KAN ‘N GOD VAN LIEFDE DAN KWAAD WORD?

In die gesprekke oor die Nuwe Jerusalem en die ewige lewe en die hel, of die tweede dood, het ek nogal opgetel dat sommige dink dat die hel dan die gevolg is van God se toorn of woede en dat God dan nou in die hel kans kry om Hom op die arme sondaars te wreek. Onder andere het ek die vraag gekry:

Kan ‘n God van liefde kwaad word?   

Die vraag sluit natuurlik aan by ‘n hele paar Ou Testamentiese tekste wat verwys na God se toorn (Engels – wrath), dalk selfs Jesus se optrede in die tempel wanneer Hy die tafels van die geldwisselaars omgooi. Lees voort “KAN ‘N GOD VAN LIEFDE DAN KWAAD WORD?”

DIE HEL, DIT IS DIE TWEEDE DOOD

Ek het dit toe gewaag om Sondagaand oor die hel te preek. Vir die eerste keer in my hele lewe was dit die tema van ‘n preek. Ek het eintlik geen keuse gehad nie. Ons het ‘n kort reeksie uit Openbaring gedoen. Die teks waarby die tieners in die belydenisklaas verlede week vasgesteek het, was Openbaring 21:8:

“Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.” (Openbaring 21:8)

Hierdie week was Openbaring 21:27 deel van die teks wat ons gelees het:

“Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daarin kom nie, maar net dié wie se name in die boek van die lewe, die boek van die Lam geskryf is.”

Die probleem het ontstaan toe daardie groep tieners begin om uit te werk wie dit dan nou op die ou end is wat in die poel van vuur en swael gaan beland, of dan nou, die tweede dood gaan beleef. Lees voort “DIE HEL, DIT IS DIE TWEEDE DOOD”

SAL GOD MENSE HEL TOE LAAT GAAN?

Ek het geweet die vraag gaan een of ander tyd kom. Die vraag kom toe na aanleiding van Sondag se preek. In Openbaring 21: 8 staan hierdie woorde: 

“Maar die wat bang geword het, die losbandiges, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leuenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swael brand, dit is die tweede dood.” 

Iemand skryf toe gister vir my per e-pos en vra: 

Ons Vader is die almagtige God van Liefde en genade……waarom sal hy toelaat dat enige siel vir ewig vergaan in die helse vuur? 

Ek moet eerlik sê dat dit ook ‘n onderwerp is waaroor ek nie baie preek nie. Lees voort “SAL GOD MENSE HEL TOE LAAT GAAN?”

Blog at WordPress.com.

Up ↑