DIE WÊRELD IS ‘N BETER PLEK – A.G.V. PROTESTANTSE SENDELINGE

Die kerk beleef ‘n krisis wêreldwyd. Daar is selfs agterdog teenoor die goeie werk wat die kerk in ons gemeenskappe doen. Naas die staat is die NG Kerk die grootste finansiële bydraer tot barmahrtigheidswerk in ons land. Ons het in die verlede foute gemaak. Die Bybelse regverdiging van die Apartheidstelsel en die rassisme wat daarmee saam in ons mense se lewens nesgeskop het, is maar een voorbeeld daarvan.

Op Facebook maak Arnau van Wyngaardt gister melding van ‘n artikel wat op 8 Januarie 2014 in Christianity Today verskyn het. Lees voort “DIE WÊRELD IS ‘N BETER PLEK – A.G.V. PROTESTANTSE SENDELINGE”

JESUS HET VERKONDIG – ONS MOET OOK!

Ek het gister geskryf oor Jesus wat in die sinagoge geleer het en wat dit beteken. In Matteus 4:23 doen Jesus drie dinge: Hy leer en Hy verkondig en Hy maak mense gesond. Op die manier het die koninkryk van God naby gekom. (Mt 4:17) Vandag wil ek klein bietjie aandag gee aan Jesus wat “verkondig” het. In die Grieks (net soos in Afrikaans) is “leer” en “verkondig” twee verskillende woorde. Die Griekse woord vir “leer” is didasko en die Griekse woord vir “verkondig” is kerusson.

Die oorsprong  van kerusson is keryx.

“keryx denotes the man who is commisioned by his ruler or the state to call out with a clear voice some item or news and so to make it known.”

Jesus is deur die Vader gestuur en gevolmag om die aanbreek van die koninkryk van God aan te kondig. Lees voort “JESUS HET VERKONDIG – ONS MOET OOK!”

JESUS HET GELEER – ONS MOET OOK!

Die teks vir eerskomende Sondag is Matteus 4:12-23. Ek preek die aand en my kollega, Anru, die oggend. Ek het egter Maandagoggend reeds iets raakgesien waaroor ek gewonder het. Hierdie is die begin van Jesus se bediening. Hy begin sy bediening deur te leer en te preek. Ek is tans besig met bietjie leeswerk met die oog op verdere studies. My studies gaan oor prediking as missionale aktiwiteit. Twee evangelies (Markus en Matteus) begin met die gedagte dat Jesus die koninkryk van God verkondig het. Prediking het dus ‘n belangrike rol gespeel in Jesus se bediening.

In Matteus 4:12-23 begin Jesus se bediening met die verkondiging van die koninkryk van God en in verse 18-22 roep hy sy eerste dissipels. En dan sluit hierdie gedeelte af met die woorde:

“Hy het toe in Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak.” (Matteus 4:23)

Judith Jones skryf hieroor:  Lees voort “JESUS HET GELEER – ONS MOET OOK!”

TYE VERANDER – LIBERALISME

Ons lewe in ineressante tye. Ons hoor dikwels die uitdrukking tye verander. Ek dink nie almal van ons reageer dieselfde op die gedagte dat tye verander nie. Ek het oor die vakansie Preaching Jesus. The New Directions for Homiletics in Hans Frei’s Postliberal Theology  gelees. As jy meer oor Hans Frei wil lees, kan jy vinnig HIER gaan loer. Hans Frei het veral op Hermeneutiek en dan ook post-liberale teologie gefokus.

Die term post-modernisme word dikwels gebruik om die veranderende omstandighede waarin ons lewe te beskryf. Die term “post-modernisme” is waarskynlik vir die eerste keer iewers in die 1870’s deur John Watkins Chapman gebruik toe hy ‘n postmoderne kunsvorm voorgestel het om weg te beweeg van die Franse Impressionisme af. Daarna is postmodernisme egter gebruik om feitlik enige iets te beskryf wat die modernisme die rug toekeer. NT Wright beskryf hierdie tyd waarin ons lewe as “… the overlap of huge cultural waves.” (Challenge of Jesus:151)

Een van hierdie kultuurgolwe is postliberalisme, Lees voort “TYE VERANDER – LIBERALISME”

DISSIPELS: SIEN – DEEL – NOOI

Evangelisasie gebeur nie meer nie. Evangelisasie het vir sommige mense ‘n “tipe van spiritualiteit” geword waarmee hulle verkies om nie geïdentifiseer of geassosieer te word nie. Evangelisasie het natuurlik  vir verskillende mense verskillende betekenisse en inhoud. Hoe dit ookal sy, evangelisasie is nie meer hoog op die agenda van die kerk nie. Ons lewens moet die praatwerk en die getuieniswerk doen. Die probleem is egter dat dit vir my lyk asof die goeie nuus van God se verlossing in Jesus Christus nie verder as eredienste en kleingroep-byeenkomste kom nie.

In sy kommentaar op Johannes 1:29-42 het David Lose melding gemaak van hierdie drie stappe (SIEN – DEEL – NOOI) van getuienis. Hoe meer ek met die hierdie drie stappe na Johannes 1:29-42 gekyk het, hoe meer het ek dit raakgesien. Lees voort “DISSIPELS: SIEN – DEEL – NOOI”

CHRIST SCENE INVESTIGATORS

Ek het verlede Donderdag HIER verwys na die interessante tipe van metafoor waarmee die jeugleiers vir hierdie jaar vorendag gekom het. Die metafoor is CHRIST SCENE INVESTIGATORS. Die metafoor is gebaseer op die TV Reeks CRIME SCENE INVESTIGATORS of CSI. CSI’s ondersoek ‘n misdaadtoneel vir enige leidrade met betrekking tot die misdaad wat gepleeg is. Wanneer hulle dan die leidrade ‘n bietjie van naderby ondersoek, dan kan hulle op die ou end die oortreder identifiseer, opspoor en arresteer.

Ons is hierdie jaar CSI’s. Die enigste verskil is dat ons nie ‘n misdaadtoneel ondersoek nie. Ons ondersoek die Christus-toneel. Die toneel waar die opgestane Here Jesus lewend aan die werk is. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, die ganse skepping is die werkplek van ons Here.  Lees voort “CHRIST SCENE INVESTIGATORS”

DISSIPEL IN DIE SKADU

Dissipelskap is die “buzz”-woord op hierdie stadium. HIER kan jy gaan lees wat mense oor dissipelskap gesê het. Ek weet nie hoe ander daaroor voel nie. In alle eerlikheid moet ek sê dat wanneer ek oor dissipelskap lees, dan kry ek dikwels die gevoel dat ek dit nie maak as dissipel nie.

Ek preek Sondag uit Johannes 1:29-42. In die gedeelte lees ons van Jesus se eerste drie dissipels. Ons ken net twee van die drie se name. Die twee broers, Andreas en Petrus. Lees voort “DISSIPEL IN DIE SKADU”

WAAR IS DIE KOFFIETAFEL?

Dinsdag-aand vra iemand: Mag ek net weet wanneer die koffietafel dan weer aan die gang kom? Nou ja, hier is die resultaat van daardie vraag. Laat ek gou verduidelik waarom dit Dinsdagaand was.

Ek is baie bevoorreg om ‘n lekker span volwassenes te hê wat elke jaar saam met die tieners van ons in gemeente reis. (Op enkele uitsonderings na is almal van hulle self ook ouers van tieners.) Die tieners praat van “journey.” Nou ja ons “journey” Dinsdae-aande in ‘n kleingroep en dan “journey” hulle weer Sondae-aande saam met die tieners in kleingroepe. Ons maak gebruik van KONTAK se materiaal wat ons soms so hier en daar bietjie aanpas vir ons eie gebruik. Lees voort “WAAR IS DIE KOFFIETAFEL?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑