JESUS HET VERKONDIG – ONS MOET OOK!

Ek het gister geskryf oor Jesus wat in die sinagoge geleer het en wat dit beteken. In Matteus 4:23 doen Jesus drie dinge: Hy leer en Hy verkondig en Hy maak mense gesond. Op die manier het die koninkryk van God naby gekom. (Mt 4:17) Vandag wil ek klein bietjie aandag gee aan Jesus wat “verkondig” het. In die Grieks (net soos in Afrikaans) is “leer” en “verkondig” twee verskillende woorde. Die Griekse woord vir “leer” is didasko en die Griekse woord vir “verkondig” is kerusson.

Die oorsprong  van kerusson is keryx.

“keryx denotes the man who is commisioned by his ruler or the state to call out with a clear voice some item or news and so to make it known.”

Jesus is deur die Vader gestuur en gevolmag om die aanbreek van die koninkryk van God aan te kondig. Lees voort “JESUS HET VERKONDIG – ONS MOET OOK!”

JESUS HET GELEER – ONS MOET OOK!

Die teks vir eerskomende Sondag is Matteus 4:12-23. Ek preek die aand en my kollega, Anru, die oggend. Ek het egter Maandagoggend reeds iets raakgesien waaroor ek gewonder het. Hierdie is die begin van Jesus se bediening. Hy begin sy bediening deur te leer en te preek. Ek is tans besig met bietjie leeswerk met die oog op verdere studies. My studies gaan oor prediking as missionale aktiwiteit. Twee evangelies (Markus en Matteus) begin met die gedagte dat Jesus die koninkryk van God verkondig het. Prediking het dus ‘n belangrike rol gespeel in Jesus se bediening.

In Matteus 4:12-23 begin Jesus se bediening met die verkondiging van die koninkryk van God en in verse 18-22 roep hy sy eerste dissipels. En dan sluit hierdie gedeelte af met die woorde:

“Hy het toe in Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak.” (Matteus 4:23)

Judith Jones skryf hieroor:  Lees voort “JESUS HET GELEER – ONS MOET OOK!”

Blog at WordPress.com.

Up ↑