IN DIE OOG VAN DIE STORM (DAG 10)

Ons mediteer vandag oor Markus 4:35-41.

Laat daardie middag sê Jesus vir sy dissipels: “Kom ons vaar oorkant toe.”

Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en Hom saamgeneem in die skuit waarin Hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar ‘n groot storm losgebars, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agterstewe gelê en slaap. Hulle maak Hom toe wakker en sê vir Hom: “Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?”
Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!”
Die wind het gaan lê en daar het ‘n groot stilte gekom. Toe sê Hy vir hulle: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?”
Hulle is met groot ontsag vervul en het vir mekaar gesê: “Wie kan Hy tog wees dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?”
Wees ‘n dissipel: Het Jesus jou al ooit in ‘n storm ingelei? Voel dit soms asof Hy aan die slaap is?
Toe ek hierdie vraag lees, toe dink ek vir die eerste keer daaraan dat dit Jesus was wat eintlik vir die dissipels in die storm ingelei het. Lees voort “IN DIE OOG VAN DIE STORM (DAG 10)”

SIT SKOUER AAN DIE WIEL (DAG 6)

Ek is skrikkerig vir bekende verse. Bekende verse kom met bagasie en mens loop die risiko dat die werk van die Heilige Gees uitgedoof word deur al die stemme wat alreeds iets oor ‘n bepaalde vers gesê het. Somtyds gebruik die Heilige Gees ander “stemme”. Ander kere staan “stemme” in die pad van die werk van die Heilige Gees. Filippense 4:13 is so ‘n bekende vers.

“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

Ek moes vanoggend begin by: Wat is Filippense 4:13 nie? Hierdie vers is nie deell van ‘n self-help en self-motivering handboek waardeur ek aangespoor word om enige ondenkbare droom aan te pak met die versekering dat ek nie sal misluk nie. Vers 13 mag onder geen omstandighede ten minste sonder vers 11 en 12 gelees word om te verstaan waartoe God vir Paulus in staat gestel het nie.

Kom ons probeer… Lees voort “SIT SKOUER AAN DIE WIEL (DAG 6)”

MOENIE OOR JOU SORGE MEDITEER NIE (DAG 5)

Ons kleingroep het gister na die eerste DVD van Rick Warren gekyk oor die 40 Dae in die Woord. Ek was verstom oor hoe die groep die “SPREEK DIT UIT” metode baas geraak het. Sonder dat hulle mooi daaroor gedink het, het ons as groep saam gemediteer oor Kol 3:15.

In die Dagstukkies mediteer ons vanoggend oor Filippense 4:6:

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”

Hierdie is seker een van die bekendste verse oor gebed.

“Moet…” Ek dink die betekenis is duidelik. Lees voort “MOENIE OOR JOU SORGE MEDITEER NIE (DAG 5)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑