DIE STRYD TEEN MANIPULEERDERS (4)

Fisiese intimidasie is die vierde groep manipuleerders. Saddam Hoesein en Robert Mugabe en Adolf Hitler is waarskynlik goeie voorbeeld van sulke manipuleerders in die openbare oog.

Niemand hoef vir jou te se dat jy in ‘n fisiese intimideerder se teenwoordigheid is nie. Hierdie mense se teenwoordigheid straal ‘n onmiskenbaar dreigende boodskap uit. Hulle dreigemente, seermaak en afbrekende woorde en onvoorspelbaar teisterende optrede, laat ‘n mens met die verwagting dat onbeheerbare woede en selfs die moontlikheid van geweld nie uitgesluit is nie.

Die fisiese intimideerders sal dikwels in gesprekke spog met hoe hulle in die verlede soortgelyke mense in soortgelyke omstandighede hanteer en uitgeskakel het. Baie mense was al die slagoffers van die fisiese intimideerder, ‘n teen-reaksie is gewoonlik nie moontlik nie, omdat die spel te fyn was en die manier waarop die persoon ander mense deel gemaak het van sy/haar spel laat ‘n mens verslae, omdat jy heel waarskynlik vir verkeerde persoon gaan kwaad wees. Lees voort “DIE STRYD TEEN MANIPULEERDERS (4)”

DIE STRYD TEEN MANIPULERING (3)

DIE INTIMIDEERDER

Die intimideerder is meer aggressief as die “arme ek” en die “wegkruiper” en hy/sy gebruik hoofsaaklik kritiek om ander te beheer.Onthou manipulasie gaan oor beheer oor mense en situasies.

Dit is eintlik baie maklik om te weet wanneer jy in die teenwoordigheid van die intimideerder is. Jy sal skielik die gevoel kry dat gemonitor word, dopgehou word en gekritiseer word of gekritiseer gaan word. Die rede hiervoor is eintlik baie eenvoudig: Die intimideerder glo dat alle ander mense onbekwaam, onbevoeg en onnosel is en nie in staat om van enige iets ‘n sukses te maak sonder sy/haar inset nie.

Moenie toelaat dat die intimideerder jou in sy/haar wêreld intrek nie. Lees voort “DIE STRYD TEEN MANIPULERING (3)”

DIE STRYD TEEN MANIPULERING (2)

Die “arme ek” manipuleerder het dikwels ‘n redelik passiewe benadering. Die wegkruiper daarteenoor, is minder passief. Die wegkruiper se doel is om ‘n wolk van onsekerheid rondom hom-/haarself te skep. Op die manier word enige iemand wat iets meer wil weet eintlik gedwing om vrae te vra wat dan gewoonlik op ‘n reguit en ontspanne manier beantwoord word. Hierdie reguit en ontspanne manier van vrae antwoord, skep dan dikwels die indruk dat jy hierdie ‘n tipe mens is wat jy presies weet waar jy met hom/haar staan. Intussen kruip die manipuleerder agter hierdie voorkoms van openlikheid en rustigheid weg.

M Scott Peck het hierdie manipuleerders beskryf in sy boekie People of the Lie. Deur hulle ontwykende optrede, takt en oënskynlike bekwaamheid skep hulle op ‘n afstand ‘n besondere indruk. Lees voort “DIE STRYD TEEN MANIPULERING (2)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑