Monthly Archives: Februarie 2008

KRISIS OP KRISIS

Elke mens het sekere vaste oortuigings en selfs baie belangrike oortuigings oor hom-/haar self en oor hierdie wêreld. Hierdie oortuigings sluit die volgende in: Eie waarde; identiteit; hoop; toekoms; lewensdoel; lewenssin. Hierdie oortuigings kan beskryf word as die huis wat elkeen van ons vir onsself bou. Dwarsdeur ons lewens is ons besig om hierdie huis te bou. Die verwagting is dan dat hierdie huis my sal beskerm en bewaar teen die krisisse en aanslae van hierdie lewe.

Somtyds gebeur dit egter dat ons hierdie huise van ons op sand bou. Bv. kan een persoon sy hele selfbeeld en eie waarde bou rondom sy/haar fisiese voorkoms.

Iemand anders kan dalk weer sy/haar identiteit en self-verstaan bou rondom ‘n beroep waarvoor hy/sy baie jare lank voorberei het en waaraan hy/sy baie toegewy is. Lees voort

17 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe, Gelykenisse

JESUS VERWAG DIE ONMOONTLIKE VAN ONS

Die boodskap van die evangelie is van so ‘n aard dat ‘n kind dit kan verstaan. ‘n Uitdrukking wat graag deur mense gebruik word, maar ‘n uitdrukking waaraan mense verskillende betekenisse gee.

Kinderlike geloof sou vir sommige beteken dat hulle op ‘n kinderlike wyse alles glo en aanvaar wat in die Bybel staan en dit nie bevraagteken of te veel daaroor wonder nie.

Ander sal weer vir jou beklemtoon dat ‘n kind juis geneig is om baie vrae te vra. Kinderlike geloof is dan vir hulle juis om nie alles vir soetkoek op te eet nie. Maar aanhoudend vrae te vra totdat daar by ‘n antwoord gekom word, wat hulle tevrede stel.

‘n Voorbeeld hiervan is ‘n vrou wat vir my ‘n e-pos stuur (Ek moet nog die vraag antwoord) met die volgende vraag: Het die Here die duiwel lief? Sy vra dit vir my want haar kind vra haar die vraag. Haar kind se redenasie is dat die Here ons die opdrag gee om ons vyande lief te hê, en die duiwel is Jesus se grootste vyand. Het Jesus die duiwel lief? Lees voort

8 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

WAARVANDAAN SAL MY HULP KOM?

“Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom?

My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie.

Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.

Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare.

Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie.

Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm.

Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.”

(Psalm 121)

‘n Besondere mooi Psalm. Sê nou ons hou Bybelstudie hieroor en ons vra: Wie is God na aanleiding van hierdie Psalm?, Lees voort

7 Kommentaar

Filed under Basiese Bybelse Beginsels, BYBELLEESPROGRAM

‘N KLEIN SEUNTJIE VERSTAAN

Hierdie jong man het ‘n radiostasie gebel om sy hartseer te deel en die lesse wat hy daaruit geleer het. Dalk kan dit vir jou iets beteken.

Dalk het jy vandag nodig om dit te hoor.

6 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

LIEFDE HET BAIE LANG ARMS

Ek lees die ander dag hierdie syfers: Vandag sal ongeveer 90 000 mense hulle lewe aan die Here Jesus oorgee.

In die Christelike wêreld is daar 1,06 miljard Rooms Katolieke, 386 miljoen in onafhanklike charismatiese gemeentes, 342 miljoen Pretestante, 215 miljoen Ortodoks, 79 Miljoen Anglikane.

Daar is meer anders-kleurige Christene as wat daar blanke Christene is.

Daar is meer Christene in die Suidelike halfrond as in die noordelike halfrond en die beweging is tans na die Suide en na die ooste.

Hierdie dinge gebeur omdat die kerk van die Here Jesus met arms van liefde uitreik na die wêreld.

Naledi Pandor het die twyfelagtige voorreg om feitlik daagliks die nuus te haal oor haar voorgenome eed wat in die skole gesê gaan word. Die eed krap ‘n paar van ons ernstig om.

Die gedagte van so ‘n eed is natuurlik stok oud. ‘n Eed as ‘n paar woorde wat mens opsê om jou te herinner aan waaroor dit nou eintlik gaan. Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Basiese Bybelse Beginsels, Die Christelike Lewe, Koninkryk van God

BYBELLEESPROGRAM

Ons Bybelleesprogram vir hierdie week is:

Maandag: Mat 22:37-39 en Mat 28:19 en 20

Dinsdag: Psalm 121

Woensdag: Mat 7:21-23

Donderdag: Miga 6:6-9

Vrydag: 1 Joh 2:3 en 4

Saterdag: 2 Johannes 1:1-13

Sondag: 3 Johannes 1:1-15

Lewer kommentaar

Filed under BYBELLEESPROGRAM

HUISKERKLEIERS IN CHINA GLO MEER, ERGER VERVOLG

Neels Jackson skryf in vanoggend se Beeld ‘n berig oor die huiskerke in China. China is die land wat hierdie jaar die Olimpiese Spele aanbied. Ek herhaal graag die volledige berig hier:

“Ons wil graag die Olimpiese Spele hê, maar nog meer wil ons liefde en geregtigheid hê.”

Onder die opskrif pleit ‘n Chinese huiskerkleier, Zhang Mingxuan, in ‘n ope brief op die webwerf http://www.chinaaid.org dat Christene in die res van die wêreld vir hulle vervolgde broers en susters in China bid.

Zhang skryf ondanks die Chinese regering se uitsprake oor godsdiensvryheid, word hy en ander Christene gereeld op grond van hul geloof vervolg. Lees voort

4 Kommentaar

Filed under Nagedink