TYE VERANDER – LIBERALISME

Ons lewe in ineressante tye. Ons hoor dikwels die uitdrukking tye verander. Ek dink nie almal van ons reageer dieselfde op die gedagte dat tye verander nie. Ek het oor die vakansie Preaching Jesus. The New Directions for Homiletics in Hans Frei’s Postliberal Theology  gelees. As jy meer oor Hans Frei wil lees, kan jy vinnig HIER gaan loer. Hans Frei het veral op Hermeneutiek en dan ook post-liberale teologie gefokus.

Die term post-modernisme word dikwels gebruik om die veranderende omstandighede waarin ons lewe te beskryf. Die term “post-modernisme” is waarskynlik vir die eerste keer iewers in die 1870’s deur John Watkins Chapman gebruik toe hy ‘n postmoderne kunsvorm voorgestel het om weg te beweeg van die Franse Impressionisme af. Daarna is postmodernisme egter gebruik om feitlik enige iets te beskryf wat die modernisme die rug toekeer. NT Wright beskryf hierdie tyd waarin ons lewe as “… the overlap of huge cultural waves.” (Challenge of Jesus:151)

Een van hierdie kultuurgolwe is postliberalisme, Lees voort “TYE VERANDER – LIBERALISME”

POST-CHRISTENDOM – ‘N ANTWOORD

Ek het nou reeds vier keer my gedagtes oor Post-Christendom neergepen. Hier en hier en hier en hier. Ek dink steeds dat ons eerder vroeër as later sal moet besef dat ons nie die post-moderne mens in ‘n post-Christendom konteks met modernistiese bedieningstyle gaan bereik nie. Ons gaan dalk daarin slaag om tot ‘n mate ons eie te behou maar, statistiese navorsing oor hierdie saak is duidelik daaroor dat in elke generasie ‘n kleiner persentasie kerk toe gaan. Gaan lees gerus HIER.

Die vraag is: Is daar ‘n alternatief?

Ek twyfel nie daaroor nie. Daar is hoop. Een gemeente wat my hoop gee is St Thomas Gemeente in Sheffield. St Thomas kerk het twee kampusse. Die een (Crookes kampus) is die vinnigste groeiende kerk in Europa en die ander (Philadelphia) is die grootste kerk in Europa.  Mike Breen is die man wat op ‘n wonderlike manier deur die Here hiervoor gebruik is.

Die werkswyse is missionêre geloofsgemeenskappe of Missional Communities. Op hulle webblad word hierdie groepe so beskryf:

Missional Community or missional communities (also called Clusters, Go Communities, Mid-Sized Communities, Mission Shaped Communities, MSCs) are generally groups of 20 or more people who are united, through Christian community, around a common service and witness to a particular neighborhood or network of relationships. These differ in size and scope from typical Small Groups that are often made up of approximately a dozen people with a focus on internal fellowship and Bible Study. Missional Communities do place a strong value on life together, the group has the expressed intention of seeing those they impact choose to start following Jesus, through this more flexible and locally incarnated expression of the church. The result will often be that the group will grow and ultimately multiply into further Missional Communities. Lees voort “POST-CHRISTENDOM – ‘N ANTWOORD”

CHRISTEN – MAAR NIE KERK TOE NIE

‘n Groep jongmense, onder 35, stuur vir ‘n paar vrae wat hulle gisteraand rondom die braaivleisvuur besig gehou het. Hulle vra of ek die vrae op die blog kan plaas sodat daar bietjie gesprek daaroor kan wees.

Daar is vyf vrae. Die vrae handel oor:

1. Hoe gaan dit wees wanneer die Here weer kom?

2. Wat het ‘n mens nodig om in die hemel te kom?

3. Wat van Christen wat in sonde lewe?

4. Wat behoort ‘n Christen se verhouding met die kerk te wees?

5. Mag ek kwaad wees vir die Here?

Elkeen van hierdie vyf vrae is op sy eie manier bietjie van ‘n toffie. Lees voort “CHRISTEN – MAAR NIE KERK TOE NIE”

CHRISTENE BUITE DIE KERK

Ek praat Sondag-aand met ‘n groep tieners oor die erediens. Ek vermoed dit sal nie van veel waarde wees om tieners te probeer oortuig om eredienste by te woon as hulle reeds skepties is oor die rol van die kerk in ons gemeenskap nie. Ek wil probeer om met hulle in gesprek te gaan oor die saak, maar ek wil met hulle in gesprek gaan oor die redes waarom mense hulle rug op die kerk draai.

Ek het reeds in Engels oor hierdie saak ge”blog”, maar intussen het ek die snit raakgeloop van Dan Kimball, die outeur (Dan Kimball) van die boek “They Love Jesus but not the church.” Ek sou graag ‘n paar lesers se oor hierdie saak wou hoor.

Dan Kimball se waarnemings na gesprekke met mense buite die kerk het hom die volgende gevolgtrekkings laat maak: Lees voort “CHRISTENE BUITE DIE KERK”

CHRISTEN WANBEGRIP – ‘N NUWE AANSLAG

Ek is baie verbaas oor die baie kommentaar wat ek gekry het op my vorige skrywe oor Christen wanbegrip. Ek is veral verbaas oor die hoeveelheid mense wat reageer en sê ek gaan nie kerk toe nie, maar ek het wel die behoefte om kerk toe te gaan, of ek gaan nie kerk toe nie, maar dit beteken nie dat ek nie glo nie.

Daar is ‘n hele paar mense wat reken dat die gelowiges buite die kerk ‘n groeiende getal is. Hierdie is een van die redes vir geweldige groei wat “emergent” beweging veral in die VSA beleef. Hulle fokus op daardie mense wat nie meer kans sien om in die huidige kerk-sisteem as gelowiges te funksioneer nie. Een van hulle het bv. ‘n kerk in ‘n ongebruikte kroeg oopgemaak waar mense tydens die erediens by die kroegtoonbank of rondom die tafels gesit het.

Belangrike name in hierdie gesprek is Scot McKnight (Hy kom in Mei-maand Suid Afrika toe) en Brian McClaren.

Die “emergent” beweging is op soek na daardie mense wat die rug op die modernistiese-era gedraai het en nou in ‘n era leef waarvoor hulle nie regtig ‘n naam het nie, en daarom noem hulle dit sommer die post-moderne era.

Die post-moderne mens vra veral met betrekking tot leierskap in die kerk ‘n nuwe aanslag. Lees voort “CHRISTEN WANBEGRIP – ‘N NUWE AANSLAG”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑