Monthly Archives: Mei 2008

NOGEENS LYDING

Charles Colson was een van die manne wat saam met President Nixon gewerk het en wat toe op die ou end tronk toe is as gevolg van die Watergate skandaal. Net voordat hy tronk toe is het Charles Colson ‘n Christen geword deur die getuienis van een van die ander lede van die Amerikaanse Senaat. Terwyl hy in die tronk was, het hy geestelik meer en meer volwasse geword en nadat hy uit die gevangenis ontslaan is, het hy ‘n organisasie met die naam “Christian Prison Fellowship ” begin wat uitreik na mense in gevangenisse dwarsoor die wêreld. Charles Colson vertel van ‘n geleentheid toe hy ‘n tronk met die naam Humaita, in Brasilië besoek het.

Twintig jaar gelede is hierdie tronk in Sao Jose dos Campos oorgegee aan twee Christen vrywilligers. Die tronk het net twee voltydse personeellede, die res van die werk word deur die gevangenisse self gedoen. Elke gevangene het ‘n mede-gevangene aan wie hy verantwoording doen. Daarmee saam het elke gevangene ‘n gesin wat die gevangene vanaf die buitekant ondersteun en wat aanhou om hom te ondersteun nadat hy vrygelaat is. Elke gevangene word deel van ‘n geestelike groei program of doen ‘n kursus in karakter vorming.

Colson sê: Lees voort

5 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe, Nagedink

SAL JY NA HIERDIE OU GAAN LUISTER?

Kyk bietjie na hierdie snit. Die snit is 5 minute lank, maar kyk net vir een minuut.

Sal jy nie hierdie ou gaan luister?

Sal jy betaal om na hom te gaan luister?

15 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

LYDING EN NOMAALS LYDING

Twee dinge het hierdie week oor my pad gekom wat weereens ‘n klomp vrae by my laat ontstaan het. Daarmee saam wil ek graag Sondagaand met tieners praat oor die Christen en lyding. Kom ek vertel gou van die twee dinge.

‘n Familielid van Renate , ‘n getroude jong vrou met ‘n klein kindjie, is ‘n paar jaar gelede met ‘n ernstige gewas op die brein gediagnoseer. Die gewas was blykbaar al so verstrengel dat dit nie sin sou maak om die gewas te probeer verwyder nie. Dinsdagmiddag kry Renate die nuus dat die vroutjie geval het en dat die gewas gebars het en dat sy nou in intensiewe sorg is. Niemand is seker wat verder gaan gebeur nie. Lees voort

8 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

GEWOND VANUIT EIE GELDERE

Ek sou geen ander werk wou doen as dit wat ek nou doen nie. Ek geniet my werk en daar is ontelbaar baie uitdagings en heerlike bevrediging in wat ek doen. Maar die lewe binne die kerk en veral in die binnekring van die kerk is nie altyd maanskyn en rose nie.

Christene is al te dikwels daarop ingestel om die wapens op te neem teenoor mekaar, in plaas daarvan dat hulle behulpsaam sal wees met die uitdra van die evangelie na die al die mense in die wêreld. Menige Christen is al deur “vuur” vanuit eie geledere tot so ‘n mate gewond dat hulle geen ander keuse gehad het as om te onttrek nie. Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Basiese Bybelse Beginsels, BYBELLEESPROGRAM, Die Christelike Lewe, Nagedink

‘N ROLMODEL

Iemand vra my onlangs: “Sê nou jy het alles geweet wat jy nou weet, wat sou jy anders gedoen het toe jy jou werk as dominee begin het?”  Ek skuld die persoon nog ‘n antwoord.

Die een ding wat ek anders sou gedoen het, is ek sou baie erns daarmee gemaak het om vir my ‘n geskikte en ‘n waardige rolmodel te kry. Iemand met wie ek openlik kon gesels oor onsekerhede en besluite en oor dinge wat rondom my gebeur en in my eie lewe gebeur. Maar, in besonder sou ek graag wou hê dit moet iemand wees wie se voorbeeld ek sou kon navolg – iemand wat my sou aanspoor tot groter en intenser gehoorsaamheid aan God en na ‘n lewe waar ek tot eer van die Here sou lewe deur net te doen wat Hy verlang. Lees voort

9 Kommentaar

Filed under Basiese Bybelse Beginsels, BYBELLEESPROGRAM, Die Christelike Lewe

BEFORE AND AFTER

Before and AfterDie foto van New York se “skyline” voor en na 11 September 2001 sal altyd vir my ‘n skokkende foto bly. Dit is waarskynlik die gebeurtenisse wat die gang van die geskiedenis in ons tyd dramaties verander het.

Die skade wat daardie gebeure aan godsdienste gedoen het, is onberekenbaar omdat die optrede van die godsdiens-fanatici gebruik word as ‘n rede waarom mens nie in God behoort te glo nie.

Ek wil egter die foto gebruik om ‘n ander “before and after” punt te beklemtoon. Lees voort

15 Kommentaar

Filed under Basiese Bybelse Beginsels, BYBELLEESPROGRAM, Die Christelike Lewe, Nagedink

GEBED VIR DIE WEEK

Op die webblad PRAYING WITH THE HOURS is daar gebede wat drie keer per dag gebid kan word. Onder andere is daar een gebed dieselfde vir elke dag van die week.

My vertaling van die gebed is: Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Gebed