Category Archives: Paastyd

DIE GRAF IS STEEDS LEEG – JESUS HET STEEDS OPGESTAAN

Lukas 24:1-12 vertel weereens die verhaal van die opstanding van die Here Jesus. Baie dieselfde as Johannes se weergawe.

Die metode waarvolgens ek na die gedeelte kyk, is die SIEN DIT! metode. Ek probeer my in een van die mense in die gebeure se skoene indink en raak dan bewus van wat ek beleef. In Sondag se preek het ek na aanleiding van Johannes 20:1-18 my in Maria Magdalena se situasie probeer indink.

Vir vanoggend wil ek weer in een van die vroue se posisie indink. Ek doen dit egter ook met ‘n spesifieke gebeure in my agterkop. Gisteraand toe lees ek weer op Kletskerk se Facebook van Nico Geldenhuys wat die lig gesien het (twee jaar terug al) en nou is die hele verhaal van die opstanding nie meer waar nie en die NG Kerk is baie lelik met hom omdat hulle hom nie toelaat om sy ongeloof uit te leef nie. So stel hy dit: Lees voort

Advertisements

2 Kommentaar

Filed under Paastyd

DIE HERE IS MY KRAG EN MY BESKERMING

Vanoggend lees ek Psalm 118: 2-4 en 14-24. Die meditasie metode waarvan ek vanoggend gebruik maak is die MAAK DIT PERSOONLIK! metode.

Ek is weereens verbaas om te sien hoe die mense wat die tekste vir die Leesrooster uitwerk moeite doen. Sondag het ons die opstanding van die Here Jesus gevier en Psalm 118 jubel so mooi daaroor. Psalm 118 kan maklik ‘n pre-opstaningslied word wat deur ‘n post-opstandingsgelowige gesing word.

14 Die Here is my krag en my beskerming. Dit is Hy wat my gered het!

15 Hoor die gejuig in die laer van die oorwinnaars: “Die Here doen kragtige dade,
16 die Here triomfeer, die Here doen kragtige dade!”
17 Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.
18 Die Here het my swaar gekasty, maar my nie aan die dood oorgegee nie.
19 Maak die tempelpoort vir my oop: ek wil ingaan en die Here loof.
20 Dit is die poort na die Here toe; regverdiges mag daardeur ingaan.
21 Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het.
22 Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
23 Dit is deur die Here gedoen en is ‘n wonder in ons oë!
24 Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Die gedagte met die MAAK DIT PERSOONLIK! metode is om die teks te lees asof dit op jouself van toepassing is. Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Paastyd

JESUS SE OPSTANDING – MEER AS STERKER AS DIE DOOD

Ons lees vanoggend Jesaja 65:17-25, maar ek het die behoefte om iets te deel oor die opstanding van Jesus. Johannes 20:1-18 het opnuut weer my oë hiervoor oopgemaak.

Tydens Paasfees en dan in besonder op die Sondag van die opstanding hoor ek so dikwels dat Jesus vir ons die dood oorwin het en dat die graf Hom nie kon hou nie en dat God sterker is as die dood. Hierdie dinge is natuurlik onteenseglik waar. My enigste vraag is: Was dit dan ooit anders? Was daar dan ooit ‘n tyd toe God nie sterker was as die dood nie? Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Paastyd

STILSATERDAG – JESUS IN DIE GRAF

Wanneer ons nadink oor hierdie dag waarop Jesus in die graf was, kan ons veral na ons GELOOFSBELYDENIS kyk om iets meer daarvan te verstaan. Twee artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis het hierop betrekking, Jesus is begrawe en Jesus het ter helle neergedaal.

JESUS IS BEGRAWE

Calvyn het in die “begrawe” wees van Jesus die oorwinning oor die dood gesien. Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Paastyd

DIT GAAN NIE OOR MY NIE

My voorbereiding vir die naweek se geleenthede maak my intens bewus van Jesus se lyding. Vir Vrydag-oggend se erediens werk ek rondom die Geluide van die Lydensweg. Geluide wat begin by die soldate wat kom om Jesus te arresteer en dan eindig by die geluid van die graf wat toegaan. Psalm 31 verwoord vir my iets van wat Jesus in daardie tyd moes gebid het. Ons weet van net een sinnetjie wat Hy in die tuin van Getsemané gebid het en dit is:

My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Matteus 26:39)

Ons weet egter dat Jesus twee keer teruggekom het en twee keer sy dissipels aan die slaap gekry het en elke keer het Hy weer teruggegaan om verder te bid. Sonder twyfel moes Jesus Psalm 31 geken het. Ek wonder of dit dalk deel was van sy gebed daardie aand.

10 Wees my genadig, Here, want ek is in die nood; van verdriet het my oë swak geword, ja, alles in my.

11 My lewe vergaan van kommer en my jare van swaarkry; deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit.
12 Ek is die spot van al my teëstanders, veral van my bure, ‘n verskrikking vir al my bekendes.
Dié wat my op straat sien, vlug vir my.
13 Ek is vergeet soos iemand wat lankal dood is, ek het geword soos ‘n ding wat lê en vergaan.
14 Ek hoor dreigemente van baie; dit dreig van alle kante af.
Baie span teen my saam en smee planne om my lewe te neem.
15 Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God.
16 My tye is in u hand.
Red my uit die hande van my vyande en vervolgers!

Die metode waarna ek vanoggend na die Psalm kyk is die MAAK DIT PERSOONLIK! metode. Lees voort

6 Kommentaar

Filed under Paastyd

CHRISTUS STERF VIR ONS SONDE

Ek preek Sondag-oggend uit 1 Korintiërs 15:1-11. Ek sal hoofsaaklik op die opstanding van Jesus fokus. Een deel van die teks waarby ek nie gaan uitkom nie is “Christus het vir ons sondes gesterf…”

Christus is natuurlik die Griekse vertaling van die Hebreeuse woord “Messias”. Die Nuwe Testament beweer dat Jesus van Nasaret die Messias is wat God in die Ou Testament belowe het. Lees voort

3 Kommentaar

Filed under Paastyd

WEEK VOOR PAASFEES

Gister (Sondag voor Paasfees) staan bekend as Palm Sondag.  Dit is die Sondag voor die kruisiging toe Jesus Jerusalem op die rug van ? jong donkie binne gegaan het. Johannes beskryf die gebeure so:

“Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en Hom tegemoet gegaan en uitgeroep:

‘Prys Hom!

Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!’

en

‘Die Koning van Israel.” (Johannes 12:12-13)

Paasfees staan vir my uit as die kruisiging, sterwe, begrafnis en opstanding  van die MESSIAS. Lees voort

4 Kommentaar

Filed under Paastyd