Godsdienstige rituele het waarde

church-family-300x279Hoe maak ek my kind groot tot eer van die Here?

Ek is met my hele hart verbind aan die verbond wat God met ons as ouers en met ons kinders het. Ek glo met my hele hart dat ons as ouers eerstens geroep is om in die lewe van ons kinders deel te word van dit waarmee God besig is – die missio dei, God se sending.

Lees voort “Godsdienstige rituele het waarde”

OGGENDGEBED 24 Desember 2012

Hemelse Vader, ek dink vanoggend aan Maria wat “ja” gesê het om deel te wees van dit waarmee U besig was. Maria was bereid om U te dien en as ongetroude meisie swanger te raak met haar seun en U Seun. Ek dink vanoggend aan die kere wat U my roep om deel te wees van dit waarmee U besig is. Gee vir my meer van Maria gesindheid.

U weet dat ek meestal “ja” sê Lees voort “OGGENDGEBED 24 Desember 2012”

OUERS EN TIENERS – OPBOUENDE DISSIPLINE

Die inskrywing oor lyfstraf het toe bietjie ge-“stir” net soos ek verwag het. Ek dink toe om ‘n paar opmerkings te maak oor die motivering van veral tieners want ek veronderstel dat lyfstraf motivering ten doel het. As ouers wil ons ons kinders ons kinders of negatiewe of skadelike gedrag afleer of positiewe of opbouende gedrag aanleer. Dus – Motiveer om iets op te hou doen of iets te begin doen en aan te hou om dit te doen.
ONVOORWAARDELIKE LIEFDE 
Ouers kan net hulle kinders positief motiveer indien hulle onvoorwaardelike liefde beleef. Lees voort “OUERS EN TIENERS – OPBOUENDE DISSIPLINE”

LYFSTRAF IS SINLOOS

Twee Sondae terug is ons besig met ons laaste lied van aanbidding in ons lof en aanbidding deel van die erediens. Ek hoor eers ‘n kind (Ongeveer 2 jaar) wat rusteloos is en sien daarna hoe die pappa opstaan en met haar uitstap. Hy bly rustig en sy was ook redelik rustig.Ek kon ook nie agterkom dat die gebeure enige iemand in die gemeente gesteur het nie.

Net voor ek begin preek, maak ek toe die opmerking dat dit my as liturg sou omkrap as ek sien hoe ‘n kind by die kerk pakslae kry oor hy/sy nie stilsit en stilbly nie. Want, sê ek, dit is nie goed dat die kind die kerk assosieer met ‘n plek waar hy/sy pakslae kry wanneer sy nie daarin slaag om vir ‘n uur lank stil te sit nie. Ek sal so ‘n kind nie baie kwalik neem as hy/sy so negatief voel oor kerk dat hy/sy ophou kerk toe kom wanneer hulle self kan kies of besluit nie.

Ek verwag ‘n paar gaan dalk sê dat hulle pakslae by die kerk gekry het en tog steeds kerk toe gaan, maar dit bewys niks oor lyfstraf nie, maar wel baie oor die persoon wat die negatiewe belewenis te bowe kon kom en nie permanent sy/haar rug op die kerk gedraai het nie.

Maar ek wonder toe ook hoe voel ‘n kind wat sy/haar ouerhuis met lyfstraf assosieer.

Ek voel al baie lank dat lyfstraf sinloos is. Lees voort “LYFSTRAF IS SINLOOS”

Blog at WordPress.com.

Up ↑