twee maande later

Sondag sal dit twee maande wees vandat ek en Renate en Renè, in ons nuwe gemeente “Waverley” begin het.

Die trek was nie vir ons baie maklik nie. Toe ons die laaste keer deur ons leë huis stap waar ek en Renate ons getroud-wees-lewe begin het, was die hartseer vlak – sommer baie vlak. Ons kon nie glo dat ons uitstap en op ‘n ander plek ‘n nuwe lewe moet gaan oopbreek nie. Renè het nie kans gesien om by te wees wanneer die trek gelaai word nie, ek wens ek was ook nie daar nie.

Ons jongste het soos ‘n kampioen die nuwe uitdagings aangegryp en na die eerste dag op skool huistoe gekom met ‘n paar maatjies wat sy reeds leer ken het. Nou is sy redelik gevestig, alhoewel sy soms deur hartseer oorweldig word wanneer sy na haar naby vriendinne verlang. (Die beste vriendin kuier juis hier vir die naweek.)

Renate kry so ‘n bietjie swaar. Sy mis dit verskriklik baie om musiek te maak, maar toe ons gekom het, het ons geweet dat dit die situasie sal wees. Ons het gelukkig die kans gekry om by die tieners musiek te maak en ons gryp daardie geleentheid met albei hande aan.Ek en sy mis ook die dierbare en kosbare vriende wat in Rustenburg agtergebly het, maar ons sal probeer om steeds kontak te hou, sover kry ons dit reg. Lees voort “twee maande later”

geslagslyste

Genesis 1-11 vertel baie verhale deur gebruik ge maak van geslagsregisters. Aan die einde van die Kain en Abel gebeure, is daar ‘n lys van agtien afstammelinge van Kaïn (Gen 4:17-22), deel van die lys voorvaders wat meestal ‘n nomadiese leefstyl (20) gevolg het; musikante (21) en metaalwerkers was (22). In Genesis 5 kry ons die nageslag van Adam wat ophou net voor die sondvloed. Die laaste is Genesis 10 waar alle mense op die aarde in drie lyste genoem word as die nageslag van elkeen van die seuns van Noag, gegroepeer volgens gesinne, taal, plek en nasionaliteit.

Dit is moontlik om die ouderdomme te neem en daarvolgens te bepaal hoe oud die aarde is, indien die ouderdomme bymekaar getel word dan het die skepping van die wêreld ongeveer 4004 v.C. plaasgevind. Lees voort “geslagslyste”

suid korea en christenskap

BBC NEWS het ‘n artikel oor waarskynlik die grootste gemeente in die wêreld: Yoido Full Gospel Church. Die bekendste leraar van die gemeente is Paul Yonggi Cho, wat veral in die tagtigs die wêreld vol gereis het en die kern van die teologie van die grootste gemeente in die wêreld verkondig het.

Die gemeente bestaan uit 750 000 lidmate en 200 000 mense woon op ‘n Sondag sewe eredienste by.

Hierdie woorde het my ernstig aan die dink gesit:

According to its senior pastor, Young-hoon Lee, the church has grown because it preaches about how becoming a Christian will have a positive, tangible impact on every believer’s life.

“Jesus will give us spiritual blessing, and prosperity, and physical health,” he says.

Volgens die artikel is daar ‘n paar kilometer verder ‘n ander benadering. Lees voort “suid korea en christenskap”

skepping deur stryd in babilon (gen 1:26-29)

In die Neo-Babiloniese Ryk (626-539 v.C), was die vierde dag van die Nuwe Jaar’s feesvieringe die dag waar die opsê van Enuma-Elish, ‘n liturgiese teks wat verband hou met die skepping van die fisiese wêreld, die hoogtepunt was. Die oorspronklike gedig is gedurende die regeringstyd van Nebukadnesar (1133-1116 v.C) gekomponeer om Marduk as die goddelike heerser en vestiger van orde in die skepping te vereer.

Volgens die Babiloniese gedig , was daar voor die skepping van die wêreld net Apsu en Tiamat, die god en goding van vars en sout water. Apsu en Tiamat het geboorte gegee aan goddelike wesens en die geraas van hierdie jonger gode het hulle so omgekrap dat hulle beplan het om hulle kinders dood te maak. Lees voort “skepping deur stryd in babilon (gen 1:26-29)”

die skepper god is nie die son of die maan nie

In Genesis 1:16 skep God die twee groot ligte wat die een in die dag sou skyn en die ander een in die nag. Die woorde “son” en “maan” is nie per ongeluk deur die skrywer weggelaat nie. Die skrywer was bewus daarvan dat die son en die maan twee van die mees prominente gode was wat in daardie tyd aanbid is.

In Egipte is die son geassoieer met gode soos Amon-Re, Re en Aton. Egipte het geglo dat Re die hemel en die aarde deur sy eie persoonlike mag geskep het. Nog ‘n Egiptiese God was Ptah, wat beskou is as die skepper van alle dinge. Ptah se twee oë was die son en die maan.

In Mesoptamië is die son god Semas aanbid as die een wat in besonder na die onderdruktes omgesien het. Lees voort “die skepper god is nie die son of die maan nie”

DIE BOEK GENESIS

Ek het nog altyd ‘n besondere belangstelling in die gebeure, gebruike en tradisies in die Bybelse tyd. Uit die aard van die saak help dit ons om die Bybel met groter begrip te verstaan en te lees. Ek lees tans ‘n kronologiese Bybel, met ander woorde, die verskillende hoofstukke  of boeke word geplaas in die tyd waar dit in die geskiedenis pas.

Daarmee saam, is daar verskeie beskrywings van gebeure en tradisies in dieselfde tyd. Ek gaan ‘n paar inskrywings maak oor gebruike, gebeure en tradisies in die Ou Testamentiese tyd.

DIE BOEK GENESIS

Die Ou Testament as geheel is eintlik ‘n beskrywing van die geskiedenis van die volk Israel. Die volk Israel verskyn eers op die toneel in die boek Eksodus, wanneer God by Sinai aan die twaalf stamme verskyn. Genesis is die voorwoord tot die geskiedenis van die volk Israel. In Genesis 1-11 lees ons van die die skepping en die vroegste geskiedenis van die mensdom. Genesis 12-50 beskryf God se werking in die uitverkore familie van Abraham waaruit die volk Israel voortgekom het.

In die teologiese verhale van die die boek Genesis 1-11 is verskeie opmerkings oor die ontwikkeling van die beskawings van Mesopotamië en Egipte. Lees voort “DIE BOEK GENESIS”

MET GOD OPPAD

Dit gaan bietjie vinnig en dol met my. Hier is my preek van Sondag. Dalk is hy bietjie lank, maar lees dit maar stukkie vir stukkie as jy ‘n behoefte het.

MET GOD OPPAD

As jy op soek is na ‘n voorbeeld van geloof, dan sal jy waarskynlik nie ver kom voordat die naam Abraham na vore kom nie. In Romeine 4 gebruik Paulus ook vir Abraham om vir die gelowiges in Rome te verduidelik hoe ‘n belangrike rol geloof in die lewe van God se kinders speel.

In Hebreërs 11 word Abraham tussen al die ander geloofshelde uitgelig as die mees besondere voorbeeld van geloof. Abel, Henog, Noag en dan Abraham. Elkeen van die ander geloofshelde kry hoogstens twee verse, maar in Abraham se geval word twaalf verse gebruik om sy geloof te beskryf.

DAAR IS NIE ‘N DEFINISIE VAN GELOOF NIE

Geloof kan ‘n selfstandige naamwoord, of ‘n werkwoord wees.

Geloof as selfstandige naamwoord gaan oor inhoud, die dinge wat ek glo. Byvoorbeeld: Ek glo God is die Skepper van die hemel en die aarde; Ek glo Jesus is die Seun van God; Ek glo Jesus het uit die dood uit opgestaan; Ek glo Jesus kom weer. Dit is geloof wat ek bely soos ek dit byvoorbeeld in die geloofsbelydenis doen.

Wanneer geloof egter as werkwoord gebruik word, dan gaan dit oor geloof wat geleef word. Lees voort “MET GOD OPPAD”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑