ABRAHAM LINCOLN EN LEIERSKAP

Ek kry e-kerk se nuusbrief en daar is baie kere artikels in wat vir my waardevol is. Hierdie een oor leierskap het hierdie week my aandag getrek:

Meeste Amerikaners beskou Lincoln as een van hulle grootste presidente. Wat ons wel kan sê, is dat hy ‘n groot leier was en vir elkeen van ons ‘n voorbeeld is van wat bereik kan word as jy jou op iets toespits

Hy is in ‘n houthuis gebore; hy het minder as een jaar formele opvoeding gehad – en hy word president. Wat egter opvallend is, is sy mislukkings: Lees voort “ABRAHAM LINCOLN EN LEIERSKAP”

IN TRANSITO

Die  twee grootste godsdiens-groepe in die wêreld is die Christene (2.1 Biljoen – 33%) en Islam (1.5 Biljoen – 21%). Die nie-godsdienstiges is die derde grootste groep (1.1 Biljoen – 16%). Die Jode is ‘n baie kleiner groep (14 Miljoen -0.22%) Die drie godsdienste (Christene; Islam en Jode) het al drie hulle oorsprong in Abraham, terwyl ‘n mens kan sê dat beide die Christene en Islam uitvloeisels is van die Joodse Godsdiens.  Tesame vorm die drie ongeveer 54% van die wêrelds se bevolking. (Ek probeer nie ‘n getalle oorwig redenasie opbou nie.)

In sy boek “Finding our Way Again” skryf Brian McClaren: “And of course they wield an influence that affects 100 percent of the planet’s six plus billion living human beings, not to mention the uncounted trillions of human beings who will someday exist unless aggresive and suicidal elements in these three religions drive us to extinction. Lees voort “IN TRANSITO”

THE FATAL FAILURES OF RELIGION (II)

EK het onlangs die storie gelees van die klein dogtertjie wat by haar oupa en ouma op die plaas gaan kuier het. Haar oupa en ouma was baie streng daaroor dat Sondag die dag van die Here is en dus ook heilig. Hulle was daarvan oortuig dat dit ‘n dag van stilte behoort te wees, waar ‘n mens nie hardloop nie en dat die Bybel die enigste boek is wat gelees mag word. Die klein dogtertjie mag nie op die swaai gespeel het en mag ook nie blomme in die veld gaan pluk nie en mag ook nie rondgehardloop het nie.

Terwyl oupa sy middagslapie geneem het, het sy toestemming gekry om tot by die hek van die plaas te loop – sy mag net nie te vinnig loop nie. Op pad hek toe loop sy by die muil se kamp verby. Die muil staan langs die draad met sy kop omlaag en sy oë toe. Sy het haar handjie deur die draad gesteek, aan die muil gevat en gesê: “Siestog, het muile ook godsdiens?” Lees voort “THE FATAL FAILURES OF RELIGION (II)”

DIE BYBEL – DIE BOEK

Ek kry gereeld e-kerk se nuusbrief wat nogal interessante beriggies ens. in het. Hulle het ook hulle eie webblad waar nog meer artikels gelees kan word. Hierdie berig was vir my interessant en ek plaas dit met die toestemming van e-kerk.

Het jy al ‘n Filistyn of ‘n Moabiet of ‘n Amalekiet gesien? Hulle was almal omtrent so groot soos Israel, maar hulle het verdwyn. Wat onderskei Israel van hierdie ander nasies? Dit was nie mag nie – Israel was meestal beset deur vreemde volke; dit was nie rykdom nie; dit was nie grootte nie. Wat het Israel gehad? ‘n Boek – eintlik boekrolle. Hierdie Boek het vir hulle gesê dat daar net een God is – Hy het alles geskep en Hy sal alle dinge weer regstel. Hierdie boek sê dat die geskiedenis van Israel ‘n verhaal is – God se verhaal – met ‘n begin, ‘n krisis en eendag ‘n klimaks. Geen wonder hulle staan bekend as die “mense van die boek” nie. Om die kinders aangaande hierdie boek te leer, was die ouers se belangrikste taak; om hierdie boek aan ander te leer (om ‘n rabbi te wees) was hulle grootste ambisie.

Menslik gesproke kon hulle net hierdie Boek aanbied. Lees voort “DIE BYBEL – DIE BOEK”

THE FATAL FAILURES OF RELIGION

George Maru het nog altyd op ‘n besondere manier aan die gesprekke op my “blog” deelgeneem.George het verlede week hierdie kommentaar gelewer op Lidmaat se kommentaar op een van my inskrywings:

Betreffende jou opmerking oor die Bergpredikasie, spesifiek hierdie opmerking: “Die ouens op George se blad wys egter ook niks van iets soortgelyks nie, maar hulle verwag van ander om dit te doen.” Ek verskil nie noodwendig van jou dat dit so is nie. Ek dink wel dat ons (hetsy gelowig of nie) ‘n verantwoordelikheid het om dit uit te leef wat ons verkondig en/of glo. Lees voort “THE FATAL FAILURES OF RELIGION”

VOLGELINGE NIE BEKEEERLINGE NIE

Wanneer ‘n mens op die punt kom dat jy daarvan oortuig is dat jy alles weet, dan weet jy waarskynlik te min. Ek lees graag en leer by verskillende mense, sonder om een van hulle slaafs na te volg.

Ek lees op hierdie stadium McClaren se boek Finding Our Way Again. The Return of Ancient Practices.” Ek haal ‘n paar paragrawe aan van sy hoofstuk:

“I was talking to a Jewish friend of mine a couple of years ago about the person in question. “What do you think of Jesus?” Lees voort “VOLGELINGE NIE BEKEEERLINGE NIE”

OMSLUIT VAN ALLE KANTE

In ons Bybelleesprogram lees ons vandag Psalm 139. Hierdie Pslam is waarskynlik geskryf deur ‘n man of ‘n vrou wat weet dat God die Verlosser God is omdat Hy die volk Israel onlangs uit Ballingskap teruggebring het en hulle weer in Sion gevestig het. Hoe beleef hierdie man of vrou vir God in hierdie omstandighede.

1. Die Here ken my soos geen mens my ooit sal kan ken nie. “Here U sien dwarsdeur my, U ken my.” (Psalm 139:1) Lees voort “OMSLUIT VAN ALLE KANTE”

NOGEENS LYDING

Charles Colson was een van die manne wat saam met President Nixon gewerk het en wat toe op die ou end tronk toe is as gevolg van die Watergate skandaal. Net voordat hy tronk toe is het Charles Colson ‘n Christen geword deur die getuienis van een van die ander lede van die Amerikaanse Senaat. Terwyl hy in die tronk was, het hy geestelik meer en meer volwasse geword en nadat hy uit die gevangenis ontslaan is, het hy ‘n organisasie met die naam “Christian Prison Fellowship ” begin wat uitreik na mense in gevangenisse dwarsoor die wêreld. Charles Colson vertel van ‘n geleentheid toe hy ‘n tronk met die naam Humaita, in Brasilië besoek het.

Twintig jaar gelede is hierdie tronk in Sao Jose dos Campos oorgegee aan twee Christen vrywilligers. Die tronk het net twee voltydse personeellede, die res van die werk word deur die gevangenisse self gedoen. Elke gevangene het ‘n mede-gevangene aan wie hy verantwoording doen. Daarmee saam het elke gevangene ‘n gesin wat die gevangene vanaf die buitekant ondersteun en wat aanhou om hom te ondersteun nadat hy vrygelaat is. Elke gevangene word deel van ‘n geestelike groei program of doen ‘n kursus in karakter vorming.

Colson sê: Lees voort “NOGEENS LYDING”

GEWOND VANUIT EIE GELDERE

Ek sou geen ander werk wou doen as dit wat ek nou doen nie. Ek geniet my werk en daar is ontelbaar baie uitdagings en heerlike bevrediging in wat ek doen. Maar die lewe binne die kerk en veral in die binnekring van die kerk is nie altyd maanskyn en rose nie.

Christene is al te dikwels daarop ingestel om die wapens op te neem teenoor mekaar, in plaas daarvan dat hulle behulpsaam sal wees met die uitdra van die evangelie na die al die mense in die wêreld. Menige Christen is al deur “vuur” vanuit eie geledere tot so ‘n mate gewond dat hulle geen ander keuse gehad het as om te onttrek nie. Lees voort “GEWOND VANUIT EIE GELDERE”

BEFORE AND AFTER

Before and AfterDie foto van New York se “skyline” voor en na 11 September 2001 sal altyd vir my ‘n skokkende foto bly. Dit is waarskynlik die gebeurtenisse wat die gang van die geskiedenis in ons tyd dramaties verander het.

Die skade wat daardie gebeure aan godsdienste gedoen het, is onberekenbaar omdat die optrede van die godsdiens-fanatici gebruik word as ‘n rede waarom mens nie in God behoort te glo nie.

Ek wil egter die foto gebruik om ‘n ander “before and after” punt te beklemtoon. Lees voort “BEFORE AND AFTER”

Blog at WordPress.com.

Up ↑