DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER

Die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Christene dwarsoor die wêreld glo dit met hulle hele hart. Oor die presiese aard van hierdie inspirasie, loop die menings ‘n bietjie uiteen. In 2 Timoteus 3:16 lees ons die woorde:

“Die hele Skrif is deur God geïnspireer…”

Ons moet egter in gedagte hou dat toe Paulus daardie woorde aan Timoteus skryf, toe is die Kanon (Die boeke waaruit die Bybel sou bestaan) nog nie vasgestel nie. Lees voort “DIE BYBEL DEUR GOD GEÏNSPIREER”

WEGGESTEEK IN DIE TEKS

Ek lees 2 Konings 2:1-12 – Elia se hemelvaart en Elisa se dubbelle porsie.

Wanneer ek gesprekstemas voorberei vir ons kleingroepe is die heel eerste vraag: Wat tref jou wanneer jy hierdie gedeelte lees?Ek is elke keer verbaas om te sien hoe mense iets nuuts raaksienw at ek nog nie voorheen raakgesien nie. Die ander interessante is dat hoe jonger die groep siw aarmee ek werk hoe meer verrasend is die “nuwe dinge” wat raakgesien word.

Die verhaal van Elia wat opgeneem word in die hemel is ‘n redelik bekende verhaal. So bekend dat die gedagte van “die mantel het op hom geval” ‘n spreekwoord in die Afrikaanse taal is. Duie eerste paar kere wat ek die verhaal gelees het, het ek net die gewone gesien:

  • Elia het drie keer (Verse 2l; 4; 6) probeer om vir Elisa af te skud. Hy kon dit nie regkry nie.
  • Elisa vra vir ‘n dubbele porsie van die gees wat Elia gehad het. (Vers 9)
  • Elia is in die hemel opgeneem. (Vers 11)

Maar toe ek die stuk weer en weer lees, sien ek dinge raak wat ek voorheen dalk gemis het. Lees voort “WEGGESTEEK IN DIE TEKS”

ONS SKRYF MOS ONS LIEFDESBRIEWE VIR VANDAG

Ons is terug in Pretoria n ‘n vinnige wegbreek na die hartjie van die Boveld. Ons was vir twee dae op die wildsplaas DOORNDRAAI LODGE.

Ek en “The Good Wife” het sommer net mekaar se geselskap geniet . Hier is ek by Hobbul en Osul. Hobbul beman die hek op die plaas en ons kon nie regtig uitwerk of Osul seun of kleinseun is nie.Doorndraai Lodge is in die Rooiberg omgewing. Die Bosveld is net op geen ander plek so Bosveld soos in hierdie omgewing nie. Mooi…..

Ek het gelees – Simply Jesus van NT Wright – en vroutjie het haar plakboek saam gehad en sy het die laaste paar jare se “memories” in die plakboeke georden. Ons het ook saam deur die ou plakboeke gegaan en onder andere weer gekyk na die briewe wat ons vir mekaar geskryf het in die jare voor ons getroud was.Ons was altwee baie verlief.

Ons wonder nogal hoe ons die briewe in die plakboeke moet hanteer. Op die staidum wil ons nie eers vir die kinders wat deur die plakboeke blaai wys wat ons vir mekaar geskryf en gesê het nie.

Terwyl ons nou die briewe wat ons vir mekaar geskryf het so lees en daaroor praat en die gebeure herroep, dink ek aan twee dinge.

Die eerste is… ons kinders gaan waarskynlik nie sulke briewe hê nie. Lees voort “ONS SKRYF MOS ONS LIEFDESBRIEWE VIR VANDAG”

DIE BYBEL AS VERHAAL

Mense hou van verhale of stories.

Wanneer ek preek maak ek dikwels van alledaagse gebeure gebruik om ‘n bepaalde punt te beklemtoon. Ek is dikwels verbaas hoe die “stories” wat ek vertel mense se aandag kry. Wanneer mense dan by die kerk uitstap, onthou hulle dikwels die “storie” wat ek vertel het en nie noodwendig punt 1, 2 en 3 wat ek in die preek wou maak nie.(Ja, my preke het dikwels ‘n paar punte.) Daarmee saam plaas ek dikwels die gedeelte wat ons lees binne die historiese en sosiale konteks van die teks se ontstaan. Mense geniet dit. Geskiedenis is ook mos maar verhalend.

Sulke illustrasies gaan gepaard met risiko. Mense kan dalk die “storie” onthou en vergeet wat die punt is wat jy met die storie wou beklemtoon. Hoe dit ookal sy, mense geniet stories.Omdat mense van “stories” hou, vertel ek dikwels van die Bybel gebeure in ‘n “storie”-vorm.  Verlede jaar (2011) was ek verstom om te sien hoe min van die Bybel-verhale is daar wat die tieners ken.

Toe ek aan die einde van die jaar bietjie evalueer, is dit ook die twee preke wat die tieners in die belydenisklas onthou. Lees voort “DIE BYBEL AS VERHAAL”

WAT WAS EERSTE? DIE HOENDER OF DIE EIER?

Ek het voorheen HIER en HIER iets geskryf oor Christian Smith se boek The Bible Made Impossible. In die boek wys Smith hoe Biblisisme of dan ‘n fundamentalistiese siening oor die Bybel ‘n onhoudbare situasie skep waar mens in sirkels rondhardloop en die een verduideliking na die ander moet gee waarom jy dink en glo soos jy dink en glo.

Smith verwys dan ook op verskeie plekke na hoe die kanon tot stand gekom het. Ek dink dit is die moeite werd om net weer te gaan sit en te gaan lees hoe dit gebeur het. (Sien gerus hierdie artikel op WIKIPEDIA)

Ek dink ons vergeet soms die volgorde waarin hierdie dinge gebeur het. Wat was eerste die hoender of die eier? Lees voort “WAT WAS EERSTE? DIE HOENDER OF DIE EIER?”

IS DIE BYBEL ALLES WAT ONS WIL HÊ DIT MOET WEES (2)?

Ek het gister ‘n eerste kommentaar geskryf oor Christian Smith se boek wat handel oor Biblisisme. Gister het ek die eerste vyf veronderstellings van biblisisme genoem. Hier is nou die volgende vyf.

6. Solo Scriptura. (Let wel nie Sola Scriptura) Die betekenis van enige gegewe teks kan verstaan word sonder om na enige belydenisskrifte, belydenisse, historiese tradisies en ander vorme van groter hermeneutiese raamwerke gebruik te maak. Sulke teologiese formulerings kan direk vanuit die Bybel geformuleer word.

Voorbeeld: Geen belydenis of belydensskrif mag voorskryf hoe ek die Bybel interpreteer nie.

7. Interne eenstemmingheid. Alle verwante hoofstukke in die Bybel oor enige gegewe onderwerp sluit bymekaar aan soos legkaartstukke om ‘n enkel, verenigde, intern konsekwente lering oor regte of verkeerde leer of optrede te gee.

Voorbeeld: “God said it, I believe it, that settles it.” Daar is geen kans dat die Bybel homself sal weerspreek nie.

8. Universele Toepassing. Lees voort “IS DIE BYBEL ALLES WAT ONS WIL HÊ DIT MOET WEES (2)?”

IS DIE BYBEL ALLES WAT ONS WIL HÊ DIE BYBEL MOET WEES?

Ek lees Christain Smith se boek: The Bible Made Impossible.

Christian Smith is nie ‘n teoloog nie, maar ‘n sosioloog. Smith het wel aan drie verskillende Universiteite in die VSA teologie studeer, so hy is nie heeltemal onkundig oor die onderwerp wat hy hanteer nie. Hy skryf die boek na aanleiding van wat hy as ‘n onhoudbare situasie beleef met betrekking tot veral die Amerikaanse “Evangelicals” se beskouing oor die Bybel. In die heel eerste parragraaf van sy boek spel hy hierdie onhoudbare situasie uit:

“My contention here is that the American evangelical commitment to “biblicism”… is an untenable position that ought to be abandoned in favor of better approach to Christian truth and authority.”

Ek dink nie ons kan ons self in alle opsigte gelyk stel aan die Amerikaanse “Evangelicals” nie, maar ons kan ook nie die invloed van die Amerikaanse “Evangelicals” op ons kerk-kultuur onderskat nie. Lees voort “IS DIE BYBEL ALLES WAT ONS WIL HÊ DIE BYBEL MOET WEES?”

Die boodskap van Jona

Ek is elke tweede Dinsdag by ‘n groep jongmense – almal profesionele mense onder 35. Met die uitsondering van een paartjie het almal reeds kinders. Ons gesprekke is altyd baie interessant omdat hulle nie huiwer om hulle vrae te vra nie. Gisteraand was Jona ons tema.

Uit die aard van die saak moes die kwessie oor vis aan die orde kom. Was daar regtig ‘n vis? Nadat hulle n rukkie gesels het, het ek verduidelik dat die kenners se menings uiteen loop. Daar is die wat sê die hele verhaal is waar en dat God  wat alles geskep het en Jesus uit die dood laat opwek het ook eenmalig ‘n vis kon skep om Jona in te sluk en hom na drie dae weer op die strand uit te spoeg. Ander is weer van mening dat die verhaal is maar Jona gebruik die vis as ‘n metafoor om te verduidelik wat hy deurgegaan het vandat hy oorboord gegooi is totdat hy uiteindelik op die strand uitgespoel het.

‘n Verdeer mening is dat die verhaal van Jona ‘n mitologiese verhaal is wat ook in ander godsdienste opduik en in die Bybel beland het deur iemand wat die mitologiese verhaal geneem het en dit oorvertel het om in die konteks van Israel se godsdiens te pas. Lees voort “Die boodskap van Jona”

Wat is die evangelie?

Ek lees tans Scot McKnight se jongste boek “The King Jesus Gospel: The Original Good News Revisited.” Ek het reeds in ‘n vorige “post” oor die boek iets geskryf. Ek het die boek een keer vinnig deur ges-“scan”. Nou lees ek meer aandag vir ‘n tweede keer deur die boek. Alhoewel Scot se boek fokus op die wyse waaropsy “tribe”, die “evangelicals”, die evangelie gereduseer het tot die verkondiging van ‘n boodskap van verlossing en nie die volle en dus ware evangelie nie, is die boek tog vir ons ook van waarde omdat die “evangelicals” van die VSA ‘n baie groot invloed op ons as NG Kerk ook het.

Scot McKnight en NT Wright beweeg baie naby aan mekaar. Enige iemand wat Wright lees sal besef dat McKnight soos hy dink en voel met betrekking tot Israel en Jesus se rol daarin. Beide lees die Bybel binne die raamwerk van groter verhaal waar daar ‘n bepaalde ontwikkeling is. Lees voort “Wat is die evangelie?”

KAN BYBELLEES MENS VERANDER?

Ek lees in hierdie week ’n artikel in Christianity Today oor navorsing wat deur LifeWay Research gedoen is met betrekking tot die invloed wat Bybellees op mense het.  Alhoewel hierdie navorsing in die VSA gedoen is, kan dit tog ook ’n aanduiding wees van wat ons kan verwag.

89% van die gesinne in die VSA het Bybels en die gemiddelde gesin het 4.1 Bybels in die huis. In hierdie navorsing het hulle egter spesifiek gevra na die verskil in mense se leefstyl wanneer iemand die Bybel op sy eie lees. Byvoorbeeld het die navorsing getoon dat gereelde Bybellesers se weerstand teen aborsie en homoseksuele huwelike en verbintenisse toegeneem het.

Die navorsing het egter ook bevind dat mense wat gereeld die Bybel op hulle eie lees meer en meer daarvan oortuig is dat die wetenskap kan bydra om die heerlikheid van God te openbaar en dat wetenskap en die Bybel tog op ’n manier versoenbaar is. Lees voort “KAN BYBELLEES MENS VERANDER?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑