GENADE ALLEEN – Sola Gratia!

Een van die klassieke werke wat elke Christen na my mening behoort te lees is “The Pilgrims Progress” geskryf deur John Bunyan. Ek verstom my net elke keer oor die besondere rykdom in hierdie werkie. As jy die boekie op die internet wil lees kan jy hier “click” en lees: “The Pilgrims Progress”

Vandag wil ek net een parragrafie uit hierdie boek aanhaal:

“By Laws and Ordinances you will not be saved, since you came not in by the Door. And as for this Coat that is on my back, it was given me by the Lord of the Place whither I go; and that, as you say, to cover my nakedness with. And I take it as a token of his kindness to me; for I had nothing but Rags before; and besides, thus I comfort myself as I go: Lees voort “GENADE ALLEEN – Sola Gratia!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑