‘n Geestelike Reisgenoot

Enige persoon wat in God drie-enig glo, is onlosmaaklik deel van die huisgesin van God. Om saam met ander gelowiges kinders van God te wees, impliseer tog duidelik die gedagte van ‘n geloofsfamilie. (Sien Ef 1:5) God het ons geskep en herskep om as deel van hierdie geloofsfamilie te laat wees. (Sien 1Kor 12:13-26) God gee ons met ons verskillende gawes vir mekaar sodat ons geestelik volwasse kan word. (Sien Ef 4:11-16) Geestelike groei kom dus as gevolg van ons interaksie met dié mense saam met wie ek in ‘n geloofsfamilie is.

In Hebreërs 10:24 staan hierdie mooi woorde: “Laat ons na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie werke.”  en in 1 Tessalonisense 5:11: “Praat mekaar moed in en versterk mekaar…”

In die tyd waarin ons lewe, het ons so geïsoleerd begin lewe Lees voort “‘n Geestelike Reisgenoot”

ASWOENSDAG – BEGIN VAN LYDENSTYD

Aswoensdag is die eerste dag van Lydenstyd op die Christelike kalender en is 46 dae voor Paassondag. Dit word Aswoensdag genoem omdat die vroeë kerk op die dag iewers op die gelowiges se liggame ‘n kruis gemaak het met die as van die gebrande palmtakke van die vorige jaar se Palm-Sondag. Hierdie 46 dae is die tyd op die Christelike kalender waarin die kerk voorberei vir die fees van die opstanding op Paassondag.

Volgens die evangelies het Jesus 40 dae in die woestyn deurgebring waar Hy deur die duiwel versoek is. Lees voort “ASWOENSDAG – BEGIN VAN LYDENSTYD”

Blog at WordPress.com.

Up ↑