Liturgie vir stilwees (3)

TOETREDE

“Wees stil en weet Ek is die Heer.” Here, God, U woorde en U nabyheid lei my ook in hierdie oggend na waters van rus en vrede, die heerlikheid van U nabyheid.

VRYHEID

U het my geskep om in vryheid te lewe. Vry om die vreugdes van die lewe te geniet soos U dit geskep het. Here God, gee dat ek in hierdie vryheid sal lewe soos U dit bedoel het, in besonder met volledige vertroue in U liefdevolle versorging.

TEENWOORDIGHEID Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Liturgie vir stilwees (2).

TOETREDE

Here God, U is my God en my Skepper. U is hier. Wees naby my. Ek verlang om by U te wees.

VRYHEID

Lei my deur U Gees om altyd my vryheid so te gebruik dat ek sal kies om U heilige wil te doen en nooit vergeet dat U die Een is vat vra wat U wil en dan dan gee wat ek nodig het. Ek kies opnuut weer vir gehoorsaamheid aan U.

TEENWOORDIGHEID Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

LITURGIE VIR STILWEES (1/03/2017))

Hier is my liturgie vir vandag se stilwees. Dalk kan dit jou help

TOETREDE

Die aarde is vol van U heerlikheid. Vir ‘n paar oomblikke vertoef ek in die teenwoordigheid van die Een. U was reeds hier. U verwelkom my in U teenwoordigheid. U teenwoordigheid vul my hele wese. Tot diep binne in my diepste menswees. Die aarde is vol van U heerlikheid.

VRYHEID Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

DIE KOFFIETAFEL HET GESKUIF

Die koffietafel het geskuif na https://attienel.me

Kom loer gerus daar in. 

Lewer kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

6 April – Gesinsdag (of nie)

Vandag is ‘n amptelike vakansiedag in Suid-Afrika, Gesinsdag. Een van die eerste opmerkings wat ek vanoggend op Facebook raakgesien het was die vraag: Onthou jy wat op 16 April 1652 gebeur het?

Ek het geskiedenis tot in matriek (Graad 12) gehad. Ek weet dus dat dit die dag is waarop Jan van Riebeeck aan die Kaap geland het. Saam met hom en sy vrou en sy seun was daar 82 ander mans en 8 vrouens. Hulle het met drie skepe, die Dromedaris, Reijger en De Goede Hoop, aan die Kaapse kus geland. Die oorspronklike bedoeling was dat hulle van die Kaap ‘n halfweghuis sou maak waar skepe op pad na Indië sou aandoen om vars kos op te laai.

Aanvanklik was die bedoeling nie om die Kaap de Goede Hoop te kolonialiseer nie. Tog is nege van die gesinne in Februarie 1657 vrygelaat om langs die Liesbeeck Rivier te boer. Lees voort

3 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Nie “ja”omdat die VGKSA ‘n geweer teen die NGK se kop hou nie!

Ek het al hier en hier en hier en hier iets geskryf oor die proses waar die NG Kerk Artikel 1 van die kerkorde wil wysig. Ons kerkraad het ook besluit om aan die gemeente aan te beveel om “ja” te ste, Die gemeente sal in Meimaand hieroor stem.

Een van die redes waarom mense aangemoedig word om “nee” te stem vir die wysiging van Kerkorde Artikel 1 sou dan wees omdat die VGKSA (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suid Afrika) ‘n geweer teen ons kop sou hou en ons wil dwing om Belhar as belydenisskrif te aanvaar. Hulle dreig dat as die NG Kerk nie Belhar as belydenisskrif aanvaar nie, is daar geen sin daarin om die gesprek oor eenwording enigsins voort te sit nie. Lees voort

4 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Ons kerkraad se aanbeveling oor Artikel 1

Die volgende skrywe met betrekking tot die kerkraad se aanbeveling is gister by die eredienste van ons gemeente uitgedeel:

AGTERGROND

Die kerkraad het die laaste paar weke ʼn inligtingstuk oor die proses met betrekking tot die Wysiging van Kerkorde Artikel 1 aan die gemeente beskikbaar gestel. Op die inligtingstuk het die kerkraad bekend gemaak dat ʼn buitengewone kerkraadsvergadering op Maandag 23 Maart 2015 gehou sou word waarop die kerkraad ʼn besluit sou neem oor die aanbeveling om aan die gemeente te maak. Die kerkraad het op Maandag 23 Maart 2015 die saak met openheid, eerlikheid, verdraagsaamheid en liefde bespreek.

DIE VERGADERING

Die gesindheid op die kerkraadsvergadering was een wat getuig het van wedersydse begrip en gewilligheid om nie net na mekaar te luister nie, maar ook waar en wanneer nodig deur die feitelike van die situasie gelei te word.

Die optrede van die kerkraadslede tydens die vergadering getuig juis van die gesindheid wat die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde, in die NG Kerk in Suidelike Afrika tot stand kan bring. Die Algemene Sinode het gedroom van ʼn kerk waar ons ten spyte van ons verskille steeds deur die eenheid wat die Gees smee aan mekaar gebind sal bly.

Die besluit van die kerkraad was nie eenparig geneem nie, maar wel met ʼn twee derde meerderheid. Die kerkraad het dit goed gedink om kerkraadslede die vryheid te gee om volgens hulle gewete tydens die gemeentestemming te stem en ook volgens hulle gewete in gesprekke met die gemeente betrokke te raak.

AANBEVELING

Die kerkraad het op ʼn buitengewone kerkraadsvergadering gehou op 23 Maart 2015 besluit om aan die gemeente aan te beveel dat die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde goedgekeur word.

DIE PAD VORENTOE

Van nou af tot 16 Mei is ʼn tyd waarin die gemeente ingelig gaan word oor die aangeleentheid. Elke lidmaat het die vryheid om volgens sy/haar persoonlike oortuiging te stem. Nadat die gemeente gestem het sal die kerkraad op 25 Mei 2015 ʼn besluit neem wat in ooreenstemming met die gemeente se besluit is.

Die kerkraad het die leraars versoek om hierdie besluit van die kerkraad aan die gemeente oor te dra en te motiveer waar nodig. Na die erediens van Sondagoggend 3 Mei 2015 sal daar by 30ste Laan, Cunninghamlaan en Huis Vergenoeg ʼn inligtingsgeleentheid wees waar die gemeente ingelig word oor die Wysiging van Kerkorde Artikel 1.

In hierdie tyd is die gebed van die kerkraad dat dieselfde gesindheid wat tydens die kerkraadsvergadering geheers het, ook in die gemeente na vore sal kom wanneer ons oor hierdie uiters sensitiewe saak met mekaar praat.

5 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe