WATTER TAAL PRAAT MENSE VANDAG?

Brain and clichesDie Christelike godsdiens en kerklike termilogie is vol standaard uitdrukkings. Uitdrukkings wat ons onnadenkend gebruik sonder om regtig oor die betekenis daarvan te dink. Dink maar aan die uitdrukking “geregverdig deur geloof.” Ek het onlangs weer met iemand gesels wat heeltemal verward was oor die gebruik van die uitdrukking “stem van die Here”. Watter impak het sulke uitdrukkings op die brein?

Navorsers in Spanje het gevind dat wanneer die brein vertroud raak met sulke standaard uitdrukkings, word dit vir die brein niks anders as net woorde nie. Lees voort “WATTER TAAL PRAAT MENSE VANDAG?”

HOEKOM HOU ONS SO BAIE VAN STORIES?

Brain and stories‘n Paar weke terug het ek as inleiding tot my preek die storie vertel van Thomas Carlyle en sy vrou. Ek was weereens verstom hoe uiters aandagtig die mense geluister het terwyl ek die verhaal vertel. Ek het net weereens besef dat stories altyd ‘n belangrike rol speel in kommunikasie. Die vraag is egter hoekom is stories so waardevol en maak dit so ‘n groot impak op mense.

Die diagram waarna ek gister ook verwys het, verduidelik hoe die navorsing van die Princeton Universiteit die impak van stories verstaan.

Wanneer ‘n gemeente na ‘n preek luister met PowerPoint aanbieding is daar twee dele van die brein wat gestimuleer en geaktiveer word,  Lees voort “HOEKOM HOU ONS SO BAIE VAN STORIES?”

HOEKOM SKRYF TERWYL EK LUISTER?

Act of WritingEk stel elke Sondag wanneer ek preek vir mense ‘n preekraamwerk beskikbaar. Die preekraamwerk het dan plek waar mense woorde kan inskryf en selfs hulle eie aantekeninge van die preek maak. Pas nadat ek tot bekering gekom het, het my geestelike mentor my aangemoedig om aantekeninge te maak van al die preke of Bybelstudies waarna ek luister. Wanneer ek lesings bywoon of na iemand luister, maak ek steeds vuriglik aantekinge.

Ek loop toe hierdie week hierdie diagram raak van navorsing wat deur wetenskaplikes by Princeton Universiteit gedoen is Lees voort “HOEKOM SKRYF TERWYL EK LUISTER?”

WAAROM KERK TOE?

Thomas G Long het ‘n besondere boek geskryf met die titel: Beyond the Worship Wars: Building Vital and Faithful Worship. In die boek vra hy onder andere die baie belangrike vraag: Hoekom kom mense kerk toe? (Long:15) Mense kom natuurlik kerk toe vir verskillende redes: Gewoonte, dankbaarheid, skuldgevoelens, lojaliteit, druk van ander, ter wille van die kinders, diepe oortuiging, ander weet nie regtig hoekom nie.

Maar, ons weet dat erediensbywoning ‘n al hoe groter probleem word. Al hoe minder mense gaan kerk toe. Lees voort “WAAROM KERK TOE?”

EREDIENS AS ONTMOETING

Vrydagaand lees ek ‘n inskrywing van John Frye met die titel: From the Sheperd’s Nook: Preaching as Encounter. Een van die dinge wat hy skryf wat my getref het, was: Preaching, in some traditions, is a sacrament or comparable to a sacrament… What it means is: preaching is more about what God does, than what the preacher and congregation do.”  Vir Frye het prediking dus die sakramentele karakter in die sin dat God in en deur die prediking aan die werk is.

Bietjie verder skryf hy: “We preach for corporate encounter with God, Lees voort “EREDIENS AS ONTMOETING”

THE ART OF CURATING WORSHIP (2)

Ek gaan ‘n paar artikels op die koffietafel plaas oor Mark Pierson se boek The Art of Curating Worship. Ek het reeds my eerste artikel HIER geplaas.

Vroeg in sy boek vra Pierson reeds twee baie belangrike vrae. Wat is kerk? en Wat is aanbidding? Hy antwoord dan elkeen van die vrae soos volg:

WAT IS KERK?

In my vorige skrywe het ek gemeld dat wat vir Pierson “kerk” is, is vir ons waarskynlik erediens. Hierdie gevolgtrekking van my word nog duideliker wanneer hy sy antwoord op die vraag gee. Sy eerste sin is: “Why do we come together as Christians at all? Lees voort “THE ART OF CURATING WORSHIP (2)”

THE ART OF CURATING WORSHIP (1)

Ek lees Mark Pierson se boek The Art of Curating Worship: Reshaping the Role of Worship Leader. Mark Pierson het op ‘n stadium HIER ge-blog.  Pierson is vir 15 jaar lank wat hy noem ‘n “worship curator” in Nieu Zeeland. Hy doen wat hy doen en hy skryf vanuit ‘n post-moderne ongeinstitusionaliseerde kerk.

Die belangrikste ding wat ek in gedagte moes hou terwyl ek die boek lees, is juis bogenoemde. Wat Pierson beskryf as die rol van die kerk, is in enige NG Gemeente waarskynlik slegs die rol van die erediens-bediening of werkgroep. Daarmee probeer ek nie sê dat sy boek nie belangrik is nie. Inteendeel, ek dink eerlikwaar dit is ‘n boek wat elke persoon wat een of ander rol op ‘n Sondag speel, behoort te lees. Ten minste dink ek elke dominee, orrelis, musiekleier/- koördineerder, voorsitter van erediensbediening/-werkgroep behoort te lees. 

‘n Ernstige punt van kritiek teen Pierson sou wees dat hy te min van musiek maak. Lees voort “THE ART OF CURATING WORSHIP (1)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑