Monthly Archives: November 2009

mark gungor en die verskil tussen man en vrou

Ongeveer 15 huwelikspare uit ons gemeente (NG Waverley) het Sondag-aand na ‘n DVD van Mark Gungor gekyk waarin hy die verskil verduidelik tussen ‘n man en ‘n vrou en veral hoe hulle anders dink en redeneer. In die DVD probeer hy glad nie die indruk skep dat alle mans of vrouens dieselfde is nie – met ander woorde hy stereotipeer nie mans en vrouens nie –  maar wel dat mans en vrouens onderskeidelik op een in ‘n meer of mindere mate op dieselfde wyse dink en redeneer.

Ons het veral geleer dat mans en vrouens verskillende behoeftes het en dat hulle mekaar goed moet leer ken sodat elkeen kan weet wat die ander een se behoeftes is. Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

ons gemeentekamp

Ongeveer 80 mense van ons gemeente het hierdie naweek by Emerentia Geldenhuys naby Warmbad gekamp. Tannie Eva en tannie Betsie was lankal daar toe die res van die motors en die karavane die een na die ander aangekom het. Die wat nie karavane gehad het nie, het baie “knussies” in die kamers geslaap.

Die vure vir bring en braai is om en by 19:00 aangesteek en ons het daar heerlik gekuier, selfs ‘n paar liedjies probeer sing, maar niemand het al die woorde van enige liedjie geken nie. Op ‘n stadium het daar ‘n donderwolk opgesteek wat ‘n paar druppels laat val het en Johan van der Westhuizen kon nie wag om almal daarop te wys dat ds. Attie ‘n baie swak weervoorspeller is omdat hy vroeër die aand gesê het dat die weerburo gesê het dat daar in die volgende ses maande baie min reën gaan val.

Teen 21:00 was feitlik almal klaar gebraai en is ons saal toe waar ons die stywe litte van die ouer mense losgekry het en die jonger litte moeg gekry het met ‘n vorm van dans wat “dozi-douz” genoem word. Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

die datum van jesus se geboorte

JESUS SE GEBOORTE

Niemand weet presies wanneer Jesus gebore is nie. Selfs die jaar waarin Hy gebore is, kan nie met 100% sekerheid bepaal word nie. Die bedoeling van die middeleeuse skeppers van ons huidige kalender, was om jaar 1 die jaar van Jesus se geboorte te maak en alle ander daterings daar rondom te bereken. Die manier waarop die berekening gedoen is, was egter foutief.

Die Joodse geskiedkundige Josefus plaas die dood van Herodus  in 4 n.C. en beide  Matteus (2:1) en Lukas (1:5) veronderstel dat Herodus koning was ten tyde van Jesus se geboorte. Maar, dit is nie duidelik hoe lank voor Herodus se dood Jesus gebore is nie.

Wat ons wel weet is dat Herodus in 37 v.C. koning van die Jode geword het. Lees voort

6 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

die geslagregister van jesus

‘n Gerespekteerde geslagsregister wat die belangrikheid van ‘n betrokke persoon se voorgeslagte beklemtoon ten einde die persoon ‘n besondere plek in die gemeenskap te gee, was in die Bybelse tye baie belangrik.

Matteus gebruik ‘n sisteem met groepe van 3 en 7, getalle wat mense in die Bybelse tyd gedink het van betekenis of selfs volmaak was. Die tyd van Dawid en die Babiloniese ballingskap was die hoogte- en laagtepunt in die geskiedenis van Israel.

Die Matteus evangelie begin, soos 1 Kronieke, met ‘n geslagsregister. Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

jesus het opgestaan

Die debat oor Jesus se opstanding is ‘n debat wat nog vir baie jare gaan voortgaan. Die Jesus Seminaar verkondig die boodskap dat Jesus ‘n besondere mens was wat ‘n “social gospel” verkondig het.

Ek was daarvan oortuig dat dit net Christene was wat glo dat Jesus uit die dood opgestaan het. Ek was egter baie verras om te hoor dat Islam ook glo dat Jesus uit die dood opgestaan het. Lees voort

3 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

die heilige gees ons voorspraak (joh 16:7)

Daar is meer as genoeg plekke of mense wat bereid is om vir ons raad te gee oor elke moontlike onderwerp. So is daar byvoorbeeld die internet en verskeie selfhelpprogramme en boeke en webblaaie wat oor elke saak of onderwerp meer as genoeg raad het. Uit die aard van die saak is al die raad wat ons in boeke en die internet en by mense kry, nie noodwendig goeie raad nie. Die probleem is om te weet watter raad om te volg en watter regtig bruikbaar is. Meeste van die tyd moet ons deur onmeetbaar baie besonderhede werk om by goeie raad uit te kom. Jesus se antwoord is dat Hy vir ons die Heilige Gees as ons Voorspraak gaan stuur. Hy sal ons in die volle waarheid lei. Die Heilige Gees gees gee ook aan my insig om die regte besluit te neem.

Johannes 16:7 gaan natuurlik die in die eerste plek hieroor nie, maar oor die rol wat die Heilige Gees speel in ons verhouding met die Here speel, Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

jesus die wynstok

Wanneer Jesus die wingerdstok as ‘n voorbeeld gebruik, dan beklemtoon Hy ‘n baie belangrike waarheid oor die verhouding tussen  Hom en die Vader.

Jesus is die Wingerdstok, Hy is die bron van ons lewe, ons groei en die vrug wat ons dra.

Die Vader is die Tuinier. Hy sny die lote wat nie vrugdra nie af en snoei die ander sodat hulle nog meer vrug kan dra.

Dit is ons verantwoordelikheid Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe