ONS HET MEKAAR NODIG – 40 DAE VAN SAAMWEES (4)

Ons gemeente se visie sê dat ons ‘n geloofsfamilie is wat God drie-enig voluit dien. Wat my aan betref is hierdie ‘nw onderlike visie. Ek is opgewonde oor die gedagte dat die drie-eenheid in ons visie ingebou is. Maar, die woord “geloofsfamilie” sê ook baie. As geloofsfamilie het ons mekaar nodig. ‘n Geloofsfamilie wat God drie-enig dien is vir my ‘n groep mense wat volgens Hebreërs 10 vrye toegang toe die heiligdom het (vers 19); tot God met ‘n opregte hart wat van ‘n skuldige gewete gereinig is (Vers 22); wat styf vashou aan die hoop wat ons bely. (Vers 23)

Al die mense van ‘n geloofsfamilie is natuurlik nie op dieselfde punt in hulle geloofslewe nie. Net soos almal in enige ander gesin of familie nie noodwendig op dieselfde punt is nie. In ons gesin was daar op ‘n stadium een kind in die hoërskool, een in die laerskool, een in die kleuterskool en een in doeke. Maar, ons was ‘n gesin/familie. Elkeen van die lede van daardie gesin het ander aandag op ‘n ander tyd en op ‘n ander manier nodig gehad en gekry. So is dit ook met ‘n geloofsfamilie.

‘n Geloofsfamilie het mekaar nodig.

“Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke.” (Hebreërs 10:24)
Tot ‘n sekere mate vereis elke tydsgees sy eie mate van bekering. ‘n Tydsgees het die geneigdheid om ons mee te sleur. Oral rodnom ons doen en dink feitlik almal op dieselfde manier. ons moet aanvaar dat ons mekaar nodig het en dat ons as geloofsfamilie saam ‘n groter verskil kan maak as wat ons as individue ooit kan maak.
‘n Geloofsfamilie Reis saam.
Christenwees is nie ‘n bestemming nie. Dit kan nie ‘n geval wees van: Ek het geloofsekerheid, ek weet ek gaan hemel toe as ek doodgaan. Christenwees is ‘n reis. ‘n Lewenslange reis. Ek dino inwillekeurig weer aan Jersus se woorde wanneer die eerste dissipels vir Hom vra: “Rabbi, waar gaan U tuis?” Dan antwoord Jesus hulle: “Kom saam, dan sal julle sien.” (Johannes 1:38-39) Christenwees is hierdie lewenslange reis om te sien waar Jesus tuis gaan.  Treffend dat Andreas, wat een van die eerste twee dissipels was, onmiddelik vir Petrus gaan haal om saam met hom op hierdie reis te gaan. (Johannes 1:41)
Ek het maraton gehardloop toe ek op Universiteit was. Ek het alleen geoefen vir die maratonne. Die gevolg was dat toe ek my eerste maraton gaan hardloop het ek ook alleen gehardloop. Ek kon nie die maraton voltooi nie. Vir die tweede maraton het ek ‘n oefenmaat gekry en ons het aangeleer om teen mekaar se spoed te hardloop en ons het ook saam die maraton gehardloop. Ek het nie minder moeg geraak nie. Ek wou steeds me tye ophou. My hardloopmaat het my egter moed ingepraat en ek het klaar gemaak. Met tye het ek hom moed ingepraat.
‘n Geloofsfamilie reis saam. Alleen gaan ons moed opgee. Alleen gee ons moed op.
‘n Geloofsfamilie werk saam.
Die Here het vir elkeen van ons ten minste een gawe gegee waarmee ons Hom kan dien. Ek sukkel om aan ‘n gawe te dink wat nie bedoel is om in ‘n geloofsfamilie/-gemeenskap situasie uitgeleef te word nie. Wanneer mense in ‘n gemeente dien deur van hulle gawes gebruik te maak, dan sien jy baie energie en kreatiwiteit en opbou. Wanneer mense egter moet dien op terreine waar hulle nie gawes het nie, volg uitbranding en dikwels ook verhoudingsversteurings. ‘n geloofsfamilie kan nie optimaal funksioneer as elke lid nie volgens sy gawe saamwerk nie.
More skryf ek oor nog ‘n paar redes waarom ‘n geloofsfamilie belangrik is.

GODSDIENS -PERSOONLIK MAAR NIE PRIVAAT NIE – 40 Dae van Saamwees (3)

Ek het Maandag iets geskryf oor die TYDSGEES en gister oor die EFFEK VAN DIE TYDSGEES OP DIE KERK. Individualisme is nie goed vir die kerk nie. Individualisme is nie goed vir die mens nie. Indvidualisme isoleer mense van mense. Individualisme is nie goed vir die skepping nie. Individualisme skep ‘n private wêreld waar niemand toegelaat word nie. Maar beteken dit dat godsdiens en spiritualiteit nie ‘n persoonlike karakter het nie? Beteken dit dat die individu nie vir God saak maak nie?

Die teendeel is natuurlik waar. Die indidivu maak vir God saak. Ek dink nou maar aan  Jesaja 43:1 wat sê dat God ons elkeen gevorm het (Sien ook Psalm 138) en dat Hy ons by die naam roep. Ek dink ook aan daardie mooi gedeelte in Matteus 6:4-8 waar Jesus ons aanmoedig om in ons binnekamer in te gaan en daar te bid. Ek dink aan Jesus wat in Johannes 10 sê dat Hy sy skape by die naam roep. Verhouding met God is persoonlik. Baie persoonlik.

Persoonlik maar nie privaat nie. Die teks in Jesaja verwys na Jakob. Lees voort “GODSDIENS -PERSOONLIK MAAR NIE PRIVAAT NIE – 40 Dae van Saamwees (3)”

DIE TYDSGEES EN DIE KERK – 40 DAE VAN SAAMWEES (2)

Ek het gister geskryf oor die tydsgees waarin ons lewe. Hierdie tydsgees het uit die aard van die saak ‘n invloed op die kerk.

Die NG Kerk het aan die einde van 2013 ongeveer 35 000 lidmate minder as aan die einde van 2012. Hierdie is egter nie uniek aan die NG Kerk nie. Alle kerke, met die uitsondering van kerke in Afrika, worstel met hierdie probleem. Daar is baie verduidelikings vir hierdie veskynsel. ‘n Mens hoef net na die kommentaar op sosiale media te kyk om te besef dat die tydsgees ook hierin ‘n baie groot rol speel.

ONAFHANKLIKHEID – Mense sê so maklik: Lees voort “DIE TYDSGEES EN DIE KERK – 40 DAE VAN SAAMWEES (2)”

DIE TYDSGEES – 40 DAE VAN SAAMWEES (1)

Met die tydsgees word bedoel  die kenmerkende manier waarop die grootste deel van mense van ‘n bepaalde tyd dink en optree. Elke tydsgees het sy eie unieke kenmerke. Ek sien 4 belangrike kenmerke van die tydsgees waarin ons lewe. Hierdie kenmerke het ‘n leefstyl geword wat nadelig inwerk op die mense, op die gemeenskap, op die kerk en op die skepping.

Die vier kenmerke is:  Lees voort “DIE TYDSGEES – 40 DAE VAN SAAMWEES (1)”

DAG 6 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Homm in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 6 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

DAG 5 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Homm in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 5 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

DAG 4 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Homm in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 4 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

GODSDIENSTIG MAAR NIE GEESTELIK NIE

Enige iemand wat bietjie van die gesprek hieroor weet, sal besef dat die onderwerp van hierdie inskrywing ‘n stroomop opmerking is. Die eintlik uitdrukking is: “Spiritual But Not Religious.” (Geestelik Maar Nie Godsdienstig Nie) In kort: SBNR. Hulle het selfs hulle eie webblad. Gaan kyk gerus by SBNR.

Die basiese punt sou wees dat sulke persone (SBNR) nie georganiseerde godsdiens nodig het om in die regte verhouding met God te wees nie. Robert Fuller het hierdie benadering so saamgevat:  Lees voort “GODSDIENSTIG MAAR NIE GEESTELIK NIE”

ONTMOETINGS MET DIE STURENDE GOD

In Eksodus 19 lees ons van Israel se ontmoeting met God in die Sinaiwoestyn by Horebberg – die berg van God. In die belydenisgroep gisteraand het die tieners ook baie vrae hieroor gehad. Een gevolgtrekking wat ek uit daardie gesprek gemaak het, is dat die tieners tog na ‘n ontmoeting met God verlang. Hulle weet egter nie wat hulle kan of mag verwag nie. Die vraag is: Hoe sal mens weet as jy ‘n ontmoeting met God gehad het?

Hierdie is heeltemal ‘n billike vraag. In die Bybel lees ons van verskeie ontmoetings met God. Lees voort “ONTMOETINGS MET DIE STURENDE GOD”

DAG 3 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Hom in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 3 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑