Is alle sondes gelyk?

Ek was onlangs in ‘n gesprek waar iemand weer die opmerking maak: “Vir God is daar nie groot of klein sonde nie.” So ‘n persoon sou natuurlik een of twee teksverse uit die Bybel ook kon aanhaal.

“As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie.” (1 Joh 1:8)

Of:

“As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons Hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.” (1 Joh 1:10)

Een van die gevolge van “geen groot of klein sonde nie” is eerstens die oorlading van onnodige skuldgevoelens wat so maklik deur die “hel en verdoemenis” predikers misbruik word. Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

WYSHEID AS DEUG

In ons eredienste en kleingroepe fokus ons hierdie kwartaal op die deugde.

Die eerste week van hierdie kwartaal was 2 Petrus 1:3-11 ons teks. Met die teks het ons die tema van die deugde ingelei. Vers 5 was baie belangrik:

“En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde…” (2 Petrus 1:5-7)

Die eerste week het dit gegaan oor deugsaamheid. Die Griekse woord kan ook vertaal word met morele uitnemendheid. Dalk onthou jy, dat ons gesê het:

“’n Deugsame lewe is ‘n lewe wat goed geleef word, wat goed gaan en wat goed voel.” (Sien Miroslav Volf – Flourishing)

Ons het egter ook gesê. ‘n Lewe wat goed geleef word, kan soms beteken dat dit nie altyd goed gaan nie en nie altyd goed voel nie. Lees voort

7 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

DIE DEUGSAME LEWE

Ek het hierdie vakansie die boek “To Kill a Mockingbird” gelees. Eintlik moes ek dit al lankal gedoen het. Maar nou was die regte tyd. Jean Louise Finch is die verteller van die verhaal. Almal ken haar egter as Scout.

Scout se ma is dood toe sy twee was. Atticus, die plaaslike prokureur, maar sy twee kinders groot saam met Capurnia een van die swart vrouens van die gemeenskap. Atticus was ook ‘n diep gelowige mens. Aan die begin van die boek is Scout ‘n rowwe diamant. Maar dwarsdeur die boek lewer verskillende mense insette in haar lewe. Meeste van almal, Atticus, haar pa. Een van die basiese dinge wat Atticus haar leer is: “You must learn to walk in someone else’s shoes.”

Vroeg in die boek, dit was Scout se tweede dag op skool, is sy in ‘n vuisgeveg met Walter Cunningham. Lees voort

4 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

Laat U Koninkryk kom (31 Des 2017)

Ek plaas hier my notas wat ek gebruik het toe ek oor Psalm 126 gepreek het. Die aantekeninge is nie in ‘n leesstyl noodwendig nie. Dit is geskryf in die preek-genre.

Die erediens was ons gemeente se laaste erediens vir 2017 op 31 Desember 2017.

Ek hoop dit kan vir jou iets thy-kingdom-come-web-portfoliobeteken:

Hierdie is die laaste aand van 2017. Mens kry soms die gevoel van: Iewers tussen niks en nêrens. Hierdie is die een tyd van die jaar wat ons agtertoe kyk en ook vorentoe.

Geen jaar was ooit alles net sleg nie. Geen jaar was ooit alles net goed nie. Elke jaar was altyd ‘n mengsel tussen goed en sleg. Elke jaar wat voorlê sal ook weer so ‘n mengsel wees. Elke jaar is mengsel tussen dankbaarheid en klaaglied. ’n Mengsel tussen hemel en hel.

Psalm 126 is ‘n baie handige Psalm in so ‘n tyd. Die eerste woorde van die Psalm is reeds waardevol: ‘n Pelgrimslied. Lees voort

3 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe, Gebed, Preke

Godsdienstige rituele het waarde

church-family-300x279Hoe maak ek my kind groot tot eer van die Here?

Ek is met my hele hart verbind aan die verbond wat God met ons as ouers en met ons kinders het. Ek glo met my hele hart dat ons as ouers eerstens geroep is om in die lewe van ons kinders deel te word van dit waarmee God besig is – die missio dei, God se sending.

In Lukas 2 lees ek die verhaal van Josef en Maria en die manier waarop hulle deur hulle ouers-wees deel was van dit waarmee God besig was en steeds is. Ek dink ons kan iets by hulle leer.  Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe, Die Kerk, Dissipelskap, Ouerskap

GRONDHERVORMING EN DIE NG KERK

Die verkiesing van Cyril Ramaphosa tot ANC president tydens die onlangse ANC Konferensie (16-20 Desember 2017) het vir baie van ons as ‘n verligting gekom. Oor die res van die top 6 van die ANC is almal nie so opgewonde nie. In die vroeë ure van Donderdag 21 Desember het die nuwe president van die ANC sy nooienstoespraak gegee. ‘n Toespraak wat uit die aard van die saak intens bestudeer sou word.

Persoonlik was die besluit van die konferensie oor die vervreemding van grond sonder vergoeding die besluit wat my die meeste onseker laat voel het. Sommige verslaggewers het selfs gedink dat Ramaphosa die verkiesing tot president van die ANC gewen het, maar die beleidskonferensie verloor het omdat die beleid meer die fokuspunte van die Dlamini-Zuma kamp se Radikale Ekonomiese Transforemasie weerspieël as die van die Ramaphosa kamp.

Ek sien egter in koeranteberigte oor die aangeleentheid dat hierdie besluit met duidelike voorwaardes kom. Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Missionaal, Politiek

NAGEDINK OOR VEILIGE RUIMTES

communication-600x600Vir verskeie redes is ek genoodsaak om na te dink oor die hele kwessie van “veilige ruimtes”. Enersyds was dit as gevolg van eie ervarings. Andersyds was dit as gevolg van waarneming van ander persone as deel van ‘n groep, gesprek of vergadering. In die tyd wat ek hieroor gedink het, het ek opmerkings gehoor soos:

“Naam… is nie reg nie, eintlik is dit hoe ons oor die saak moet dink.”

In hierdie situasie sal “naam” waarskynlik nie weer aan die gesprek deelneem nie, “naam” is verkeerd.

“Wat jy sê is waar, maar ons het dit al probeer en dit is ‘n probleem waarop ons nie die antwoord het nie.”

So ‘n persoon sal nie die vrymoedigheid hê om weer aan die gesprek deel te neem nie. Hoe weet ek wanneer ek weer iets sê wat hierdie groep se ervaring alreeds ‘n finale mening oor laat vorm het?

NEGATIEWE VEILIGE RUIMTE

Daar is iets soos negatiewe veilige ruimtes. Negatiewe veilige ruimtes is ruimtes wat geskep word en waar jy daarvan verseker word dat jou idees en oortuigings nie bevraagteken gaan word nie.

“In most cases, safe spaces are innocuous gatherings of like-minded people who agree to refrain from ridicule, criticism or what they term microaggressions… so that everyone can relax enough to explore the nuances of, say, a fluid gender identity.”

Indien ‘n kerk of gemeente op hierdie manier ‘n veilige ruimte wil wees, is daar geen ruimte meer vir groei nie. Die word “mikro-agressie” het my opgeval in verskeie artikels wat ek hieroor gelees het. Lees voort

3 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe