf laat opstaan. Gelasiers3, 27 Weet julle daardie dag toe julle gedoop is, het julle ook ten volle van bo tot onder deel gekry in Christus se redding. Julle doop was soos ʼn stel splinter nuwe klere. By julle doop het julle Christus aangetrek soos mens ʼn stel nuwe klere aantrek. Nou behoort julle heeltemal aan Hom. Omdat julle aan Christus behoort, is julle nou ook deel van sy nuwe familie.
  Romeine 6,2-4 Julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die Naam van Jesus Christus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met Hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. Toe ons gedoop is, is ons saam met Hom in sy graf begrawe. Daarna het God vir Jesus uit die dood laat opstaan om sy eie mag en heerlikheid te wys. Dieselfde het toe ook met ons gebeur. By die doop het God ons uit die doodsgreep van die sonde laat opstaan. Daarom kan ons nou op n nuwe manier leef.
  As dit waar is dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met Hom lewendig anderkant uitgekom het. Daardie sondige mens wat ons eenmaal was, is immers saam met Jesus gekruisig.
  Titus 3,3,4 God het ons heeltemal nuutgemaak. Ons is as’t ware ʼn tweede keer gebore toe ons sy kinders geword het. Die doop is die bewys daarvan. Dit sê vir ons dat ons ou, sondige mens dood en begrawe is en dat God ons ʼn tweede keer oorgemaak het.

  biggs.ben7@gmail.com

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s