Monthly Archives: Januarie 2009

die toring van babel

‘n Goeie vriend van my vra of ek dalk vir hom die Toring van Babel kan verduidelik. Ek weet nie mooi hoe ‘n mens dit verduidelik nie, maar kom ek probeer ‘n paar gedagtes.

Een van die eerste vrae oor die Toring van Babel is of ons dit as ‘n historiese gebeure verstaan. Ek dink daar is genoeg bewyse (Argeologies asook buite Bybelse bronne) dat die toring van Babel wel bestaan en in die stad destyds bekend as Babilon gebou is.

Die tweede vraag is of die ontstaan van die verskillende tale teruggevoer kan word na die gebeure by Babilon. Lees voort

11 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

evolusie en die mens na die beeld van god?

Ek het nie regtig bedoel om die “post” oor evolusie nog ‘n tree verder te vat nie, maar Riaan se opmerking oor die mens wat na die beeld van God geskape is, het my laat wonder en Kleinvissie se vraag oor in watter opsigte ons na die beeld van God geskep is, het my toe ‘n bietjie verder daaroor laat lees.

Natuurlik is dit waar dat ons volgens die Bybel na die beeld van God geskape is, en as Christen aanvaar ek dit met my hele waarheid as hoe God ons gemaak het. Die fyner besonderhede daarvan word egter nie altyd uitgespel nie.

Ek dink ons het soms die gedagte dat God net ‘n supermens is, maar ek dink dit is belangrik om te verstaan dat “na die beeld van God” nie fisiese of liggaamlike eienskappe beteken nie. Met ander woorde: Ek lyk nie soos God nie en God lyk nie soos ek nie, ek is eerder in sekere opsigte soos God, maar nie in die opsigte alles wat God is nie.

Ek dink ons na die beeld van God geskape het betrekking tot die volgende eienskappe: Lees voort

20 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

god en evolusie

Ek vermoed ek gooi vandag ‘n vinnige klip in ‘n groot duiwehok (of is dit honderhok?). Die vraag wat ek vra, waarop ek nie al die antwoorde het nie, is:

Kan ons die belydenis dat God die Skepper van die hemel en die aarde is met die gedagte van evolusie met mekaar versoen?

Ek lees graag Scot McKnight se blog en daar is op hierdie stadium ‘n bespreking aan die gang oor geloof en evolusie. Ek leen grootliks uit sy inskrywing vir vandag.

John Polkinghorne in Quarks, Chaos & Christianity het ‘n bepaalde mening hieroor:

“An evolutionary world is to be understood theologically as a world allowed by the Creator to make itself to large degree. Lees voort

18 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

gebed en intimiteit met god

Vir Christene is gebed die dieptepunt van hulle verhouding met God. Deur gebed (be)leef ons ons verhouding met God. Die kwaliteit van ons gebedslewe is ‘n aanduiding van die intimiteit van ons verhouding met God. Gebed is om met God te praat en na God te luister en die teenwoordigheid van God te te geniet.

Gebed kan verskillende vorme aanneem Lees voort

4 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

intimiteit met god

‘n Paar dae gelede het ek geskryf oor die gedagte dat ons vir mekaar gemaak is, met ander woorde  God het ons gemaak om in verhoudings te leef.  Die woordjie intiem beskryf iets van hoe naby ‘n verhouding is. Ek het die beste en die mees intieme verhouding met my vrou.

God het ons heel eerste vir Homself gemaak, om in ‘n verhouding wat groei in intimiteit met Hom te leef. In die begin was daar intimiteit wat in Genesis uitgedruk word met die gedagte dat God in die tuin gewandel het waar die mens gewoon het en dat God verwag het om die mens daar te kry. Maar, die sondeval het God se skeppingsdoel in die wiele gery. Deur Jesus Christus se sterwe en opstanding en deur die uitstorting van die Heilige Gees, is God besig om daardie intimiteit te herstel en ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde tot stand te bring.

Nou kan elke mens  in ‘n verhouding van groeiende intimiteit met God leef.  Lees voort

4 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

medisyne vir moedeloosheid

Die mens is ‘n wonderlike wese. Behalwe vir die feit dat elkeen van ons uniek is, is nie twee van ons se omstandighede dieselfde nie. Elke een van ons het maar in sy/haar omstandighede daardie een dingetjie waarby ‘n mens moet aanpas en jou persoonlike tekortkominge te bowe moet kom.

Vir elke een van ons is dit ‘n wonderlike oorwinning as ons daardie aannpassing gemaak kry en bokant

Lees voort

2 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe

… en ons bly stil

Ek het vandag 18 Januarie uit 2 Konings 7:1-21 gepreek. Ek het die vier melaatse manne as voorbeeld gebruik om te verduidelik dat ons ander behoort te vertel van die nuus van rykdom, vervulling en oorwinning wat die Here Jesus vir ons gegee en behaal het.

Omdat preke soos hierdie dikwels onrealistiese druk plaas en skuldgevoelens wakker maak, Lees voort

5 Kommentaar

Filed under Die Christelike Lewe