satan in die lewe van die gelowige

Verdra my asseblief op hierdie een, ek is op geen manier ‘n kenner oor die saak nie, maar ek gaan so ‘n klein bietjie van my eie manier van dink oor hierdie saak gee.

Ek verstaan die Bybel as dat die manier waarop God sy verlossingswerk in die wêreld voortsit, is deur sy Koningsheerskappy en dan veral deur mense deel te maak van die manier waarop Hy sy werk op aarde voortsit.

Die invloed van Satan en sy trawante het ‘n soortgelyke en praktiese rol wat hulle speel.Net soos die Vader en die Seun en die Heilige Gees beide direk en indirek aan die werk is en die hele tyd besig is om mense deel te maak van die Konings-heerskappy van Christus in hierdie lewe deur die skade wat die Satan bewerk het te herstel, so is Satan en sy engele ook aan die werk en probeer hulle ook om hulle invloed en heerskappy oor mense uit te brei.

Dit is nou nie juis “mind-blowing” maniere waarop die duiwel aan die werk is nie, dit is redelik eenvoudige dingetjies soos onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, ens. ens.

Net soos God sy volgelinge wil bemagtig tot goeie dade en werke, so wil Satan mense “bemagtig” tot destruktiewe werke.

God het besluit om die mens en die skepping te verlos en deel te maak van sy koningsheerskappy, en ten einde dit reg te kry, moet die funksionele heerskappy van Satan en sy trawante oorwin word, want dit is waarvan ons verlos is. Om van jou sonde verlos te word beteken nie net en waarskynlik nie in die eerste plek om verlos te wees van die gevolge van jou sonde (ewige dood) nie, maar om meer en meer verlos te word van die invloed en die heerskappy van Satan oor j0u lewe.

Satan is ontwapen, maar (ek waag hier) sy mag is nie finaal gebreek nie, dit sal finaal gebreek word by die wederkoms van die Here Jesus. Maar, daardie kere wat ons onder invloed van die bose eerder as die invloed van God die Heilige Gees en die heerskappy van Christus optree, hoef daardie dinge (sonde) ons nie meer weg te hou van God af nie. Hy kan steeds voortgaan om ‘n meer en meer intieme verhouding met ons te bou, sonder om sy eie “wet” te oortree. Die Here Jesus het ons met God versoen.

My meing: Is Satan ‘n mag of  ‘n persoon? Hang af van hoe jy oor God dink. Satan se werksaamhede is die teenpool van God se werksaamhede en indien jy God as ‘n persoon beleef, dan dink ek gaan jy Satan ook as ‘n persoon beleef. Indien jy God sien as veel meer as Iemand wat vasgevang was en die liggaam van die Here Jesus 2000 jaar gelede, gaan jy Satan ook sien as vasgevanbg in een of ander substansie (‘n Gebreekte, ‘n bokkop ens.)

Vir my is God die ewige onsienbare en heilige God. Satan die onsienbare, onheilige en tydelik gevalle enigel.

PS.: Jy kan my vasvra op hierdie een, maar help liewers om saam te dink.

67 thoughts on “satan in die lewe van die gelowige

Add yours

 1. Ek is seker jy gaan hier kommentators kry wat die bestaan van Satan gaan bevraagteken. Ekself kan nie se of dit ‘n spesifieke wese is of ‘n Bose mag, soos ek graag daarna verwys nie. Feit van die saak is, dit is duidelik aanwesig in die wereld van vandag. Vir die wat glo dis bangmaakstories: Of jy glo dat daar ‘n geestesdimensie in ons bestaan is, of jy glo nie so nie. Vir die mense wat egter al hierdie Boosheid eerstehands ervaar het, is daar geen twyfel nie (ek praat nie van halusinasie of maniese depressie nie).

 2. Middagsê, Doom!

  Ag dankie, Doom. Dis so gaaf dat manman vir Doom kan vra om te praat en dan doen Doom.

  “Satan se werksaamhede is die teenpool van God se werksaamhede …”

  Doom, Ding hou van die stelling. Dit maak vir Ding in sy platkop ook sin.

  Maar waaroor Ding al gewonder het: Doom, diegene wie teen God kies, kies hulle “by default” vir satan? Is sonde doen noodwendig outomaties ondersteuning van satan se werksaamhede?

 3. Groot verskil ttussen boosheid as ‘n gegewe werklikiheid van ons daaglikse bestaan en die mitiese figuur wat as Satan bekend en volgens die verhale en stories wat oorvertel word eers ‘n engel was ens. Die naaste wat mens aan die duiwel self kom is die beeld wat van tyd tot tyd na ons terugstaar vanuit die spieël. Die sogenaamde demoonuitdrywers rig veel groter skade aan as die sogenaamde duiwel self. Kortliks: Satan is ‘n mite.

 4. Ek het ‘n boek of twee gelees van Rebecca Brown waar sy demoniese werking en dan natuurlik ook die werking van satan in diepte beskryf. Dit is nogal die moeite werd om haar boeke te lees want ek glo dit is belangrik om jou vyand te verstaan.

  Ek glo satan is wel oorwin toe Jesus aan die kruis gesterf en weer opgestaan het, maar dat satan en sy demone nog oor krag besit is nie onkenbaar nie. Al wat nou waar is, is dat Gees vervulde kinders van God oor die mag beskik om satan te weerstaan in die naam van Jesus en dan sal hy en sy demone van jou wegvlug.

  Maar satan gooi nooit tou op nie en hoe sterker jou persoonlike verhouding met Jesus Christus is, hoe meer en harder sal sy en sy demoone se aanvalle teen jou kom met die doel om jou te ontmoedig om Christus te volg. Dan is daar natuurlik ook die situasie waar jy ‘n deur kan oopmaak vir satan en/of sy demone as jy sonde in jou lewe toelaat.

 5. God is Gees; Die Gees van Waarheid en liefde ens

  Satan is ook gees. Hy is die Vader (gees het persoonlikheid) van die leuen en hy manifesteer soms in sy eie oorspronklike voorkoms en ander kere soos dit hom pas. Hy besit mag en krag wat ondergeskik is aan die van Christus Jesus.

  Die Heilige Gees deel gawes uit – aan my is die gawe van ‘sien en onderskeidingsvermoë’ geskenk. Ja, ek sien en herken die Bose van ʼn baie jeugdige ouderdom af. Ek sien ook sy demone waar hulle diegene teister wat God my voor uitgesonder het om voor in te tree voor Sy troon. Ek sien ook die demone wat gestuur was om my aan te val.

  Die hele Bybel is riglyne wat duidelik die stryd tussen God en die Bose illustreer. Om net een voorbeeld te noem; Kyk na die verhaal wat jy uitgestippel het oor Judas – Johannes 13:27 En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan IN HOM INGEVAAR. Toe sê Jesus vir hom; “Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen!” Met wie het Jesus gepraat, met Satan IN Judas of met Judas self?

 6. Riaan as jy die twak glo wat Rebecca Brown skryf kan jy aan enibge iets glo. Die vrou is ‘n leuenaar en was mal sonder tal ‘n verleentheid vi4 die mediese beroep.

  Ingeligte leses moet maar self besluit of hulle enige notisie neen van wat die vrou kwytraak.

  “Perhaps the biggest controversy surrounding Rebecca Brown’s books are her claims about the existence of large, Satanic covens in America performing various evil works, rituals and sacrifices and the teaching in her books that born-again Christians can be inhabited (not possessed) by demons.

  In 1984, Brown’s medical license was revoked by the issuing state of Indiana. The licensing board ruled that on numerous occasions she had “knowingly and intentionally misdiagnosed her patients”, blaming their illnesses on “demons, devils, and evil spirits.” A secular board-appointed psychiatrist diagnosed her as suffering from “acute personality disorders including demonic delusions and/or paranoid schizophrenia” and observed her injecting herself with unknown substances. The board also found that she had over-medicated her patients and administered improper treatments; as well as failed to properly document their treatment.

  The 1984 medical board findings from the state of Indiana identified Elaine as Edna Elaine Moses (aka Elaine Moses, aka Elaine Bailey), one of Brown’s patients, and charged that Brown had misdiagnosed her with leukaemia and inappropriately treated her with large doses of Demerol and Phenobarbital. Elaine had to be hospitalized for detoxification of the controlled substances Bailey had given her.”

 7. Jak: Om te sê Satan is ‘n mite, is ek nou nie seker of jy daarmee ook die mag van die bose as ‘n mite verstaan nie?

 8. Kleinvissie as jy my pos gaan lees sal jy mos sien ek sê boosheid is ‘n gegewe werklikheid. Dit bestaan. Net soos wat swak maniere ook ‘n werklikheid is.

 9. Ek gaan my kop uitsteek (en hier is ek bly oor ‘n skuilnaam). So werklik soos wat die drie enige God vir my is, so werklik is die aanvalle van Satan of die Bose of wat jy dit ook al wil noem, vir my. Satan het Jesus versoek. Martin Luther het die duiwel glo met ‘n inkpot gegooi. (is ek reg?) Ek self het al male sonder tal die die duiwel in die naam van Jesus weggejaag. Met groot sukses. Hy ken my swak plekke, en hy sal my daar aanval, want hy wil my so ver as moontlik van my Jesus, my Vader en die stem en invloed van die Heilige Gees af wegkry. Ek is “af” op hierdie Maandagoggend. Is dit die duiwel? Is dit ek en my sonde? Waar is God in al hierdie dinge? Jy kan al hierdie goed bevraagteken en God Almagtig weggooi en die duiwel ook. Maar moenie met die bose begin speel nie. Of Rebecca Brown nou eg was/is of nie. Jy wil nie die dinge beleef waarop sy roem nie. Ek glo dat die allerlaaste plek waar enige mens wil wees is buite die sfeer van God se genade en in Satan se hande. Ons besef nie elke dag wat Sy genade en die woorde “verlos ons van die Bose” regtig vir ons beteken nie.

 10. Genade Muis! Het ou Luther toe die satan raak gegooi met die inkpot? Vertel my meer hoe “werklik” die Drie Enige God vir jou is. Veral in die lig daarvan dat die term drie eenheid maar eers ‘n latere konsep was ten opsigte van die Christelike geloof. Dit is iets wat maar eers in die jaar 325 na Christus rond deur die kerkvaders van daardie tyd bedink is tydens die “sinode” van Nicea. Wat Rebecca Brown betref moet jy jou liewer bekommer oor die ninsens wat sy kwytraak en al male sonde tal uitgewys is. Sý behoort eerder met ‘n inkopot gegooi te word.

 11. Laat ek maar my hand ook aan die ploeg slaan deur deel te raak van hierdie onderwerp. Ek dink mens kan op die kantlyn staan en kommentaar lewer, maar as jy nie al deel van die spel geraak het nie, sal jy nie verstaan. Wat ek verseker weet, is dat wanneer jy die besluit neem om die Here met jou hele lewe lief te hê en tot Sy eer te doen, dink en sê, raak die aanslae van die satan beslis feller. Die mense wat hy in my geval gebruik het, se oë het dit veral bevestig met wie ek te doen gehad het, vanwaar die waarheid “die oë is die vensters van die siel”. Ek moet byvoeg dat ek dit nie alleen ge”face” het nie, die kalmte waarmee die Here my gevul het, sê dit alles! Die een ding wat ek besluit het, is dat mens moet weet die satan is daar en het mag, God drie-enig bly almagtig en ek spandeer eerder my energie om uit te vind wat Sy wil met my lewe is as om my te bekommer oor waar of wanneer daar weer ‘n aanslag gaan kom.

 12. Dit is nou interessant Klippie.Lyk my hoe meer mens jou oor ou Niek met die sekelstert bekommer hoe bedrywiger raak die ou. Dit is tog vreemd dat daar in al die jare dat ek in die kerk was nog nooit ‘n demoon was wat hom daar kom tuismaak het of uitgedryf moes word nie. Dit is elke keer by daardie kerke wat so duiwelbehep is waar hy toeslaan en uitgedryf moet word. Hoe minder mens dus in die ou duiwel glo hoe minder bestaan hy. Nee wat die duiwel is maar net in jou kop. Dit is mense wat hom lewendig hou en niemand anders nie. Sonder die duiwel en vrees sal baie kerke niks hê om oor te preek nie.

 13. Jak: Ek dink jy verstaan my bietjie verkeerd, bekommernis het nog nooit iets opgelos nie en ek loop my beslis nie heeldag oor ou Niek en bekommer nie, maar dit verander steeds nie die feit dat hy bestaan en listig is nie. Jy sien, hier kom die keuse in of jy die bybel as die Woord van God aanvaar, al dan nie en dis duidelik wat jou keuse is. Jy sien, dis eers wanneer jy in die lig begin lewe dat Niek weet dat jy raakgesien gaan word. Solank jy in die duisternis is, is jy nie vir hom ‘n bedreiging nie en sal hy jou tien teen een uitlos, want niemand herken mekaar in die donker nie.

 14. Jak: Skuus man, ek het te vinnig oor jou kommentaar gelees. Dit lyk vir my Satan is ‘n verpersoonliking van die bose wat ons al te maklik aanvaar as ‘n verskoning vir ons eie swakhede en verkeerde besluite.

 15. Ek kan ongelukkig nie op al die kommentare hier reageer nie. Twee gedagtelyne is vir my belangrik
  en verdien dalk om genoem te word. Die eerst is die gedagte war veral van Jak se kant af kom dat boosheid ‘n gegewe is en dat Satan ‘n mitiese figuur is. Dit lyk nie vir my asof hier enige iemand is wat die bestaan van die bose ontken nie, maar die verskil gaan oor die “benaming” Satan, duiwel,ens.
  Kleinvissie se opmerking laat my ook dink in die sin dat dit soms maklik is om Satan die skuld te gee vir ons eie foute en dwaashede.
  Ding: Ek weet nie hoe om jou te antwoord op jou vraag nie. Wat ek wel kan sê is dat sonde eerder ‘n keuse is om sonde te doen, en nie noodwendig ‘n keuse teen God is nie. ‘n Mens kan sondig sonder om teen God te kies. Ek wonder of dit sin maak.

 16. Hierdie is ‘n baie interessante gesprek.
  Attie:Sou jy dan jou “post” se opskrif verander na “die bose in die lewe van die gelowige?”

 17. Ja kleinvissie ek sou “Satan” dan ‘n verpersoonliking van die bose nem as jy wil. En ja, en ek meen ons aanvaar dit te maklik as verskoning van ons eie verkeerde besluite. Waaraan ek NIE glo nie is aan ‘n persoonlike duiwel wat eers ‘n Engel was en toe teen God in opstand gekom het en ‘n derde van die Engele met hom saamgeneem het. Dit is nie net ‘n mite nie maar boonop ook onbybels.

 18. Doom, wat dink Doom: is satan ‘n mite?
  Wat Ding eintlik wou weet, Doom, as satan se werksaamhede die teenpool is van God se werksaamhede, is daar slegs ‘n keuse tussen ondersteun God se werksaamhede, of, indien manman nie God se werksaamhede ondersteun nie, is dit outomaties ondersteuning van satan se werksaamhede? Niks tussenin nie? Of die een of die ander? En dit wil vir Ding lyk asof Doom reken dit is moontlik om te sondig, sonderom teen God te kies, maw sonderom vir satan te kies?
  Hoekom dit vir Ding relevant is? Ding wil weet of diegene wie reken hulle kies om nie in God se bestaan te glo nie, noodwendig geag word ondersteuners van die bose/satan te wees en of dit werklik moontlik is om suiwer agnosties te wees. Is die keuse om God se bestaan te misken, nie daarin te glo nie, nie juis sonde nie? Is dit nie juis die sonde wat onvergeeflik is nie?

 19. ding: Ek dink, ek sal bietjie meer daaroor gaan dink, maar daar is ‘n verskil daarin om ‘n leuen te vertel en om nie te glo dat God bestaan nie. Agnostici ontken die bestaan van God en dit is die ongelowige. Natuurlik het elke mens tot aan die einde van sy lewe nog die geleentheid om wel te glo en so van die ewige dood gered te word.

  Vergifnis herstel ‘n sondaarmens se verhouding met God. Aanvaarding van die verlossing in Jesus Christus herstel jou verhouding met God sodat ons kan weet dat sou ons doodgaan voordat ons die laaste sond bely het, sal dit nie verhinder dat ek die ewige lewe saam met God deel nie.

  Wie nie die vergifnis van God in Christus Jesus aanvaar nie, sterf sonder om met God versoen te word en het dan die onvergeeflike sonde gepleeg.

  Ons verkondig juis die evangelie sodat ons die wat nie in God glo nie, bewus te maak van wie God is en die genade wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Mens moet natuurlik by sê dat dit dikwels so is dat bv. agnostici se morele lewens standaard die van gelowiges ver oortref. So dit lyk vir my dat agnostici nie noodwendig die saak van die bose bevorder nie.

  EK hoop dit maak so ‘n klein bietjie sin.

 20. Hi Attie met van die punte wat jy bo noem stem ek saam en met ander verskil ek. Maar ek wil nie nou daaroor hare kloof nie. Net een punt om enige misverstand uit die weg te ruim ter wille van die ander wat ook hier lees. Jy sê Agnostici ontken die bestaan van God maar ek dink jy het jouself per abuis verkeerd uitgedruk in daardie sin. Agmostici ontken nie die bestaan van God nie. Agmostisisme is die leer dat ‘n mense niks omtrent God of die hiernamaals kan WEET nie en gevolglik slegs sigbare en tasbare verskynsels in aanmerking kan neem. Agnostici laar dus nog altyd ‘n deur oop dat God bestaan. Ateïste ontken die bestaan van God.

 21. Jy sê ons moet saam dink. Dink jy ek is verkeerd as ek glo die duiwel maak gebruik van gedagte-inplanting en leuens om ons te vang? Het jy ‘n beter voorstel om hom te verjaag as om dit hardop te sê, omdat hy nie ons gedagtes kan lees nie (net God ken dit), maar dat hy net ‘n goeie waarnemer is? My dogtertjie het jare terug vir my gesê die duiwel kan “shape-shift”. Ek glo haar. Ek dink die duiwel doen hom voor in baie gestaltes en gebruik wie en wat hy kan kry. Is ons verkeerd?

 22. Ek sien niemand het sover gemention dat die duiwel nie altyd in die Bybel voorkom nie, maar net somtyds. Die ou Joodse geloof het net in God geglo, en nie die duiwer nodig gehad nie, eers later wat dit bygekom het. Ek noem maar net vir nou…

  Ons sal ook maar moet pasop dat ons nie met ‘n duoteïsme begin werk nie, ‘n tweegodedom. Attie, dalk verstaan ek verkeerd, maar as Satan die teenpool van God is, maak dit Satan van dieselfde “substansie” as God? Dit sou tog nie so lekker met ons tradisie gel nie of hoe? So ek kan in God glo, “‘n enige en enkelvoudige Wese is wat ons God noem” (NGB art 1), sonder om in ‘n duiwel “wese” te glo, maar dit te sien as die mitologiese personifisering van boosheid.

  Hoop dit help die gesprek aan…

 23. Cobus: Ek ek het hierbo gesê dat ek saam met Jak stem dat die duiwel ‘n mitiese figuur is. Die oorsprong van die bespreking is die teks wat sê die Satan het in Judas ingevaar.

 24. As ek reg onthou, het God duiwel uit die hemel gewerp en is dit in die Bybel opgeteken. So, is die Bybel dan besig met mites? Wat het van die 1/3 van die engele geword wat saam met die duiwel uitgewerp is? As ons in engele glo, moet ons aan die volle getal en nie net in die 2/3 “goeie” engele glo nie. Ons moet nie die duiwel onderskat nie. Soos God ‘n donkie kon gebruik om tot iemand deur te dring, kan die duiwel mense ook beinvloed om onwaarhede kwyt te raak. Soms moet ons maar ‘n wag oor ons vingers plaas en dit in toom hou.
  Ek dink maar net aan iets anders. Die Bybel praat van die tong wat ‘n groot vuur kan aansteek. Wonder hoe vertaal ons dit in internet terme.

 25. Christo – Ek stem 100% met jou saam. Ek oorweeg dit om ‘n inskrywing op my blog te doen met verwysing na die skrifte wat verwys na die satan asook hoe die bybel ons leer oor satan. Satan verdien nie eer nie, maar dit is belangrik dat ons, ons vyand kies. Dit is duidelik dat satan dit regkry om mense te laat glo in mites en goed om so sy werksaamhede ongestoord in die duisternis voort te sit.

 26. Christo vertel asseblieff vir ons waar staan dit in die Bybel dat God die duiwel uit die hemel gewerp het. En as jy glo in pratende donkies sal jy seker aan vlieënde demone ook glo ja. Ek wens iemand wil my voorstel aan die Dywel van wie julle so praat, Cobus is heeltemal reg. Die konsep van die duiwel is iets wat eers later bygekom het. Jesus was ook maar ‘n kind van sy tyd en daardie dae was dit algemeen om te dink iemand wat byvoorbeeld eplilepsie het is van die duiwel besete of as jy vreeslike hoofpyn aanvalle kry dit die duiwel is. vandag weet ons gelukkig van beter.

 27. Jak
  Niemand is so doof soos hy wat nie will hoor nie. “Gaan weg agter my sata”. O gaats wie haal ek nou aan? Wonder maar net na wie Jesus verwys het toe Hy in die woestyn versoek is. So, Jesus het ook aan mites geglo. Bly ek glo dieselfde as wat Hy glo.
  Sterkte Jak. Die ontnugtering sal een of ander tyd kom.

 28. Christo, ek dink nie jy het Jak se vraag geantwoord nie.

  Mag ons tog net nooit op die punt kom waar geloof in die duiwer ‘n voorvereiste raak vir geloof in God nie! Dan het die kerk die pad ver byster geraak…

 29. Cobus
  Ek will beslis nie baie meer van my tyd aan die onderwerp bestee nie en ook nie verder bydare lewer tot meer en meer onduidelikheid nie. Ek stem saam met jou opmerking. Ek wil eerder meer en meer erkenning gee aan die Koning van die Konings. Vir my is God en Sy grootheid ver bo wat ek ooit sal kan verstaan en wil vir geen oomblik beweer dat ek Sy denke in ‘n boks kan plaas en se “DIT is soos God se kop werk”. Die onderwerp onder bespreking is iets van die geestes wereld waar ons as mense bitter min van weet en meeste bespiegel maar net daaroor. Ek is self seker ook skuldig daaraan. So, vergewe my onkunde in die verband.

  Om Jak se vraag te antwoord met 2 skrifte:
  Jesus se woorde:
  Luke 10:18 (New International Version)
  18He replied, “I saw Satan fall like lightning from heaven.

  Wat die “slim” mense beweer hoekom dit gebeur het:
  Isaiah 14:13 (New International Version)
  13 You said in your heart, “I will ascend to heaven;
  I will raise my throne above the stars of God;
  I will sit enthroned on the mount of assembly,
  on the utmost heights of the sacred mountain.

  Amen

 30. Christo dit is duidelik dat jy nie my vraag gaan beantwoord war dit in die Bybel staan dat God vir Satan uit die hemel gewerp het en dat ‘n derde van die engele hom gevolg het nie. Waar staan dit Christo? Waar?

  Jou aanhaling van Jesus se woorde “saw Satan fall like lightning from heaven” wys presies hoe snaaks jy die Bybel lees. Al ooit gehoor van metafore? Jesus se woorde is 2 000 jaar gelede in ‘n ander tyd en osmtandighede geuiter Christo.

  Jy redeneer nou nes ‘n tipiese fundamentalis. Dit is so goed ek sê vandag vir die mense hier op Attie se blog Christo praat twak want jy práát twak. En 2 000 jaar later kom hier een van jou nageslagte en sê sien julle my oer oupa grootjie het die vermoë gehad dat daar tabak by
  sy mond kon uitkom as hy gepraat het. Dit is waar want kyk dit styaan op Attie se blog.

  Konteks Christo. Konteks. Kionteks. Konteks. Konteks. Onthou altyd Christo, konteks.

  Gee nou asseblief vir ons daardie teks waar die Duiwel uit die hemel gejaag is deur God.

  Toe, asseblief.

  Ek hoop jy het aan ons ‘n kluitjie probeer verkoop nie.

 31. Jak
  Ek sal my stelling van die 1/3 terug trek aangesien ek dit nie direk in die Bybel kan verantwoord nie. Ek het dit genoem na aanleiding van ander boeke en kommentare wat ek oor jare bestudeer en gelees het en die getal het in my kop vas gesteek. So, vergewe my onkunde en aanhaling wat dus nie skriftuurlik genoeg was nie.

  Ek sal probeer om konteks te onthou. Dit is duidelik dat ek nie in jou kring van Bybel kennis inpas nie en sal dus vermy om kommentaar te lewer as ‘n leek op hierdie gebied. Jy is beslis meer belese en geskool ivm die duiwel as ek en durf ek dit nie waag om iets te se oor hom/haar wat onwaar is nie. Waag ek dit is dit buite konteks.

  Fundametalis? Nee, wedergebore en Gees vervuld. Jesus is my verlosser en bly vir my die enigste weg en waarheid. Ten minste weet ek baie meer van Hom as van die duiwel. Ja, ek gee toe jy weet ook meer as ek van Jesus.

  Sterkte en hoop die kluitjie het nie ‘n tand beskadig nie.

 32. Nog ‘n bietjie twak praatjies na aanleiding van Jak se stelling: ” En as jy glo in pratende donkies sal jy seker aan vlieënde demone ook glo ja.”

  Hoe moet ek nou hierdie in konteks verstaan? Het ek dalk teveel Shrek gekyk?

  Numbers 22:28-31 (New International Version)
  28 Then the LORD opened the donkey’s mouth, and she said to Balaam, “What have I done to you to make you beat me these three times?”
  29 Balaam answered the donkey, “You have made a fool of me! If I had a sword in my hand, I would kill you right now.”
  30 The donkey said to Balaam, “Am I not your own donkey, which you have always ridden, to this day? Have I been in the habit of doing this to you?”
  “No,” he said.
  31 Then the LORD opened Balaam’s eyes, and he saw the angel of the LORD standing in the road with his sword drawn. So he bowed low and fell facedown

  ….en wat dan van hierdie gedeelte. Hoe het die “evil spirit” uit die man gekom en in die varke ingevaar? Het hulle geloop, gekruip, gevlieg….as dit vlieg is het Jak dalk bietjie kltuijies verkoop met sy ge-jak jak jak?

  Dalk kan Jak bietjie lig werp op die onderwerp (hoer werp ‘n mens lig in konteks?)

  Mark 5:6-13 (New International Version)
  6When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. 7He shouted at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won’t torture me!” 8For Jesus had said to him, “Come out of this man, you evil spirit!”
  9Then Jesus asked him, “What is your name?”
  “My name is Legion,” he replied, “for we are many.” 10And he begged Jesus again and again not to send them out of the area.
  11A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. 12The demons begged Jesus, “Send us among the pigs; allow us to go into them.” 13He gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about two thousand in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned.

  Hoe lees ‘n mens Job 1:6-12 in konteks van die Satan se “…roaming through the earth and going back and forth in it.”

  Genoeg twak gepraat….kinders is honger so ek moet bietjie van die twak in konteks gaan verkoop om hulle te kan voer.

 33. Sien julle hoe slim werk die Duiwel…? Ek haal graag aan uit “Bybel antwoorde op al jou vrae”. Omdat die Bybel se waarheid akkuraat is, leer ons in die Skrif van Satan. Omdat dit die aard van Satan/die duiwel is om te bedrieg, sal hy mense oor sy identiteit en doel mislei. Voor die val is hy die “morester” (Jes 14:12)genoem. Hy is ook genoem Satan (Job 1:6), Apollion (Op 9:11), Beelsebul (Matt 12:27), die slang van ouds (Op 20:2), die Bose (Joh 17:15), die god van hierdie wereld (2Kor 4:4), die aanklaer van ons medegelowiges (Op 12:10) en die vader van die leuen (Joh 8:44). NOG BEWYSE DAT HY BESTAAN EN ONS LEWE VERSUUR?

 34. Genugtig ons Christo! Jy reken sowaar daai donkie van ou Bileam het letterlik gepraat soos ‘n mens? Nee goed hoor. Lyk my hy het nogqal in Ingels ook gepraat. Nee voorwaar, voorwaar ek sê vir julle die donkie is ‘n wonderlike ding!

 35. Jak

  Nog ‘n bietjie twak en kluitjies…

  Ek gaan jou nie aanvat oor die taal wat die donkie kon praat of nie praat nie, want ons weet almal jy het dit as ‘n grap bedoel. Die taal kwessie en styd tussen die Afrikaner en Engelsman is baie jare terug al verby. Of die donkie wel kon praat of dit net in Bileam se kop gepraat her is oop vir onderhandling. My verstaan van God is dat niks vir Hom onmoontlik is nie. Hoekom moet ek nou Sy woord wat deur mense vertaal is en geskryf is bevraagteken? As God die donkie wou laat praat, in Bileam se taal, hoekom nie? So what as die donkie nie kon praat of kon praat? God het Bileam se aandag deur die donkie se optrede en die opvolgende gesprek gekry.

  Die vraag kom nou weer terug na die duiwel toe. Is dit dan net satan wat die vermoe het om in ‘n slang te verander en te kan praat? Wat van die gesprek tussen Eva en die slang? O, maar jy glo mos nie in die duiwel nie, so jy het seker die gedeelte uit die Bybel geskraap. Wonder of jy die gedeelte oor die donkie ook sal skraap. As jy dit wil lees in jou eie taal keuse, dit is in die boek van Genesis (dit is die eerste boek in die Bybel wat ek lees). Sterkte..

  Jak.. op ‘n meer ernstige toon. Ek wil jou nie persoonlik in die openbaar aanval of te nakom nie. Ek dink ons stem oor meer dinge saam as wat ons verskil. Die belangrikste van alles is om te glo dat Jesus die Seun van God is en hom as jou saligmaker en verlosser aan te neem. Dit is die enigste weg en die waarheid. Ek het genoeg vergifnis ontvang om nie enie iemand anders nie te kan vergewe nie. As ek jou te nagekom het, vergewe asb. Al verskil ons oor die duiwel, stem ons hopelik saam oor God.

 36. Christo jy reken niks is vir God onmoontlik nie. Vertel ons: Is dit vir God moontlik om ‘n klip te maak wat so swaar is dat hy dit nie kan optel nie?

 37. Watter antwoord ek ook al gee, die resultaat sal wees dat ek verkeerd is met my stelling dat niks vir God onmoontlik is nie. Die antwoord wat ek dus sal gee is die volgende:

  God se vermoe is so groot as wat jy wil toelaat.

  Laat my dink aan die strik vrae wat aan Jesus gestel was. Om wat te bewys? Dat God se Woord verkeerd is?

  Is dit moontlik om jou vinger in jou neus af te breek? Ja, as jy regtig wil, maar wat bereik jy daarmee?

 38. Sjoe Jak en julle ander, julle besondere intellek en kennis en vermoë om ‘n argument tot op die bitter einde deur te voer is vir my bewonderenswaardig en benydenswaardig. Ek praat maar net soos ‘n eenvoudige mens diep vanuit ‘n eenvoudige hart, en nie met my intellek nie. Ek glo, soos meeste van julle dat ons eendag in die hiernamaals voor ‘n werklike en lewendige God gaan staan en verslag doen. JA, die duiwel sal seker ook ter sprake kom. Ek bekommer my regtig dat Hy dalk vir my gaan sê dat Hy nie my besondere kennis wou gehad het nie, maar my hart. Hy het nie vir lang gesprekke gevra waar ons mekaar vertrap en byt om bo uit te kom sodat ons vir mekaar of vir Hom kan wys hoe oulik ons is nie. As jy nie omgee nie, Jak. Ek bid vir jou vir vrede, en dat Hy jou sal seën met die gebruik van jou besondere intellek om Sy koninkryk te bevorder en dat dit nie nie afgebreek sal word nie.

 39. Ek verstaan dit so:

  Baie gee die duiwel die skuld vir alles, maar ek se dis vrees, ja net vrees, dink maar aan al die sondes wat jy wil en jy sal sien dat vrees die oorsprong is, hetsy dit vrees vir verwerping, mislukking, dood, donker, of baie keer soek mense aansien die manier waarop ons dit wil kry is nie altyd wenslik nie.

  Die duiwel is maar net ‘n simbool van boosheid, die boosheid kan gedefinieer word as iets wat ons nie wil he nie, dit wat ons bang maak, eindlik is dit meer eenvoudiger as wat ons dink.

  Goed en sleg kan gedefinieer word as ” will he & nie wil he”

  Daar staan geskrywe ” Ek het jou nie ‘n gees van vrees gegee nie maar van liefde, krag en self beheersing” nou kan ons dan nie mense dreig met die ewige hel om hulle aan die glo te kry nie, want dit sal teenstrydig wees.

  Ek het nog nie gelees waar Christus iemand dreig om hom te oorreed nie. Die Duiwel sioen ek doen dit graag – met vrees.

  Tiens

 40. Jak: Hier bo skryf jy: Agmostici ontken nie die bestaan van God nie. “Agmostisisme is die leer dat ‘n mense niks omtrent God of die hiernamaals kan WEET nie en gevolglik slegs sigbare en tasbare verskynsels in aanmerking kan neem. Agnostici laat dus nog altyd ‘n deur oop dat God bestaan.Jak, is jy ‘n agnostikus? Indien nie, waar sou jy jouself met betrekking tot geloof plaas?
  Asseblief moet nou tog net nie sê jy wil nie ge-label” word nie. Jy het dalk nie ander ouens in jou kommentare ge-label nie, maar goeie genugtig jy was darem skerp en aanvallend teen ‘n paar ouens hier bo. Sit bietjie jou kaarte op die tafel man.

 41. Ai man, en nou kom die vrae so die een na die ander by my op. Jak, glo jy dat Jesus God is wat mense geword het en dat sy sterwe plaasvervangend was in die sin dat Hy ons sondeskuld by God betaal het, en nog ‘n dingetjie terwyl ons nou hier is, dink jy Jesus het geweet dat Hy bedoel was om God se offerlam te wees en dat Hy geom het om op ‘n spesifieke tyd op ‘n spesifieke plek die kruisdood te sterf?

 42. Jak: Dit is darem ‘n oeroue vraag of God ‘n klip kan skep wat te swaar is vir Hom om op te tel. Die een sal bewys dat Hy nie tot enige iets in staat is nie en die ander dat Hy nie almagtig is nie. Nee, goeie genugtig man antwoord bietjie Christo se vraag oor of Jesus die Seun van God is wat gesterf het sodat sondaar mense se verhouding met God herstel kan word?

 43. Ontspan Vraag. Jou bloeddruk styg onnodig vinnig. Dit is glad nie so erg om agnoties te wees nie hoor. Ek vind baie groter aanklank by agnostici as by fundamentaliste doodgewoon omdat hulle eerliker is. Ek beskou myself nie as ‘n agnostikus nie maar deel hulle siening dat mens nie kan wéét dat God bestaan nie. Mense wat sê hulle wéét is besig om te lieg. Mens kan hoogstens sê jy gló God bestaan en as jy eerlik is sal jy erken dit is subjektief. Ek glo.

  Lyk my jy het baie vrae en dit is goed. Ek weet net nie of jy die vrae vra om eerlike antwoorde te soek en of jy dink jy ken reeds die antwoorde nie. As jy reeds die antworde “ken” wonder ek waarom vra jy die vrae vir my. Ek sien Jesus se offer anders as wat ek tradisioneel in die kerk geleer is. Ek glo wel hy het sy lewe opgeoffer vir dit waarin hy geglo het maar dit is nie vir my duidelik wat jy met offerlam bedoel nie. Of praat jy van die ou heidense praktyk dat die gode wou hê mense moes iets waardevol aan hulle offer om hulle guns te wen? Ek dink nie God wil hê mense moet sy guns op so ‘n wyse wen nie.

  Nog ‘n vragie? Vra gerus.

  Hou net jou bloeddruk dop. Ons wil nie graag hê jy moet ‘n aar bars hier op Attie se koffietafel nie.

 44. Jak: Die enigste rede waarom ek die uitdrukking “goeie nugtig man” gebruik het, is maar net omdat ek ook bekommerd is oor jou bloeddruk omdat jy die uitdrukking so graag gebruik.

  Nou ja, verder: Ek dink nie dit is moontlik om die bestaan van God te bewys nie, en daarom stem ek saam dat enige iemand wat sou beweer dat hy die bestaan van God bewys eintlik nie meer glo nie. Geloof is tog maar om die onsienlike met ‘n “geloofs-oog” te sien.

  Met offerlam bedoel ek eintlik plaasvervangend – in my plek. Om dit te glo is ‘n geloof, en dit bly my keuse of ek dit so wil glo al dan nie.

  As jy jou tuis voel by die agnostici en fundamentaliste, dan is die middel van die pad tog sekerlik geloof. Ek wonder maar net. Tensy jy rondbeweeg tussen die een en die ander soos dit jou pas.

  Waarheid is ook maar relatief is dit nie?

  Terloops die vraag oor die sweetdruppels?????

 45. Vraag hier is my antwoord: My antwoord oor die sweetdruppels is doodeenvoudig. Ek glo nie Jesus het letterlik bloed gesweet nie. Die term iemand het bloed gesweet word vandag nog gebruik wanneer ‘n persoon onder ernstige spanning verkeer of ‘n baie moeiklike taak aangepak het. Ek stem een honderd persent saam dat die waarheid relatief is. Dit is juis my punt. Die waarheid is relatief. Daar bestaan nie iets soos een geopenbaarde waarheid nie. Ook nie in die Bybel nie. Ek verstaan wat jy bedoel met die offerlam. My vraag gaan daaroor of jy al gaan navors het waar kom die gedagte van die offerlam vandaan om iets in “jou plek” te offer. Dit kom al van die vroegste tye af lank, lank voor Jesus. Selfs menslike offers is nie nuut nie. Jesus as offerlamn is ook maar net ‘n aangepaste weergawe van al die ander offers wat oor eeu gebring is om die gode te behaag.

  Vir my lê die belangrike dinge wat Jesus gedoen het in sy lewe eerder as in sy sterwe.

  Laastens: Ek voel my NIE tuis by die fundamentaliste nie. Glad nie. Gaan lees weer.

 46. Jak

  Gee ons jou eie definisie van fundamentaliste and agnostici. Ek wil graag sien waar pas jy in aangesien jy in die middel op die draad sit. Jy is nie koud en ook nie warm nie, met ander woorde lou.

 47. Ag nee regtig Chrstto ek gaan nou nie vir jou graad een lessies gee om te verduidelik wat is ‘n agnostikus en wat is ‘n fundamentalis nie. As jy nie weet nie kyk in die woordeboek. Of jy my nou as koud, warm of lou beskou laat my koud. Argumenteer liewer die saak en vergeet van my temperatuur. Dit het niks uit te waai met die prys van eiers nie. Seepkisprekies bring ons n^erens nie.

 48. 1) Marian Webster Dictionary:

  1 Agnostic:
  a person who holds the view that any ultimate reality (as God) is unknown and probably unknowable ; broadly : one who is not committed to believing in either the existence or the nonexistence of God or a god

  2. Fundamentalist
  a movement in 20th century Protestantism emphasizing the literally interpreted Bible as fundamental to Christian life and teaching

  Sometimes initial capital letter) a movement in American Protestantism that arose in the early part of the 20th century in reaction to modernism and that stresses the infallibility of the Bible not only in matters of faith and morals but also as a literal historical record, holding as essential to Christian faith belief in such doctrines as the creation of the world, the virgin birth, physical resurrection, atonement by the sacrificial death of Christ, and the Second Coming.

  3. Modernism
  A tendency in theology to accommodate traditional religious teaching to contemporary thought and especially to devalue supernatural elements

  Jak
  Dankie vir les. (Hoop jy verstaan Ingels) Ek is seker maar nog ‘n graad eentjie in die opsig want ek glo meer daarin om die Bybel te lees en te glo eerder as om ‘n studie van “ismes” te maak. So, dit maak my seker ‘n fundamentalis want ek glo absoluut in die bestaan van God en dat die Bybel die geskrewe Woord van God is wat deur mense opgeteken is onder leiding van die Heilige Gees. (Nee, ek is nie ‘n “radikale” isme nie.) As jy nie eers in God glo nie, wil ek nie eers met jou begin redeneeer oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees nie.

  Dankie ook vir die openbaring om jou ware karakter te kan bestudeer. Moeilik om dit presies te kan bepaal, maar beslis interessant.

  Om met jou te wil redeneer oor die bestaan van God al dan nie is soos om te probeer om donderweer met klippe te gooi en te glo dit gaan verdwyn. Dit is sinneloos om met mense te redeneer wat nie in die bestaan van God wil glo nie.

  Ek kan maar net vir jou aanhou bid Jak want ek vrees God. Wat gaan jy maak as God die dag Sy hand van beskerming oor jou wegneem? Maar dit maak seker nie vir jou sin nie want jy glo nie dat dit God is wat jou elke dag behoed en bewaar nie.

  Verder glo ek ook in die liefde van God vir elke mens en dat Hy jou net so lief het as vir my. Niks kan ons van Sy liefde skei nie. Nie eers die sinlose geredeneer oor Sy bestaan al dan nie.

  God loves you Jak!

 49. Christo jou manier van redeneer sê veel meer van jouself as jy mag besef. Ek het nêrens gesê ek glo nie God nie. Hou asseblief by die waarheid. Anders as jy het ek egter geen probleem om in gesprek te tree met mense wat nie in God glo nie. Jy het dit seker nog nie agtergekom nie maar hierdie draad handel eintlik glad nie oor die bestaan van God al dan nie. Wanneer mense soos jy eers vir gespreksgenote waarmee hulle verskil sê: “ek sal vir jou bid” moet jy weet hulle argumente is so vol gate dat hulle dit met vroom praatjies peobeer wegsteeek. Ongelukkig maak dit geen indruk meer nie Christo.

 50. Jak

  Ek klim van my seepkissie af. Ek is duidelik nie opgewasse vir die argumente van ‘n agnostikus nie.

  Laastens: Ek voel my NIE tuis by die agnostici nie.

  Oor en uit!

 51. Christo jy het ‘n vreemde mnanier om met die waarheid om te gaan. In gewone Afrikaans beteken dit jy lieg soos ‘n tandetrekker. Ek het nêrens gesê ek is ‘n agnostikus nie. Jy moet minder lieg en meer oplet in die klas.

 52. Jak en Christo

  Is dit nou die plek vir sulke modder gooiery, ek glo nie!
  Sekerlik kan ons met mekaar verskil op ‘n ordelike wyse, sonder om persoonlik te raak.

  Wat ons weet en wat ons glo is twee verskillende goed, ons kan slegs glo in God en die bybel maar ons kan niks bewys nie, dis waarom dit ‘n saak van geloof is, mag ons ons idees op ander afdwing – nee!

  Ek dink dis gesond om vrae te vrae en om te twyfel, om ‘n beter verstaan van dinge te kan kry, maar ons geloof en ons vasberadenheid in Christus moet nie vrees as ‘n basis he nie, maar liefde, die motivering is altyd liefde!

  As ons ons se God dink so en voel so, dan is dit nie waar nie, dan maak ons van Hom ‘n afgod, ons weet teen die tyd dat ons nie God kan plaas of klasifiseer nie, Hy is dood eenvoudig te groot vir ons, in God se onbekendheid aan ons le sy heerlikheid.

  Dus as mense kom met vrae wat ons beskou as kontroversieel is dit beter om te luister as om vooropgestelde idees ann hul te probeer afdwing.

  Dus vrinne

  Lees jul eie woorde weer en dink ‘n bietjie mooi voor jul moder gooi.

  Tiens

 53. Ek kan nie mooi agterkom met wie praat jy nou eintlik nie Tiens maar ek sien jy noem my naam. Wat moet ek waar lees? Ek het g’n modder gegooi nie. Ek het vir Christo gewys hoe hy die waarheid buig. In Arikaans noem mens dit jok, lieg of kluitjies bak. Dit bly dieselfde ding. Dis nie modddergooi nie. Ek ken leuens en ek ken modder. Hierdie is nie modder nie.

 54. Jak

  Ek neem kennis van jou stelling dat die duiwel net ‘n mite is. Dit mag dalk so wees. Wat my bekommer as ‘n leek op hierdie gebied. Sou hy dalk nie ‘n mite wees nie – waar bring dit my en jou want ons het geen insae (so ook Christene) van wat in die oneindige verlede of in die oneindige toekoms buite ons kennis of visie gebeur of nie?

 55. aan die een kant dink ek dit is veilig om die duiwel te beskou as ‘n mite… hoewel God se woord se hy loop rond soos ‘n brullende leeu!

  Ek het 3 kinders al groot en uit die huis en is nou besig met die nalatige lammetjie ook. Dank die Here Hy het die eerste drie gevind want met my insette sou hulle waarskynlik nooit dit self gedoen het nie.

  Daniel (nou 9) is egter ‘n ander ervaring. van kleins af prop ons hom vol Jesus en op drie (ek het dit op band) gee hy sy hartjie vir die Here.

  Ek het die volgende geleer:

  voer God vir jou kinders en anders om vandat hulle baie klein is. Die voordeel is dat hulle so vervul raak dat dit geen of baie min vatplek vir die satan maak.

  Satan floreer by tieners in hulle tiender jare want dan is hulle die meeste vatbaar. (tussen kind en grootmens wat baklei vir erkenning)

  Dit is ‘n yslike stryd om plek vir God te probeer maak as die gedagtes reeds met seks, moord en wellus gevul is wat deesdae op enige kanaal te sien is.

  Moenie wag, hoop en bid vir die belydenis klasse nie. Jy “pass” jou pligte en doop beloftes aan vir die kerk.

  Met ‘n huisbesoek na my eerste seun sowat drie jaar oud was het die Ds. hom vertel van Jesus en ek het gedink “het jy koors Ds.”?… die kind verstaan nie ‘n woord nie! – FOUT! God het lankal die kind teen sy boesem…moenie hom daar wegneem nie.

  Vandag, al is ons bewus van sy brul en grom…is die duiwel vasgebind, want daar is nie plek vir hom hier nie. en DIT is God’s grace!

 56. Tiens
  Ek neem jou vermaning ter harte en stem met jou saam en vra vergifnis as ek verkeerd was. Ek sal beslis probeer om meer goed uit te vee voor ek dit pos. Hierdie is nie ‘n plek vir persoonlike aanvalle nie. Ek geniet Attie se koffietafel gesprekke en neems soms deel.

  My redenasies was hoofsaaklik gegrond op die volgende steling wat in pos # 46 gemaak is, en ek haal aan:
  “Dit is glad nie so erg om agnoties te wees nie hoor. Ek vind baie groter aanklank by agnostici as by fundamentaliste doodgewoon omdat hulle eerliker is.”

  Die ondertoon van die stelling is eerstens dat die skrywer agnosties is en tweedens dat fundamentaliste leunaars is.

  Vir my is die saak egter agter my en gaan ek voort met my lewe as kind van God.

  Ek glo in God op grond van wat ek in die Bybel leer en persoonlik ervaar in my lewe. Verder omdat ek glo wat in die Bybel opgeteken is, glo ek ook dat die duiwel bestaan en beslis aktief is. Bewyse dat God bestaan? Vir my is daar genoeg bewyse in Sy skepping rondom my. Ja, ek glo dat God die aarde en alles daarin geskape het en dat wat in die Bybel opgeteken is ivm die duiwel ook waar is. En dan is daar nog Jesus…Oorwinnaar!

 57. Ag toemaar Christo ons weet mos jy glo ALLES wat in die Bybel staan. Onder andere dat slange en donkies kon praat, ouers hulle ongehoorsame kinders met klippe moet doodgooi. Daar staan ook in die Bybel jy kan gif drink en sal niks daarvan oorkom nie. Glo jy dit? Wys ons dan.

 58. Jac, ek het in pos #35 gese, omdat dit die aard van Satan/die duiwel is om te bedrieg, sal hy mense oor sy identiteit en doel mislei. Ek het toe al oor jou gewonder? Die hele Bybel is vir vandag, maar elke belofte in die Bybel moet binne die grense van wat belowe is, vertolk word. Ons doen byvoorbeeld nie besnydenis om binne die Joodse wet te wees nie; ons offer nie diere nie en die die meeste Christene eet varkvleis en skulpvis. As iemand per ongeluk ‘n giftige slang optel of genoop word om ‘n giftige vloeistof te drink,is dit binne God se mag om daardie mens lewendig te hou. Om egter ‘n slang op te tel of opsetlik gif te drink is teen die res van die Skrif. Dit lyk of die Here God versoek word om sy mag ten toon te stel. Ons weet dat Paulus deur ‘n slang gepik was (Hand 28:3-5) en niks oorgekom het nie. Ons weet dat as God iets belowe het en Hy dit in die verlede gedoen het, Hy dit vandag nog kan doen. Maar dit beteken nie mense moet dwaas wees en gif drink net om te bewys dat dit hulle nie skade sal aandoen nie.

 59. Ag kom nou ou Pieta! Jy wéét mos nou jy bluf jouself met daai woordgimnastieke toertjies. Jy vat net die nice goed van die Bybel wat jou pas die res gooi jy weg. Wees liewer eerlik en erken dat mens nie die Bybel letterlik kan lees in 2009 nie en ook nie alles kan glo wat daarin staan nie.Die Bybel bestaan uit boeke en nie uit gode nie. Boeke wat deur gewone mense geskryf is. Nice boeke (ook nie almal nie) waatuit ons baie kan leer maar dit is NIE God wat dit geskryf het nie. Amen.

 60. Jakkie

  Ek volg jou briewe en skrywe nou al ‘n dag of twee en ek sien hoe God besig is om jou te expose.
  Ek lei af jy is ‘n belese man (nie bybels nie) so dit gaan nie help ek probeer vir jou aanhaal en se : “wat van… ‘n sagte woord weer die grimmigheid af”…of…. “geseend is die vredemakers want hulle sal die koningkryk beerwe” of enige “nice” woorde (soos jy dit noem) nie.

  Ek sal maar na die minder “nice” goed verwys.

  Hier is ‘n profesie. “in die laaste dae sal daar spotters wees, mense wat agter hulle eie lus aanloop en ‘n bespotting van die Woord maak” Se nou net dit is nie waar nie?..dan moet jy maar in die spieel gaan kyk.

  Die Here se van sulke mense sal Hy uiteindelik sy Gees onttrek en hulle voer met dwaalleer. (nog ‘n profesie wat jy bewaarheid) en ek wonder hoe nutteloos jy Judas se aanbeveling maak dat ons sommige met geweld uit die vuur uit moet ruk? en ek bid dit is nie te laat nie want jou siel is vir God so belangrik soos myne… en Christo s’n.. en Piet s’n.

  Ek skryf hierdie in die eenvoudigste taal sodat jy nie verdwaal tussen groot woorde nie.

  Vir Christo en Piet… julle moet ook maar besluit en gehoorsaam wees. “hou op om julle perels te mors”

  Die saad is gesaai… dis nie julle skuld as dit op klip val nie

 61. Jakkie
  En dan dink ek weer…
  Wat is dit wat aanleiding gee tot jou onbeheerste….sal ek dit kritiese woede noem?
  Dit kan nie geestelike hoogmoed wees nie want daarvoor moet mens geestelik wees.
  Kan dit media kennis wees? m.a.w. iemand wat heeldag voor die skottel sit en versuip aand die kluitjies?
  Is jy dalk ryk?..dat geld vir jou die valse outoriteit gee om jou stempel in vlees in te druk?

  Wat dit ookal is… twee of drie het jou nou al probeer paai en steeds bal jy jou vuiste.

  Tug is ‘n liefdesdaad….. om mense nader te trek wat verdwaal het. Dit is wanneer die kerk jou so te se “ignoreer” tot jy weer die lig sien en berou.

  Dus is jy van nou af op ignore.

  Soos ek se… ek het sakke vol perels, maar nie te vesmaai nie.

  Sterkte ou vrind

 62. Robbie ek geen begeerte om te daal tot die vlak waarop jy argumenteer nie. As jy iets sinvol het om by te dra laat weet my.

 63. Robbie

  Ek dink dit was lankal nodig dat iemand soos jy hier kom sê wat jy hier kom sê het. Ek het aan die begin van die gesprek deelgeneem maar die Heilige Gees het my vinnig gewaarsku en inteendeel het ek ‘n bevestiging gekry dat hierdie nie my geveg is nie en dat ek moet ontrek. Uit die aard van die saak kry ek nog elke inskrywing omdat ek op hierdie “feed” ingeskryf is en het dit met baie belangstelling dopgehou.

  Ek het op ‘n stadium baie met iemand gedeel maar die persoon het die heeltyd met dieselfde argumente en speletjies as Jak gekom en op ‘n dag het die Heilige Gees my gewaarsku om op te hou om met die persoon te deel omdat die saad nou in die grond is. Meer as ‘n jaar het verbygegaan wat ek glad nie met die persoon gedeel het nie en ongeveer ‘n maand terug het die persoon my gekontak hom te help met sekere regswerk en nou begin ek agterkom dat daar tussendeur hier en daar ‘n vraag deurkom wat meer ondersoekend is. Ek stem saam met jou. Die saad is geplant. Dit is nou vir Jak om te besluit of hy dit gaan vat of nie.

  Hieronder is ‘n profesie van Marsha Burns van gister. Ek dink dit spreek vanself.

  SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by Marsha Burns — March 25, 2009:

  Woe to the people who call good evil and evil good. There is gross perversion in the land and deception at every turn. But you, My people, do not give yourselves to perversion and deception. Seek truth in every circumstance and stand for what is pure and undefiled. Raise the bar, set a standard, rise up to the next level of righteousness and integrity. You are a people called by My name, says the Lord. Live a life worthy of your calling.

  Philippians 1:27-28 Only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel, and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: