Category Archives: Die Bybel

DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER

Die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Christene dwarsoor die wêreld glo dit met hulle hele hart. Oor die presiese aard van hierdie inspirasie, loop die menings ‘n bietjie uiteen. In 2 Timoteus 3:16 lees ons die woorde:

“Die hele Skrif is deur God geïnspireer…”

Ons moet egter in gedagte hou dat toe Paulus daardie woorde aan Timoteus skryf, toe is die Kanon (Die boeke waaruit die Bybel sou bestaan) nog nie vasgestel nie. Lees voort

Advertisements

5 Kommentaar

Filed under Die Bybel

WEGGESTEEK IN DIE TEKS

Ek lees 2 Konings 2:1-12 – Elia se hemelvaart en Elisa se dubbelle porsie.

Wanneer ek gesprekstemas voorberei vir ons kleingroepe is die heel eerste vraag: Wat tref jou wanneer jy hierdie gedeelte lees?Ek is elke keer verbaas om te sien hoe mense iets nuuts raaksienw at ek nog nie voorheen raakgesien nie. Die ander interessante is dat hoe jonger die groep siw aarmee ek werk hoe meer verrasend is die “nuwe dinge” wat raakgesien word.

Die verhaal van Elia wat opgeneem word in die hemel is ‘n redelik bekende verhaal. So bekend dat die gedagte van “die mantel het op hom geval” ‘n spreekwoord in die Afrikaanse taal is. Duie eerste paar kere wat ek die verhaal gelees het, het ek net die gewone gesien:

  • Elia het drie keer (Verse 2l; 4; 6) probeer om vir Elisa af te skud. Hy kon dit nie regkry nie.
  • Elisa vra vir ‘n dubbele porsie van die gees wat Elia gehad het. (Vers 9)
  • Elia is in die hemel opgeneem. (Vers 11)

Maar toe ek die stuk weer en weer lees, sien ek dinge raak wat ek voorheen dalk gemis het. Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Bybel as verhaal, Die Bybel, Dissipelskap, LEES VANDAG

ONS SKRYF MOS ONS LIEFDESBRIEWE VIR VANDAG

Ons is terug in Pretoria n ‘n vinnige wegbreek na die hartjie van die Boveld. Ons was vir twee dae op die wildsplaas DOORNDRAAI LODGE.

Ek en “The Good Wife” het sommer net mekaar se geselskap geniet . Hier is ek by Hobbul en Osul. Hobbul beman die hek op die plaas en ons kon nie regtig uitwerk of Osul seun of kleinseun is nie.Doorndraai Lodge is in die Rooiberg omgewing. Die Bosveld is net op geen ander plek so Bosveld soos in hierdie omgewing nie. Mooi…..

Ek het gelees – Simply Jesus van NT Wright – en vroutjie het haar plakboek saam gehad en sy het die laaste paar jare se “memories” in die plakboeke georden. Ons het ook saam deur die ou plakboeke gegaan en onder andere weer gekyk na die briewe wat ons vir mekaar geskryf het in die jare voor ons getroud was.Ons was altwee baie verlief.

Ons wonder nogal hoe ons die briewe in die plakboeke moet hanteer. Op die staidum wil ons nie eers vir die kinders wat deur die plakboeke blaai wys wat ons vir mekaar geskryf en gesê het nie.

Terwyl ons nou die briewe wat ons vir mekaar geskryf het so lees en daaroor praat en die gebeure herroep, dink ek aan twee dinge.

Die eerste is… ons kinders gaan waarskynlik nie sulke briewe hê nie. Lees voort

7 Kommentaar

Filed under Algemeen, Die Bybel, Nagedink

DIE BYBEL AS VERHAAL

Mense hou van verhale of stories.

Wanneer ek preek maak ek dikwels van alledaagse gebeure gebruik om ‘n bepaalde punt te beklemtoon. Ek is dikwels verbaas hoe die “stories” wat ek vertel mense se aandag kry. Wanneer mense dan by die kerk uitstap, onthou hulle dikwels die “storie” wat ek vertel het en nie noodwendig punt 1, 2 en 3 wat ek in die preek wou maak nie.(Ja, my preke het dikwels ‘n paar punte.) Daarmee saam plaas ek dikwels die gedeelte wat ons lees binne die historiese en sosiale konteks van die teks se ontstaan. Mense geniet dit. Geskiedenis is ook mos maar verhalend.

Sulke illustrasies gaan gepaard met risiko. Mense kan dalk die “storie” onthou en vergeet wat die punt is wat jy met die storie wou beklemtoon. Hoe dit ookal sy, mense geniet stories.Omdat mense van “stories” hou, vertel ek dikwels van die Bybel gebeure in ‘n “storie”-vorm.  Verlede jaar (2011) was ek verstom om te sien hoe min van die Bybel-verhale is daar wat die tieners ken.

Toe ek aan die einde van die jaar bietjie evalueer, is dit ook die twee preke wat die tieners in die belydenisklas onthou. Lees voort

1 Kommentaar

Filed under Die Bybel, Die Verhaal, Tieners

WAT WAS EERSTE? DIE HOENDER OF DIE EIER?

Ek het voorheen HIER en HIER iets geskryf oor Christian Smith se boek The Bible Made Impossible. In die boek wys Smith hoe Biblisisme of dan ‘n fundamentalistiese siening oor die Bybel ‘n onhoudbare situasie skep waar mens in sirkels rondhardloop en die een verduideliking na die ander moet gee waarom jy dink en glo soos jy dink en glo.

Smith verwys dan ook op verskeie plekke na hoe die kanon tot stand gekom het. Ek dink dit is die moeite werd om net weer te gaan sit en te gaan lees hoe dit gebeur het. (Sien gerus hierdie artikel op WIKIPEDIA)

Ek dink ons vergeet soms die volgorde waarin hierdie dinge gebeur het. Wat was eerste die hoender of die eier? Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Bybel, Scot McKnight

IS DIE BYBEL ALLES WAT ONS WIL HÊ DIT MOET WEES (2)?

Ek het gister ‘n eerste kommentaar geskryf oor Christian Smith se boek wat handel oor Biblisisme. Gister het ek die eerste vyf veronderstellings van biblisisme genoem. Hier is nou die volgende vyf.

6. Solo Scriptura. (Let wel nie Sola Scriptura) Die betekenis van enige gegewe teks kan verstaan word sonder om na enige belydenisskrifte, belydenisse, historiese tradisies en ander vorme van groter hermeneutiese raamwerke gebruik te maak. Sulke teologiese formulerings kan direk vanuit die Bybel geformuleer word.

Voorbeeld: Geen belydenis of belydensskrif mag voorskryf hoe ek die Bybel interpreteer nie.

7. Interne eenstemmingheid. Alle verwante hoofstukke in die Bybel oor enige gegewe onderwerp sluit bymekaar aan soos legkaartstukke om ‘n enkel, verenigde, intern konsekwente lering oor regte of verkeerde leer of optrede te gee.

Voorbeeld: “God said it, I believe it, that settles it.” Daar is geen kans dat die Bybel homself sal weerspreek nie.

8. Universele Toepassing. Lees voort

Lewer kommentaar

Filed under Die Bybel

IS DIE BYBEL ALLES WAT ONS WIL HÊ DIE BYBEL MOET WEES?

Ek lees Christain Smith se boek: The Bible Made Impossible.

Christian Smith is nie ‘n teoloog nie, maar ‘n sosioloog. Smith het wel aan drie verskillende Universiteite in die VSA teologie studeer, so hy is nie heeltemal onkundig oor die onderwerp wat hy hanteer nie. Hy skryf die boek na aanleiding van wat hy as ‘n onhoudbare situasie beleef met betrekking tot veral die Amerikaanse “Evangelicals” se beskouing oor die Bybel. In die heel eerste parragraaf van sy boek spel hy hierdie onhoudbare situasie uit:

“My contention here is that the American evangelical commitment to “biblicism”… is an untenable position that ought to be abandoned in favor of better approach to Christian truth and authority.”

Ek dink nie ons kan ons self in alle opsigte gelyk stel aan die Amerikaanse “Evangelicals” nie, maar ons kan ook nie die invloed van die Amerikaanse “Evangelicals” op ons kerk-kultuur onderskat nie. Lees voort

3 Kommentaar

Filed under Die Bybel, Die Christelike Lewe