Monthly Archives: Maart 2019

Is alle sondes gelyk?

Ek was onlangs in ‘n gesprek waar iemand weer die opmerking maak: “Vir God is daar nie groot of klein sonde nie.” So ‘n persoon sou natuurlik een of twee teksverse uit die Bybel ook kon aanhaal.

“As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.” (1 Joh 1:8)

Of:

“As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.” (1 Joh 1:10)

Een van die gevolge van “geen groot of klein sonde nie” is eerstens die oorlading van onnodige skuldgevoelens wat so maklik deur die “hel en verdoemenis” predikers misbruik word. Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe