sabatsrus – geldig vir christene

Sportmanne leef met die gevaar van uitbranding. Hulle kan bv. te veel rugby speel en dan kan hulle insluting in die span tot nadeel wees omdat hulle nie op volle potensiaal speel nie. Indien die kwessie van uitbranding nie reg bestuur word nie, kan dit ook tot nadeel van die speler wees omdat hy op grond van sy spelpeil sy plek in die span kan verloor omdat daar spelers is wat nie noodwendig ‘n beter speler is nie, maar wat beter spel sal lewer as ‘n baie goeie, maar uitgebrande speler.

Ek wonder of die saak van uitbranding iets te make het die Sabbatsbeginsel. Lees voort “sabatsrus – geldig vir christene”

enb gee net studiehulp aan swartes

ENB het verlede week aangekondig dat hulle studiehulp beskikbaar gaan stel vir hulle werknemers wat minder as R100 000.00 per jaar verdien. Op die oog af ‘n baie lofwaardige saak, totdat die nadere besonderhede bekend raak en dit vir almal bedoel is, behalwe blankes. Die reaksie is op hierdie stadium redelik ernstig en volgens die briewe kolomme in die koerante, is daar ‘n hele paar van ENB se kliënte wat hulle rekenings na ander banke gaan skuif.

Meeste van ons weet hoe ANC in die struggle jare op so iets sou reageer indien die situasie omgekeer was en enige iets eksklusief vir blankes was. In die eerste plek sou hulle natuurlik ook hulle steun in enige vorm van die organisasie onttrek het en gemobiliseer het om soveel mense as moontlik sover te kry om dieslefde te doen.

In die tweede plek sou hulle vir internasionale sanksies gevra het.

En in die derde plek sou hulle strate toe gegaan het met betogings wat baie dikwels in geweld en die vernietiging van eiendom gepaard gegaan het.

In die vierdie plek Lees voort “enb gee net studiehulp aan swartes”

panteïsme – god is alles, alles is god

Panteïsme se basiese uitgangspunt is: Alles is God en god is alles. God is teenwoordig en God is in sy skepping teenwoordig. God is nie ‘n persoonlike god nie, die skepping is God.

Panteïsme sou so verduidelik kon word: “Jy is vir God soos een van jou bloedselle vir jou is. Alhoewel ‘n sel op sy eie kan bestaan en optree (ander sel vernietig of nie vernietig nie), het die sel gewoonlik net ‘n baie beperkte verstaan van die groter geheel waarvan dit deel is.

Panteïsme het ook oorgeloop in panenteïsme.

Die basiese lewensuitkyk van Panenteïsme is: God bestaan in en is deel van elke deeltjie van die skepping, maar bestaan ook tydloos buite en los van die skepping. God is in alles en alles is in God. Die Hindoe geloof word as panenteïsties beskou. Daar was ook in die onlangse verlede prominente Christene wat begin het om hulleself as panenteïste te beskryf. Lees voort “panteïsme – god is alles, alles is god”

deïsme – god het wel geskep, maar…

Deïsme se basiese uitgangspunt tot die lewe is: God het wel geskep, maar daarna sy rug op die skepping gedraai  en alle betrokkenheid by die skepping gestaak.

In hierdie benadering sou die implikasie van die sonde iets wees soos: “Kyk watter gemors het die mens van hierdie skepping gemaak, maar helaas ek gaan nie daarmee inmeng nie.”

God het wel ‘n plan met die skepping en nadat Hy geskep het, het Hy die plan in werking gestel en die plan sal verloop soos Hy bedoel het, maar Hy gaan geensins daarmee inmeng nie. “What must be, will be.”

Dit beteken dat Hy wel bestaan, maar dat jy en jou lewe en jou probleme nie vir Hom belangrik is nie. Alhoewel God graag wil hê dat jy ‘n mooi en goeie lewe moet lei, is jy geheel en al op jou eie. Lees voort “deïsme – god het wel geskep, maar…”

ateïsme – god bestaan nie

Die boodskap van kerstyd is dat Jesus Christus, die enigste Seun van God ter wille van ons versoening met God mens geword het.

Uit die aard van die saak is daar mense wat verskillend dink oor God. Ek gaan probeer om oor die volgende paar dae iets oor elkeen van die volgende te skryf:

1. Ateisme.

2. Deïsme.

3. Panteïsme/panenteïsme.

4. Teïsme.

5. Christenskap.

ATEÏSME

Ateïsme se basiese beandering tot die lewe: “Daar is geen God nie.”

Die implikasie daarvan is dat hierdie lewe die enigste lewe is wat daar is. Daar is geen god wat die mens geskep het nie; wat in ons belangstel nie; wat ons kan vertroos nie, waarop ons ons kan beroep nie. Dit is net ek en jy en hierdie lewe en hierdie skepping, verder is daar niks nie.

In sy boek “Science and Christianity: Conflict or Coherence” skryf Henry F Schaeffer III dat  iemand by geleentheid vir Richard Dawkins gevra het:

Doesn’t your worldview lead you to be depressed?

Sy antwoord was: Lees voort “ateïsme – god bestaan nie”

maria – die belangrikste vrou in die geskiedenis

Gabriël het vir Maria die “goeie nuus” gebring dat sy as maagd gaan swanger word en dat die seun wat gebore sou word die langverwagte Messias was. Die woorde waarmee Gabriël die seuntjie vir Maria beskryf is uitdrukkings soos:  “Seun van die Allerhoogste”; “die Een aan wie se koningskap daar geen einde sal kom nie.”

In Gabriël se aankondiging is daar direkte ooreenstemming met Jesaja 7:14 ten opsigte van drie punte:

1. ‘n Jong meisie (Jesaja)/maagd (Lukas) sal swanger word.

2. Dit sal ‘n seun wees.

3. Hy sal Immanuel (God met ons) genoem word. (Jesaja) Hy sal Jesus (God verlos) genoem word.

Daarmee saam meld Lukas dat Josef, Maria se verloofde, die nageslag van Dawid is. Die boodskap daaragter: Die kindjie wie se geboorte nou aangekondig word, is die Messias waarvoor elke Israeliet gewag het en voor gehoop het, wat op koning Dawid se troon sou sit en oor God se volk sou heers. Lees voort “maria – die belangrikste vrou in die geskiedenis”

die algemene sinode se reaksie

In alle billikheid moet ons na verlede week se gesprek oor saamwoon, die reaksie van die Moderatuur van die Algemene Sinode oor die saamwoon debat ook plaas.

Na aanleiding van die persberigte dat die NG Kerk die goedkeuring van die saamwoon van paartjies oorweeg en die daaropvolgende hewige openbare gesprek, stel ons graag die volgende:

Die Moderatuur herbevestig die standpunt dat slegs die liefdesverbintenis tussen een man en een vrou wat volgens kerklike en wetlike voorskrifte in ‘n huwelik bevestig is, uitdrukking gee aan die NG  Kerk se siening van ‘n huwelik. Ons is daarvan oortuig dat volle geestelike en seksuele gemeenskap tussen ‘n man en ‘n vrou in die huwelik tuishoort. Saamwoon is nie ‘n aanvaarbare alternatief vir die Christelike huwelik nie.

Ons is egter ook daarvan bewus dat daar tans vrae rondom aspekte van huweliksluiting leef wat nuwe kerklike besinning vra en duidelike antwoorde soek. Lees voort “die algemene sinode se reaksie”

invictus

Invictus is die rolprent wat draai rondom die Rugbywêreldbeker in 1995 toe Suid Afrika die beker gewen het. Alhoewel die herinneringe aan die wen van die wêreldbeker meer en meer op die agtergrond skuif bly die herinnering aan daardie dag toe Nelson Mandela in ‘n Springboktrui op die veld verskyn het, iets wat nie net vir ons leeftyd onthou gaan word nie, maar ook ons kinders en kleinkinders en hulle kinders se mag nie hierdie dag vergeet nie.

Invictus ontleen sy naam aan die baie bekende gedig van William Ernest Henley. Invictusis Latyn vir onoorwonne.  Lees voort “invictus”

kerk toe (1)

Ons geestelike lewe bestaan rofweeg uit drie del. Eerstens is daar die persoonlike verhouding met die Here. Kom ons noem dit die lewe lewe saam met God in die binnekamer. Die derde deel van heirdie lewe is die lewe saam met God in die wêreld. Tussenin, is daar egter ‘n baie bealngrike deel van ‘n mens se geestelike lewe wat nie altyd genoeg aandag kry nie: Kerk toe gaan.

God het bedoel dat sy kinders spanspelers sal wees. In God se koninkryk is daar nie ruimte vir “lone-rangers” nie. Tydens ‘n erediens doen God se kinders alles wat hulle doen terwyl elkeen alleen by Hom is. Lees Bybel; bid; loof Hom; aanbid Hom; bely; leer; luister. Maar saam oefen hulle ook om volk van God te wees. Volk van God met wie God opweg is.

Ons moet dink aan dinge soos:

AANKOMS

Die manier waarop ek voorberei is om die erediens by te woon en die manier waarop ek by die erediens ontvang word, het ‘n wesenlike invloed op hoe ek die erediens gaan beleef.

VOORBEREDING

Daar is ‘n verskil tussen voorbereining om kerk toe te gaan en voorbereiding vir dit wat in die erediens gaan gebeur. Nie net vir die boodskap nie, maar vir elke ander deeltjie van die erediens. Ek kom kerk toe met die hoop en die verwagting om die Here daar te ontmoet. Die oomblik wat ek gaan sit, begin my voorbereiding vir ‘n anderse ontmoeting van die Here saam met ander gelowiges.

LUISTER

Ons luister nie net na die dominee wat preek nie. Ons luister ook na ander wat saam met my sing en na die sagte fluisterstem van God deur sy Heilige Gees in elke gebeure.

VERTREK

Terwyl my alleen-by-God-wees” my kerk toe gaan voorafgaan, is dit my saam-met-ander-Christene-wees wat my saam-met-God-in-die wêreld-wees voorafgaan. Wanneer ek by die kerkdeure uitstap is ek baie bewus daarvan dat ek nou in God se wêreld instap.

Die volgende paar dae gaan ek elke dag iets meer oor hierdie onaderafdelings skryf.

vir ‘n derde keer: ‘n storm dreig in die ngkerk

Hierdie is my laaste inskrywing oor hierdie onderwerp. Die vorige twee dae was daar baie interessante opmerkings oor die saak en is dit duidelik dat die antwoord nie eenvoudig en maklik gaan wees nie. In Neels Jackson se artikel in gisterin Beeld (Woensdag 9 Desember 2009) was dit ook duidelik dat die antwoord nie eenvoudig gaan wees nie.

In hierdie onderwerp gaan die nie oor saamwoon as sondanig nie. Met ander woorde, ons sal van die veronderstelling moet uitgaan dat daar wel paartjies sou kon wees wat saamwoon maar waar daar nie ‘n seksuele verhouding is nie. Dit gaan in hierdie gesprek oor ‘n seksuele verhouding tussen twee mense buite die huwelik.

My vorige opmerking bly steeds: Chris Jones het gekrap waar dit nie gejuk het nie. Watter antwoord daar ookal gegee word, die kerk en die koninkryk gaan skade lei.

Indien die antwoord is dat die kerk saamwoon afkeur, gaan dit die persone tussen 25-35 nog verder van die kerk vervreem.

Indien die antwoord is dat die kerk saamwoon goedkeur, gaan die NG Kerk weer die risiko loop om die ouer geslag te vervreem. Lees voort “vir ‘n derde keer: ‘n storm dreig in die ngkerk”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑