BELYDENIS VAN GELOOF

Belydenisklas 2013bPNGGister was vir ons gemeente‘n heerlike dag. ‘n Totaal van 26 Jongmense het belydenis van hulle geloof afgelê. As persoon wat die jongmense in die afgelope jaar begelei het, wonder ek altyd wat by hulle gaan vassteek uit al die gesprekke wat ons deur die jaar gehad het. Ek laat hulle aan die einde van die jaar gewoonlik vir my ‘n briefie skryf waarin hulle onder andere moet sê waarom hulle graag deel van die kerk van die Here Jesus wil wees en dan ook hoe hulle dink en voel oor Jesus Christus en die kerk. Die briefies gee dan vir my ‘n aanduiding van wat by hulle vassteek.

Hier is ‘n paar aanhalings uit van die kinders se briewe.  Lees voort “BELYDENIS VAN GELOOF”

BELYDENISAFLEGGING – ‘N MENSGEMAAKTE WET?

Ek en my belydenisgroep vir 2012 het verlede Sondag-aand ons “journey” vir die jaar saam begin.Vroeg reeds het een van die kinders gevra:

Hoekom moet ons hierdie mensgemaakte wette volg? Dit gaan mos net oor ‘n verhouding met die Here.

Ek het die vraag laat oorstaan tot gisteraand en toe het ons as groep daaroor gepraat. Ek was toe nie verbaas om te hoor waarom sommige van die kinders moeite doen om belydenis van hulle geloof af te lê nie. Die volgende redes is genoem: Lees voort “BELYDENISAFLEGGING – ‘N MENSGEMAAKTE WET?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑