NOGEENS LYDING

Charles Colson was een van die manne wat saam met President Nixon gewerk het en wat toe op die ou end tronk toe is as gevolg van die Watergate skandaal. Net voordat hy tronk toe is het Charles Colson ‘n Christen geword deur die getuienis van een van die ander lede van die Amerikaanse Senaat. Terwyl hy in die tronk was, het hy geestelik meer en meer volwasse geword en nadat hy uit die gevangenis ontslaan is, het hy ‘n organisasie met die naam “Christian Prison Fellowship ” begin wat uitreik na mense in gevangenisse dwarsoor die wêreld. Charles Colson vertel van ‘n geleentheid toe hy ‘n tronk met die naam Humaita, in Brasilië besoek het.

Twintig jaar gelede is hierdie tronk in Sao Jose dos Campos oorgegee aan twee Christen vrywilligers. Die tronk het net twee voltydse personeellede, die res van die werk word deur die gevangenisse self gedoen. Elke gevangene het ‘n mede-gevangene aan wie hy verantwoording doen. Daarmee saam het elke gevangene ‘n gesin wat die gevangene vanaf die buitekant ondersteun en wat aanhou om hom te ondersteun nadat hy vrygelaat is. Elke gevangene word deel van ‘n geestelike groei program of doen ‘n kursus in karakter vorming.

Colson sê: Lees voort “NOGEENS LYDING”

LYDING EN NOMAALS LYDING

Twee dinge het hierdie week oor my pad gekom wat weereens ‘n klomp vrae by my laat ontstaan het. Daarmee saam wil ek graag Sondagaand met tieners praat oor die Christen en lyding. Kom ek vertel gou van die twee dinge.

‘n Familielid van Renate , ‘n getroude jong vrou met ‘n klein kindjie, is ‘n paar jaar gelede met ‘n ernstige gewas op die brein gediagnoseer. Die gewas was blykbaar al so verstrengel dat dit nie sin sou maak om die gewas te probeer verwyder nie. Dinsdagmiddag kry Renate die nuus dat die vroutjie geval het en dat die gewas gebars het en dat sy nou in intensiewe sorg is. Niemand is seker wat verder gaan gebeur nie. Lees voort “LYDING EN NOMAALS LYDING”

GEWOND VANUIT EIE GELDERE

Ek sou geen ander werk wou doen as dit wat ek nou doen nie. Ek geniet my werk en daar is ontelbaar baie uitdagings en heerlike bevrediging in wat ek doen. Maar die lewe binne die kerk en veral in die binnekring van die kerk is nie altyd maanskyn en rose nie.

Christene is al te dikwels daarop ingestel om die wapens op te neem teenoor mekaar, in plaas daarvan dat hulle behulpsaam sal wees met die uitdra van die evangelie na die al die mense in die wêreld. Menige Christen is al deur “vuur” vanuit eie geledere tot so ‘n mate gewond dat hulle geen ander keuse gehad het as om te onttrek nie. Lees voort “GEWOND VANUIT EIE GELDERE”

‘N ROLMODEL

Iemand vra my onlangs: “Sê nou jy het alles geweet wat jy nou weet, wat sou jy anders gedoen het toe jy jou werk as dominee begin het?”  Ek skuld die persoon nog ‘n antwoord.

Die een ding wat ek anders sou gedoen het, is ek sou baie erns daarmee gemaak het om vir my ‘n geskikte en ‘n waardige rolmodel te kry. Iemand met wie ek openlik kon gesels oor onsekerhede en besluite en oor dinge wat rondom my gebeur en in my eie lewe gebeur. Maar, in besonder sou ek graag wou hê dit moet iemand wees wie se voorbeeld ek sou kon navolg – iemand wat my sou aanspoor tot groter en intenser gehoorsaamheid aan God en na ‘n lewe waar ek tot eer van die Here sou lewe deur net te doen wat Hy verlang. Lees voort “‘N ROLMODEL”

BEFORE AND AFTER

Before and AfterDie foto van New York se “skyline” voor en na 11 September 2001 sal altyd vir my ‘n skokkende foto bly. Dit is waarskynlik die gebeurtenisse wat die gang van die geskiedenis in ons tyd dramaties verander het.

Die skade wat daardie gebeure aan godsdienste gedoen het, is onberekenbaar omdat die optrede van die godsdiens-fanatici gebruik word as ‘n rede waarom mens nie in God behoort te glo nie.

Ek wil egter die foto gebruik om ‘n ander “before and after” punt te beklemtoon. Lees voort “BEFORE AND AFTER”

PASOP VIR MISLEIDING

Ek het hierdie inskrwying uitgevee omdat ek oortuig is (jy kan ook maar lees deur die reaksie oortuig is) dat die manier waarop ek dit verwoord het nie billik was teenoor George Claassen nie en nie gesprek tussen Christene en andersdenkendes bevorder het nie.

Ek stem nog steeds nie saam met sy standpunt nie.

As ek na alles hierdie inskrywing  moes oorskryf, sou ek nie my standpunt wysig nie, maar dit anders verwoord het.

SO WERK DIE HERE

Dries Coorevits is ‘n finale jaar Maatskaplike werk student van Arteveldehogeschool in Gent België. Hy het vanaf Maart tot Mei in 2008 by die CMR ( Christelike Maatskaplike Raad) Roodeplaat vir sy praktika ingeskakel.

Tydens sy oriëntering het Dries openlik bely dat hy nie godsdienstig is nie, dat God nie bestaan nie en hy daarom glad nie aan ‘n kerk behoort nie. Binne die konteks van die CMR het hy kennis gemaak met maatskaplike werkers en medestudente, almal Christen- gelowiges, wat indirek ‘n invloed uitgeoefen het op op sy denke oor godsdiens. Dit was veral een student wat nie geskroom het om Dries uit te nooi om saam met haar kerk toe te gaan nie. Aanvanklik was hy huiwerig, maar gou het die geblyk dat hy die kerkbywoning geniet. Lees voort “SO WERK DIE HERE”

DAG VAN GEBED VIR VREEMDELINGE HAAT

OPROEP TOT GEBED AAN ALLE CHRISTELIKE KERKE

Transformasie Afrika, Jerigo Mure en die Jesus Projek doen ‘n beroep op alle gemeentes om komende Sondag besondere aandag aan gebed te gee n.a.v. ‘n soortgelyke oproep van die AGS vandeesweek.

Sag 7:9-10 : So het die HERE van die leërskare gespreek en gesê: Spreek ‘n eerlike vonnis uit en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander. En moet nie die weduwee en die wees, die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in julle hart teenoor mekaar bedink nie.”

Die Bybel is duidelik dat ons vreemdelinge onder ons moet liefhê. Tans beleef ons ongekende geweld teen immigrante en vlugtelinge van ander lande in Suider Afrika. Lees voort “DAG VAN GEBED VIR VREEMDELINGE HAAT”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑