twyfelaars wat glo II

Twyfel is nie dieselfde as ongeloof nie.

Ongeloof is om te sê God bestaan nie. Twyfel is om juis te sê dat God bestaan, maar ek weet nie watter rol Hy op hierdie stadium in my lewe speel nie.

Ongeloof is om te sê Jesus is nie die Seun van God nie. Twyfel is om te sê dat ek juis weet dat Hy die Seun van God is en dat my sondeskuld vergewe is omdat Hy my skuld aan die kruis gedra het en dat as ek in Hom glo ek die ewige lewe het, maar wat beteken dit vir my hier en nou.

Ongeloof is om te sê God is nie alomteenwoordig nie. Twyfel is om te sê ek weet God is alomteenwoordig, maar ek wil eerder saam met Dawid in Psalm 41:5 roep…

“En waar is jou (my) God nou?”

Twyfel is om te sê dat ek weet dat Hy ‘n wonderlike God van liefde en omgee en barmhartigheid is, maar ek weet nie waarvoor ek Hom kan vertrou en wat ek van Hom kan verwag nie.

Twyfel is om soveel kere teleurgestel te wees, dat ek nie meer kans sien om te vra nie, en dat ek al hoe minder en al hoe minder vra sodat ek nie teleurstelling sal beleef nie. Later is al wat oorbly om te die woorde van Laurika Rauch se liedjie:

“En seën my ma en seën my pa, en my oom op sy plaas in Afrika.”

Want wie sal nou weet wat seën beteken en hoe sal mens wweet as die seën gebeur het of nie gebeur het nie.

Twyfel is nie ongeloof nie. Of wat sê jy?

17 thoughts on “twyfelaars wat glo II

Add yours

 1. Hello Ds. Attie,

  Stem saam dat twyfel nie ongeloof is nie. Ek het die afgeloope tyd met ons Vader baklei, ek was kwaad, en bitter seer gemaak, en twyfel was bo aan my lysie. Maar as ek nie geglo het nie sou ek nie hierdie stryd met ons Vader gehad het nie – dis juis omdat ek glo in God dat ek worstel. Ek lees nou die aand dat as `n mens so seer en stukkend is sien mens nie God hierlangs jou raak nie….so waar! Weet wel dat Hy ons nooit sal verlaat nie – daaraan het ek geen twyfel nie. Groete….

 2. Ek het eendag ‘n predikant hoor sê twyfel is deel van glo, maar as alles donker lyk help dit veel dat die twyfelaar my gaan glo. Glo is mos ook om om vas te hou aan dit wat jy nie sien en dit wat jy nie kan bewys nie. As ek so “af” voel in my geloof jaag ek die duiwel weg en ek probeer die half vol glas sien van Sy liefde en omgee, in plaas van die glas wat half leeg is en niks wat sin maak en geen lig wat skyn nie.

 3. M: EK dink ander het al Hebreërs 11 aangehaal wat sê geloof is om die onsienlike te sien. Om te sien wat ander nie sien nie, en wat ek ook dikwels nie sien nie.
  kaalvoet: My gevoel… as langdurige twyfel uitloop op ongeloof, dan was dit nooit geloof nie. Net iemand wat in God glo kan oor God twyfel nie. Iemand wat nie in God glo nie, weet God bestaan nie en is dus ongelowig.
  Muis: Somtyds breek die lig deur soos die sonsopkoms na ‘n donker nag.
  Riaan: Goed gesê. Ek twyfel nie dat ek glo nie, maar ek twyfel omdat ek glo.

 4. Attie hoe kan jy sê ongeloof is om te sê Jesus is nie die Seun van God nie? Wat bedoel jy met Seun van God? Die Jode glo ook nie Jesus is die “Seun van God” nie maar hulle is beslis nie ongelowig nie. So ook die Moslems.

  En hoe kan dit ongeloof wees om te glo God is alomteenwoordig. Ons moet eers duidelikheid kry wat bedoel osn God is alomteenwoordig. God se “alomteenwoördigheid” kan nogal probleme skep as ons dit die hoeksteeen van jou geloof maak en so bietjie uit ons gemaksones beweeg en na die wêreld om ons kyk.

  (Jou nuwe blog voorkoms lyk mooi maar die swart agtergrond met wit lees moeilik en die swart teks op grys agtergrond wanneer mens reageer nóg moeiliker.)

 5. Jak: Ek skryf vanuit my geloofsoortuiging dat Jesus die Seun van God is.
  Alomteenwoordig is ‘n moeilike begrip om te verduidelik, want vrae ontstaan soos: “Was God in sy alomteenwoordigheid teenwoordig in die Nazi kampe?” Vir my beteken alomteenwoordig dat God nie opgeneem word in sy skepping nie, alhoewel Hy vry is om by sy skepping betrokke te raak soos Hy wil. Daarmee saam dink ek dat God deurlopend in die geskiedenis betrokke is en was alhoewel Hy homself nie altyd aan dieselfde mense op dieselfde tyd op dieselfde manier openbaar nie.
  Maar… ek waag hier met my persoonlike verstaan, en sal dit sonder twyfel nie teologies kan verantwoord of selfs verdedig nie.

 6. Dankie vir jou siening van “alomteenwoordig” Ek sou steeds graag wou weet hoe jy kan sê ongeloof is om te sê Jeus is nie die Seun van God nie selfs al skryf jy vanuit jiou eie geloofsoortuiging. Bedoel jy dan Jode en Moslems is almal ongelowig? Daar is natuurlik in die Christelike tradisie ook uiteenlopende sienings oor wat bedoel word met Seun van God nie waar nie?

 7. Jak: Ek glo Jesus Christus is die Seun van God. As ander dit nie wil glo nie, dan is dit hulle goeie reg. Hulle hoef die feit dat hulle dit nie glo nie, nie aan my te regverdig nie, ek hoef dit nie aan hulle te regverdig nie.

 8. *sug* Jy antwoord glad nie my vraag nie maar vergeet dit. Ek het g’n gevra jy moet enige iets regverdig nie Attie. Lees weer my vrae aan jou as jy lus het of los dit. Nes jy wil

 9. Hallo Attie

  Jammer dat ek nou hier inmeng, *sug* maar dit lyk my iemand is hier besig om sommer net vir sommer moeilik te wees omdat iemand *sug* nie jou siening wil aanvaar dat dit jou reg is om te glo wat jy wil glo en hulle reg is om te glo wat hulle wil glo nie.

  Ek wou al vanoggend vroeg reageer maar het gevoel dat ek nie hier op jou blog wil inmeng nie maar *sug* nou wil ek graag sommer net my sê ook sê. Ek sal nie eers sleg voel as jy my post delete nie want *sug* dit is jou voorreg.

  Die Bybel (Woord van God) is baie duidelik dat daar net een pad is na saligheid en dit is as ek en *sug* enige iemand anders Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker nadat ek vir Jesus gevra het om my sondes te vergewe en dan het ek die reg om die Heilige Gees in my lewe te nooi en is die Woord verder duidelik dat ek dan die Heilige Gees sal ontvang. Sodra hierdie plaasgevind het dan weet ek, Jesus is die Seun van God, ek weet God is alomteenwoordig, want die Heilige Gees praat deurentyd met my en die Heilige Gees is deel van die drie enigheid van God. Omdat ek die stem van die Heilige Gees hoor weet ek hierdie dinge en is dit bykans onmoontlik *sug* om iemand anders te oortuig dat dit die waarheid is, tensy daardie persoon hom/haarself beskikbaar maak vir God, Jesus en die Heilige Gees.

  Dit is wat somtyds vir my hartseer is, dat God nie Homself op enige mens afdwing nie en dat elke persoon die keuse het om te besluit of hy/sy Jesus gaan aanneem. Daar is ‘n soeke binne elke persoon na iets en daardie soeke verdwyn die dag wat die Heilige Gees binne my kom woon, dan is ek vervuld en maak die dinge van die wêreld nie meer saak nie en kan ek vrede ervaar in enige situasie

  *sug* en dit is jammer want in die Woord staan dit duidelik sonder twyfel dat niemand so doof is soos hy wat nie wil hoor en so blind is as hy wat nie wil sien nie.

  Elkeen het sy reg op sy eie siening en omdat ek Jesus (die Heilige Gees) binne my het respekteer ek ook elkeen se siening om nie te glo nie of ongelowig te wees of te glo hulle is gelowig as hulle in Mohamed glo of glo dat Jesus nie die Seun van God is nie, maar my hart gaan uit en bid en hoop en vertrou ek dat die persoon sal toelaat dat die Heilige Gees hom/haar tot ander insigte sal bring.

 10. Riaan ou seun as jy nou eendag opgehou sug het vertel vir ons of jy dan meen al wat Jood en Moslem is gaan hel toe omdat hulle nie soos jyuglo Jesus is die Seun van God nie. Jou manier van glo lyk vir my nogal erg arrogant hoor. Klim ‘n wyle van jou morele hoë troontjoe af en jy mag dalk anders oor sake begin te dink. Ek doodgewoon vir Attie ‘n vraag gevra. As hy nie daarop wil antwoord nie kan niemand hom dwing nie maar dit beteken nie daar is nie so ‘n vraag nie.

 11. Jak – Ek haal aan: “Die Bybel (Woord van God) is baie duidelik dat daar net een pad is na saligheid en dit is as ek en *sug* enige iemand anders Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker nadat ek vir Jesus gevra het om my sondes te vergewe en dan het ek die reg om die Heilige Gees in my lewe te nooi en is die Woord verder duidelik dat ek dan die Heilige Gees sal ontvang. Sodra hierdie plaasgevind het dan weet ek, Jesus is die Seun van God, ek weet God is alomteenwoordig, want die Heilige Gees praat deurentyd met my en die Heilige Gees is deel van die drie enigheid van God”

  Nou ja, jy is reg, dit mag arrogant en self erg arrogant voorkom vir iemand wat dit erg arrogant wil ervaar, maar daar is net een weg na die ewige lewe en alhoewel dit God se Vaderhart is dat almal Jesus aanneem sal Hy niemand verplig nie. Dit is elkeen se persoonlike keuse. Ek het onlangs ‘n boek gelees en daarin skryf die skrywer dat God “especially fond” is oor elke mens wat Hy geskape het en dit sluit jou ook in Jak. Dit beteken God die Vader wil jou ook graag in sy arms neem en sê, jy is baie spesiaal vir my, my seun, maar die besluit om dit te doen lê by elkeen van ons en nie by God nie.

  Jak dit gaan nog verder, sodra ons Jesus aanneem, dan word ons mede-erfgename en sê Jesus dat as ons doen wat hy ons vra, dan noem Hy ons nie meer diensknegte nie maar vriende. Verder is daar baie skrif wat aantoon dat ons seuns van God word sodra ons die wil van die Vader doen. Ek dink nie dit is soseer arrogant nie, alhoewel dit so kan voorkom, maar dit is belangrik dat elke kind van God weet wie hy of sy in Christus is. So ek baklei nie met jou nie, ek deel net graag die passie wat Jesus binne in my geplaas het met jou.

 12. Jak: Ek stem saam met die strekking van Jak se argument, maar laat my dan nou maar toe om jou vraag te antwoord soos ek dit verstaan. Volgens die Bybel is Jesus Christus die Verlosser van die wêreld. Daar is net drie monoteïstiese godsdienste: Christene; Jode en Moslems. Die Jode spreek hulle God aan as YHWH en die Moslems spreek hulle God aan as “abba”. Beide hierdie aanspreekvorme van God is Ou Testamentiese benaminge vir God. Daarom verdien beide Jode en Moslems godsdiensgewys Christene se respek. Wie “hel toe gaan” soos jy dit noem, dit is in God se hand. Met ander woorde: As Christene spreek ons nie ‘n oordeel uit oor Jode en Moslems nie, as Christene verkondig ons met oortuiging en met respek vir andersdenkendes dit wat ons glo. Dikwels met die doel om hulle sover te kry om soos ons te glo. En as ons oortuiging andersdenkendes, soos Jode en Moslems – meer kere ateïste en ‘n klomp ander -teïste aanstoot gee, dan is ons jammer daaroor, maar ons sal nie afwyk van dit wat ons glo die waarheid is nie.

 13. Dankie vir jou antwoord Attie. Ek verstaan nou bietjie beter hoe jy hieroor dink. Ek kan ook goed verstaan dat Jesus vir JOU die koers aandui want dit is die tradisie waaruit ek en jy kom. Ons moet na my oordeel net daarteen waak dat ons nie ons eie godsbeeld so verabsoluteer dat ons maak of net óns die waarheid in pag het nie.

  Later die maand verskyn daar ‘n baie insiggewende boek uit die pen van prof Willie Esterhuyse, gerespekteerde teoloog en filosoof. In sy boek ‘n reis met God en die gode van Egipte verduidelik hy baie mooi hoe mense se godsbeelde verskil en hoe godsbegrippe oor die eeue ontwikkel en verander.

  Hy vertel onder meer hoe hy in sy sesde jaar laat een nag in sy kamer in die koshuis Dagbreek tot ’n skokkende oortuiging gekom het: Professor Weiss (een van sy dosente) – en baie van sy aansprake in sy verklarende aantekeninge by Genesis – was arrogant.

  Die vraag “wie” is God is daarom glad nie so ‘n eenvoudige vraag as wat sy volgelinge dink nie, skryf prof Esterhuyse in sy boek.

  Juis daarom kan daar dan ook volgens hom géén manier wees hoe die “Bybel” of “Koran” of “Tora” “die volle en enigste waarheid” kan deurgee as ’n “openbaring” wat volledig verstaanbaar en deursigtig is nie.

 14. Jak: Ek ken vir prof. Willie Esterhuise, hy was ook my dosent op universiteit.Ek sal graag sy boek wil lees. NT Wright het my (onder andere) nuut laat dink oor die ander monoteïstiese godsdienste. Terloops, jou vrae laat my baie kere dink, maar ek het dikwels nie die antwoorde nie (Wie van ons het?), dalk moet jy so nou en dan jou gedagtes in die hoed gooi oor ‘n onderwerp. Jou laaste opmerking sou dalk die gesprek in ‘n ander rigting gestuur het as jy dit dalk vroeër as ‘n opmerking gegee het.

 15. Die waarheid is dat niemand die antwoorde ken nie Attie. Ek weet net nie waarom is party mense bang om dit te erken nie. Almal wéét tog in hulle harte ons ken nie die antwoorde nie. Soms het mense net ‘n klip in die bos nodig om hulle weer so bietjie aan die dink te sit.

  Mens kan maar net stilweg by jouself glimlag oor al die slimmighede van diegene wat ‘n antwoord op alles het. So sal baie mense maklik vertel ja maar húlle glo in die God van die Bybel. Die vraag is watter een? In sy boek verduidelik Esterhuyse dat daar selfs in die Bybel nie net een begrip van God teenwoordig is nie. Daar is sommer baie! Abraham het God byvoorbeeld anders verstaan en belewe as Moses.

  Die boek behoort binne die volgende weke te verskyn en ek dink dit gaan ‘n GROOT gesprek oor godsdien inlui.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: