OGGENDGEBED 27 DESEMBER 2012

Verbly julle in die hoop;

staan vas in verdrukking;

volhard in gebed. (Romeine 12:2)

Hemelse Vader, U het diep in my binneste die oortuiging bewerk dat U Seun Jesus Christus eendag weer gaan kom en dat ek en elke ander gelowige dan op die nuwe hemel en die nuwe aarde saam met Hom in U teenwoordigheid sal leef. In hierdie hoop verbly ek my. Maar, Here, ek besef ook dat as dit die enigste hoop is waarmee ek lewe – dat dinge eendag beter sal wees – is my geloof maar arm. Ek glo dat dinge vandag reeds anders kan wees. Ek verbly my in die wete dat ons deur klein dade van liefde en omgee die wêreld ‘n beter plek maak. Ek verbly my in die wete dat klein dade van omgee dikwels vir ander is asof die hemel en die aarde nuut geword het.

Mag ons egter nooit ophou om U vir die groot dinge te vertrou nie. Soms is groot dinge dat die regering van ons land sal begin om met onstag en respek vir U te regeer. Ons bid daarvoor. Ons bid dat hulle met verantwoordelikheid sal omgaan met die groot taak wat hulle het om die mense van hierdie land te versorg.

Soms is groot dinge klein dingetjies. ‘n Ooriwnning in my eie lewe of in die lewe van my gesin. Ek bid dat U sal gee dat ons gesin die teksn van U genade en U liefde sal vertoon.

Maar, Here, leer my om ook die onsienlike te sien. Die dinge wat U doen wat ongemerk verbygaan sodat ek my in die hoop kan verbly. Leer my om met ‘n geloofosoog meer te sien maar ook verder te sien. Leer my om die onsienlike te sien sien, want dan sal ek my werklik kan verbly in die klein, sienbare,  tekens van U nuwe toekoms.

Amen

OGGENDGEBED 26 DESEMBER 2012

Hemelse Vader, op hierdie dag na Kersdag is ek nog stil verslae oor die grootheid van U liefde vir ons – die mensdom en vir U skepping.

Here Jesus ek aanbid U as die Koning van die teendeel. U het as Almagtige God U hemelse troon prys gegee en koning geword as mens, ‘n babatjie-mens. En die engele het met vreugde die boodskap aan herders gebring en herders het met opgewondenheid gegaan om U as die Koning van die tendeel te aanbid. Die skepping, wat deur U tot stand gekom het, het deelgeneem en die wyse manne na die stal in Bethlehem gelei. Nie na ‘n troonsaal in ‘n groot stad nie, maar ‘n krip in ‘n klein dorpie. Nie na ‘n magtige koning van baie nasies nie, maar ‘n magtelose babatjie afhanklik van sy ma. U is die Koning van die teendeel.

Leer ons om u as die Koning van die teendeel te aanvaar. Lees voort “OGGENDGEBED 26 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 20 DESEMBER 2012

Hemelse Vader, baie dankie vir die vergifnis wat U vryelik aan elkeen van ons skenk deur U Seun Jesus Christus. Dankie dat daardie vergifnis juis vir elkeen van ons die deur oopmaak om in ‘n verhouding met U te kan lewe. Inderdaad ‘n Pa-kind verhouding. U is my Vader. Ek is U kind. Dankie dat U ook vir ons die gawe van gebed gegee het om hierdie verhouding met U te verdiep. Hemel Vader, ek het die behoefte om my ganse lewe oop te maak en al meer en meer te groei in my verhouding met U.

VergeweHoe wonderlik is dit nie om te weet dat U vergewe nie. Elke keer wanneer ek nodig het om ‘n sonde te bely en U Heilige Gees in my die sekerheid werk dat ek vergewe is, beleef en U nabyheid en U teenwoordigheid. Ek wonder dikwels waarom U met tye nie so naby is as wat ek U graag sou wou hê nie.

U Woord leer my vanoggend dat ek ander moet vergewe sodat my Vader wat in die hemel is my ook kan vergewe. Vader, ek besef dat onafgehandelde seer tussen my en ander my verhouding met U versteur. Lees voort “OGGENDGEBED 20 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 19 NOVEMBER 2012

Hemelse Vader, ek lees vanoggend Elisabeth se woorde aan Maria: “Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het.” (Lukas 1:45) Ek dink aan Maria en Elisabeth en dan dink ek: Hier is waarskynlik die eerste twee volgelinge, dissipels, van U Seun Jesus Christus. Elisabeth erken Hom as “my Here” en Maria sing ‘n lied oor die wonderlike dinge wat Hy gaan doen. Vol vertroue dat hierdie kindjie gaan doen wat die Woord belowe het Hy gaan doen.

Ek beny hule vanoggend hulle onwrikbare vertroue dat U U beloftes waar gaan maak. Dit lyk asof die vertroue sommer net so vanself gekom het. Die engel het eers met Sagaria en toe met Maria gepraat en die twee vrouens het geglo en gevolg en vertrou.

Tog lees ek vanoggend ook tussen die lyne die vrees en ek weet so goed dat vir beide die pyn van die ontydige en wreedaardige dood van hulle seuns later byna ondraaglik moes wees. Vir my is vrees en vertroue baie naby aan mekaar. As ek nie vertrou nie, dan vrees ek. As ek vertrou dan vrees ek nie. Lees voort “OGGENDGEBED 19 NOVEMBER 2012”

OGGENDGEBED 18 NOVEMBER 2012

Hemelse Vader, mense rondom my kry mense op verskillende maniere baie swaar . Ek dink vanoggend aan die vrou wie se ma op ‘n baie hartseer manier dood is; haar seun wat die kar bestuur het waarin sy ouma dood is; die man wat met vrae in sy oë na sy vrou kyk wanneer  sy as gevolg van Alzheimers en Parkinsons na hom kyk asof sy hom nog nooit gesien het nie; die ma wat haar kinders eerder vir kersfees na familie toe laat gaan omdat sy nie geld het om vir hulle geskenkies of selfs ‘n lekker ete op kersdag te gee nie; die jong egpaar wat hulle babatjie verloor het toe die mamma vier maande swanger was; die diep seer van die pa en ma van die twee jongmense en die oupa en ouma van die babatjie; die onverstaanbaarheid waarmee ‘n ma worstel omdat haar kinders so ver wegtrek dat sy nie weet wanneer sy hulle weer gaan sien nie.

Here, U ken ook die vals troos waarmee hulle soms hulleself troos: Lees voort “OGGENDGEBED 18 NOVEMBER 2012”

OGGENDGEBED 17 DESEMBER 2012

Heilige Gees, U is die kosbaarste geskenk wat ons as gelowiges en as kerk ontvang het toe Jesus Christus sy plek as Koning aan die regterhand van die Vader ingeneem het. Here Jesus, U het ons geleer dat die werking van die Geessoos die wind is. Die wind waai waar hy wil en ons hoor sy geluid, maar niemand weet waar dit vandaan kom of waar dit heengaan nie.

Ek dink vanoggend aan die sterk Suid-Oos wind wat ‘n paar weke terug die Kaap geteister het. Almal van ons kon sien dat dit baie harde werk is om teen die wind te beweeg. Lees voort “OGGENDGEBED 17 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 16 DESEMBER 2012

Here Jesus, U is die Lig. U het die duisternis oorwin. Op hierdie Sondag-môre besef ek dat ek en elke ander Christen geroep is om die lig in hierdie wêreld te wees. Die wonderlikste lig wat U lig nog ooit in my lewe kom skyn het, was die dag toe my oë oopgegaan het vir die grootheid van U genade en U liefde vir my en ook vir ander. . Op daardie dag, Here Jesus het U lig in my lewe kom skyn en die duisternis kon dit nooit weer oorweldig nie.

Ek eer U en ek dank U vir elke mens wat U gebruik om vandag steeds U lig in my lewe te laat skyn. Lees voort “OGGENDGEBED 16 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 14 DESEMBER 2012

Hemelse Vader, U wat die hemel en die aarde en alles daarin en alles daarop gemaak het, wanneer ek vanoggend soek na die dinge wat werklik vreugde bring in my lewe dan weet ek skielik nie wat ek gaan antwoord nie.

Ek sou maklik  kon sê: “Ek vind my vreugde in U en in U alleen…”. Dit sou waar wees, want net U weet hoe ek na U smag en hoe ek verlang om U met my ganse wese te aanbid en hoe belangrik dit vir my is dat U vreugde sal vind in my. Maar Lees voort “OGGENDGEBED 14 DESEMBER 2012”

OGGENDGEBED 13 DESEMBER 2012

Heilige Hemelse Vader, ek dink vanoggend aan Samuel na wie U drie keer moes roep voordat hy besef het dat dit U is wat roep. (1 Samuel 3:10) Ek wonder dan in die stilligheid hoeveel kere in my lewe het U al my aandag probeer trek het en ek dit nie besef het nie of nie raakgesien het nie.

ImageEk dink egter ook aan daardie kere wat ek wel besef het dat U my aandag probeer trek. Ek besef ook dat dit in tye van uiterstes was. Uiterste nood; uiterstste seer; uiterste eensaamheid; uiterste vreugde; uiterste dankbaarheid.

Ek besef U probeer dikwels my aandag trek in die alledaagse en die onopsigtelike.   Lees voort “OGGENDGEBED 13 DESEMBER 2012”

Blog at WordPress.com.

Up ↑