JESUS – LEEF!!!

Eintlik weet ons nie wat ons sê wanneer ons sê dat Jesus uit die dood opgestaan het. Hierdie is ‘n unieke gebeurtenis en kan met geen ander gebeure vergelyk word nie. Jesus se opstanding gaan ons ervaring en ons rede te bowe, met ander woorde: Ons het nog nooit so iets beleef nie en weet nie hoe om hierdien gebeurtenis te verklaar nie.

Jesus se opstanding is die wonderlike vreugde van Paasfees, maar as iemand ons vreugde aanskou het en daarna vir ons kom vra om hierdie gebeure te verklaar, dan staan ons telkens weer met ‘n mond vol tande. Lees voort “JESUS – LEEF!!!”

JESUS – DOOD

Vandag is die dag na Jesus se kruisiging. Die Evangelies is duidelik daaroor dat Jesus aan die kruis gesterf het en dat Hy daarna begrawe is en dat die graf verseël is. Die kerk oor die wêreld kom gewoonlik die Vrydag van die kruisiging by mekaar en dan weer die Sondag-oggend met die doel om die opstanding te vier.

Tog word ons ontneem van een van die kardinale waarhede van die Goeie Nuus oor Jesus. Jesus was dood. Vrydag sê ons: Jesus is gekruisig. Sondag sê ons: Jesus het opgestaan. Saterdag behoort ons vir mekaar te sê: Jesus het gesterf.

Jesus se hart het ophou klop. Daar was ‘n tyd toe Jesus se liggaam geen teken van lewe getoon het nie, omdat daar geen lewe in sy liggaam meer oor was nie. ‘n Tyd toe die dissipels vir mekaar moes sê: Jesus is dood. Jesus het gesterf.
Martin Luther het oor hierdie dag gesê dat die duiwel hier oor God die oorhand gekry het; Lees voort “JESUS – DOOD”

REMBRANDT – DRIE KRUISE

Rembrandt Drie KruiseDie Drie Kruise skildery van Rembrandt word beskou as een van sy mees dramatiese werke. Die skildery het volgens kuns kritici al die elemente van ‘n besondere skildery.

Die skildery wys die dieptepunt van die lyding van die Here Jesus aan die kruis, die oomblik van Sy dood aan die kruis op Golgota.

Reuse strome van lig sny deur die duisternis wat volgens die Evangelies die ganse land gevul het. Die lig fokus op die Here Jesus en die twee moordenaars wat weerskante van Hom gekruisig is, asook die skare rondom die kruis. In die skare is dit moontlik om die emosies van die mense te identifiseer asook dit waarmee elkeen besig is.

Dit vra besondere aandag om in die skaduwees rondom die kruis (in besonder links bo) om die buitelyne van ‘n gesig daar raak te sien. Lees voort “REMBRANDT – DRIE KRUISE”

‘N DAG VOL GROOT GEBEURE

Ek wonder hoveel keer gebruik ons die woorde “‘n vol dag”. Soms is dit aan die begin van die dag wanneer daar ‘n vol program voorlê. Ander kere is dit aan die einde van die dag wanneer mens tot rus kom en jy besef, dat jy hierdie hele dag nie een oomblik kans gehad het om bietjie asem te skep nie.

My program is vandag redelik vol. Ag-uur moet ek by die kerkkantoor wees om die kennisgewings vir Sondag na te gaan; half nege moet ek by die skool wees om saam met een van my kollegas ‘n saak met die hoof te bespreek; daarna moet ek voorberei vir ‘n begrafnis een-uur; half drie begin my spreekkamer met drie afsprake en half ses oefen die musiekgroep met die oog op die naweek se eredienste. As ek vanaand by die huis kom sal ek sê: “Wat ‘n vol dag!”

Ek sal egter vandag die hele dag ook dink aan die volste dag in Jesus se lewe. Lees voort “‘N DAG VOL GROOT GEBEURE”

Blog at WordPress.com.

Up ↑