CARPE DIEM

In die tronk, sonder rede in die tronk. Tog is hierdie man se getuienis “want ek weet dat alles op my redding sal uitloop…” In hierdie omstandighede weet Paulus dat hy ondersteuning van twee oorde kan verwag.

(i) DIe ondersteuning van vriende se gebed. (want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid…)

Paulus het nooit so belangrik of geestelik so volwasse geword dat hy nie meer aanspraak gemaak het op die gebede van sy vriende nie. Hy het altyd geweet dat nie hy of enige iemand anders enige iets kan doen sonder gebed nie.

In die tyd waarin ons lewe het gebed byna oorbodig geraak. Die indruk wat ek soms by mense kry, is dat hulle nie regtig daarvan oortuig is dat gebed ‘n verskil kan maak nie. Het die mense in ons dag dalk so onafhanklik en selfstandig geraak dat ons nie meer God se ondersteuning wat deur gebed verkry word nodig het nie?

(ii) Ondersteuning van die Heilige Gees. (… want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan.)

Die teenwoordigheid van die Heilige Gees is die vervulling van die Here Jesus se belofte dat Hy ons nooit in die steek sal laat nie en dat Hy aan ons ‘n ander Trooster gaan stuur om vir altyd by ons te wees. Lees voort “CARPE DIEM”

MURE WORD AFGEBREEK

Ons lees vandag Filippense 1:12-18.

Twee dinge trek vanoggend my aandag in hierdie gedeelte.

Die eerste is die gedagte dat Paulus nie sy beperkinge of sy omstandighede – die feit dat hy in boeie was -as ‘n inperking beleef het nie.

Paulus was in die tronk. Die hoof van die Romeinse wag het goedgunstiglik vir Paulus toegelaat om vir hom ‘n huis in te rig waar hy mense kon ontvang en met hulle kon praat. Die enigste voorwaarde was dat Paulus altyd aan een van die wagte geboei moes wees. Hierdie wagte het natuurlik ook op gereelde ure gewissel. In hierdie huis en in die teenwoordigheid van die wagte, het Paulus dan verskillende gaste ontvang met wie hy oor sy werk en oor die boodskap wat hy verkondig het, gesels het. In die teenwoordigheid van hierrdie wagte het hy ook verskeie briewe aan gemeentes en individue geskryf. Lees voort “MURE WORD AFGEBREEK”

BLYE HERINNIRINGE

Paulus noem homself en Timoteus dienaars van Christus Jesus. Uit die ander briewe is dit duidelik dat wanneer Paulus na homself verwys as ‘n dienaar (slaaf) van Christus Jesus, dan bedoel hy drie dinge:

(i) Die Here Jesus is sy eienaar, omdat Hy hom met ‘n prys gekoop het. (1 Korintiërs 6:20)

(ii) Hy beklemtoon daarmee dat hy absolute gehoorsaamheid aan die Here Jesus verskuldig is.

(iii) In die Ou Testament was die titel van die profete dikwels diensknegte van die Here. (Bv. Amos 3:7 asook Moses, Josua, Dawid.) Dit is die mees besondere titel wat aan enige mens gegee kan word.

Paulus noem homself ‘n slaaf en hy noem die Christene die wat deur Christus Jesus aan God behoort.  Die direkte vertaling van die Griekse woord sou heiliges wees. Die woord wil eintlik net die Christen se andersheid beklemtoon. Lees voort “BLYE HERINNIRINGE”

GEDAGTES OOR FILIPPENSE: AGTERGOND

Filippense is ‘n brief geskryf deur Paulus aan die gemeente in Filippi. (1:1)

DIE DORP/STAD FILIPPI.

(i) In die Filippi omgewing was daar goud en silwer myne wat tot so ver terug as die tyd van Feniciërs bewerk is. In die tyd wat Paulus Filippi besoek het, was die myne reeds uitgewerk, maar die myne het van Filippi ‘n ryk stad en gemeenskap gemaak.

(ii) Filippus, Alexander die Grootte se pa in 368v.C. het die stad begin ontwikkel op die ruïnes van ‘n antieke stad met die naam Krenides. Fillippi was op die hoofroete tussen Europa en Asië en dit is een van die redes waarom Paulus gekies het om in die dorp die Goeie Nuus oor Jesus te gaan verkondig.

Een van die grootste veldslae in die geskiedenis, wat die toekoms van die Romeinse Ryk bepaal het, het by Filippi plaas gevind toe Anthony vir Brutus en Kassius verslaan het.

(iii) Nie lank na die groot veldslag nie, het Filippi ‘n Romeinse kolonie geword waar ten minste 300 oud Romeinse soldate en hulle gesinne hulle gevestig is. Dit het beteken dat die mense van Filippi baie trots was op hulle status as Romeinse burgers.

In Handelinge 16 word Paulus en Silas in die tronk gegooi en en verse 20-21 is die belangrikste beswaar dat Paulus en Silas hulle vreemde gewoontes wil aanleer terwyl hulle trotse Romeinse burgers is – hulle leef volgens Romeinse gebruike en gewoontes, en hulle is baie trots daarop.

Juis daarom beklemtoon hierdie brief dat ons eerste lojaliteit is ons burgerskap van die hemel en nie in enige aardse burgerskap nie.

PAULUS IN FILIPPI Lees voort “GEDAGTES OOR FILIPPENSE: AGTERGOND”

GEDAGTES OOR FILLIPENSE

Ons gemeente begin more in ons Bybelleesprogram om Paulus se brief aan die Filippense te lees. Die boek dra die kenmerk van ‘n brief van ‘n vriend aan ‘n vriend.

Van more af gaan ek elke dag ‘n paar gedagtes oor die gedeelte wat die dag gelees word hier kom skryf. Ek sal ook aan die einde vir jou ‘n paar vragies gee waaroor jy op jou eie kan nadink. Lees voort “GEDAGTES OOR FILLIPENSE”

Blog at WordPress.com.

Up ↑