‘N LIEFDE WAT GEEN MENS VERDIEN NIE

Dit gebeur meer kere as wat ek graag wil erken dat ek ongehoorsaam is. Ek doen iets wat ek baie goed weet die Here nie wil hê dat ek moet doen nie, of ek doen nie iets nie wat ek weet die Here graag sou wou gehad het dat ek moet doen. Wanneer ek ongehoorsaam was, is my verhouding met God nie wat dit moet wees nie. Nie omdat ek bang is dat Hy my gaan straf nie, maar omdat ek begin het om te verstaan hoe baie lief Hy my het, en ek graag met dieselfde tipe van liefde teenoor Hom wil leef. Lees voort “‘N LIEFDE WAT GEEN MENS VERDIEN NIE”

VRYGESPREEK

Die Romeine brief bring die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Die goeie nuus is: ‘n Nuwe manier waarop mense se verhouding met God reggemaak/herstel kan word. Omdat dit sonde is wat ons mense se verhouding met God  deurmekaar krap, kan ons mens se verhouding met God net reggemaak word as God iets aan die sonde doen. God spreek mense vry van hulle sonde enkel en alleen omdat hulle glo.

Romeine 3:21-31 verduidelik hoe hierdie vryspraak gebeur. Lees voort “VRYGESPREEK”

GOD KOM OM TE OORDEEL

Ons lees soms gedeeltes in die Bybel wat ons nie weet wat om daarmee te maak nie. In gister se gedeelte het ons gelees van die goeie nuus van die evangelie wat ‘n redding is vir elkeen wat glo. ‘n Wonderlike stukkie vertroosting. Vandag lees ons oor die oordeel van God.

Die mens in die een en twintigste eeu wil nie hoor of weet van enige vorm van oordeel nie. Tog is dit deel van die boodskap van die Bybel en deel van die geloofsbelydenis wat in baie kerke bely word – Jesus kom weer, en Hy kom om te oordeel, die lewende en die dode.

Vyf beginsels van God se oordeel: Lees voort “GOD KOM OM TE OORDEEL”

Blog at WordPress.com.

Up ↑