TYD VIR DIE KERK OM OP TE STAAN

Dr. Chris Jones, ‘n teoloog van Stellenbosch, het op 19 Januarie 2013 in Die Burger hierdie artikel geplaas. Chris “challenge” my om te dink oor hoe ek oor “homoseksuele” dink en voel.

Ek “paste” sommer die hele artikel hier.

Dit is tyd dat die NG Kerkfamilie en ander Protestantse kerke die teologiese uitdaging van homoseksualiteit aanvaar en etiese leiding neem ter wille van God se koninkryk en gays se waardigheid, skryf Chris JonesVolgens my lees van die Bybel lewer nóg die Ou nóg die Nuwe Testament uitspraak oor homoseksuele oriëntasie soos ons dit vandag ken, óf oor ’n intieme verhouding tussen twee volwassenes van dieselfde geslag, gegrond in ’n monogame verbintenis en gekenmerk deur liefde, respek en menswaardigheid. Waaroor dit wél in die Bybel gaan, is homoseksuele verkragting, wellus, tempelprostitusie en pederastie (’n man wat onsedelike verhoudings het met persone van sy geslag, veral met jong seuns).

Hierom moet ons baie versigtig wees hoe ons die Bybel gebruik wat homoërotiek betref. Lees voort “TYD VIR DIE KERK OM OP TE STAAN”

CHRISTENE BUITE DIE KERK

Ek praat Sondag-aand met ‘n groep tieners oor die erediens. Ek vermoed dit sal nie van veel waarde wees om tieners te probeer oortuig om eredienste by te woon as hulle reeds skepties is oor die rol van die kerk in ons gemeenskap nie. Ek wil probeer om met hulle in gesprek te gaan oor die saak, maar ek wil met hulle in gesprek gaan oor die redes waarom mense hulle rug op die kerk draai.

Ek het reeds in Engels oor hierdie saak ge”blog”, maar intussen het ek die snit raakgeloop van Dan Kimball, die outeur (Dan Kimball) van die boek “They Love Jesus but not the church.” Ek sou graag ‘n paar lesers se oor hierdie saak wou hoor.

Dan Kimball se waarnemings na gesprekke met mense buite die kerk het hom die volgende gevolgtrekkings laat maak: Lees voort “CHRISTENE BUITE DIE KERK”

DIE HOMOSEKSUALITEIT DEBAT (VERVOLG)

Sommige mense sal sê ek leer nie. Ek volg bietjie ‘n debat op Scott mcKnight (Jesuscreed.org) se “blog” oor homseksualiteit. Ek het ‘n ‘n vorige persoon se skrywe hierheen ge-copy en bietjie gesprek uitgelok. Soekend sal ek dit nou maar waag om nog ‘n jong man se brief in hierdie verband te plaas.  

My redenasie is dat die meeste mense wens dat hulle nie nodig het om oor hierdie sake te dink nie, omdat hulle nie duidelike en klinklare antwoord hieroor kan formuleer nie. Nou stimuleer ek maar op hierdie manier ‘n paar mense se gedagtes en vroetel aan nog ‘n paar se ontkennings. Ek het ook nie die finale antwoord nie, maar ek gaan aanhou wonder en soek en praat sof ‘n antwoord in hierdie lewe moontlik sou wees. My hart gaan uit na hierdie jong man.

Jy kan hierdie jong man se brief lees as jy wil. Lees voort “DIE HOMOSEKSUALITEIT DEBAT (VERVOLG)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑