BYBELLEESPROGRAM

Ons Bybelleesprogram vir hierdie week is:

Maandag: Mat 22:37-39 en Mat 28:19 en 20

Dinsdag: Psalm 121

Woensdag: Mat 7:21-23

Donderdag: Miga 6:6-9

Vrydag: 1 Joh 2:3 en 4

Saterdag: 2 Johannes 1:1-13

Sondag: 3 Johannes 1:1-15

KAN ONS SAAMWERK SONDER OM OOR ALLES SAAM TE STEM?

Ek lees graag die brief wat Paulus aan die Filippense geskryf het. Een van die redes is omdat die gemeente eintlik ‘n mooi en groeiende gemeente was – die eerste gemeente wat Paulus op Europese bodem gevestig het. Tog was Paulus baie bekommerd oor die eenheid in die gemeente. In ‘n sekere sin is eenheid ‘n bedreiging vir elke gemeente waar dit goed gaan.

Ons Afrikaners is glad nie onbekend met die probleem van verdeeldheid, skeuring, partyskap en tweedrag nie. Ons voel dit aan ons lyf. Dit is duidelik in die politiek, in kerke, in skole, in die sport. Ek sien dit ook in die manier waarop ons met mekaar in die kuberruimte gesprek voer. Ek dink soms ons Afrikaners het nie tweespalt, skeuring en verdeeldheid uitgedink nie, maar ons het dit naby aan vervolmaak. Lees voort “KAN ONS SAAMWERK SONDER OM OOR ALLES SAAM TE STEM?”

BYBELLEESPROGRAM

Ons lees hierdie week hierdie gedeeltes:

Maandag: Matteus 13:31-33

Dinsdag: Hebreërs 11:1-40

Woensdag: Jakobus 2:14-26

Donderdag: Romeine 12:1-8

Vrydag: Filipense 1:27-2:4

Saterdag: Matteus 16:1-4

Sondag: Romeine 4:18-21

DEBIETE EN KREDIETE EN EK EN GOD

‘n Rekenmeesters het by geleentheid ‘n baie interessante ding gedoen. Hy het ‘n rekenkundige joernaal oopgemaak. Hy wou alles neerskryf wat die Here vir hom gee en dan ook alles neerskryf wat hy vir die Here gee. Hy het dus met ‘n debiet en krediet boek tussen hom en God begin.

As iemand vir hom iets goeds of iets moois gedoen het, het hy dit opgeskryf. Hy het die son wat skyn en die skoonheid in die natuur neergeskryf as iets wat God vir Hom gedoen het. So ook die weer wat hy het, die kos wat hy eet, sy gesondheid, sy vriende, sy familie en baie ander mooi en goeie dinge in sy lewe.
Aan die ander kant het hy alles neergeskryf wat hy vir die Here gedoen het. Op die ou end het hy moed opgegee en gesê: “Dit is onmoontlik vir my om hierdie boeke te balanseer. Ek besef nou dat God se goedheid enige iets wat ek ooit kan doen by verre oortref. Ek sal nooit vir God kan terugbetaal vir dit wat Hy vir my gedoen het nie.”

Paulus het so gevoel oor alles wat God vir hom gedoen het. Hy kon net nie uitgepraat raak daaroor nie. Efesiërs 1:3-14 is een van die besondere gedeeltes in die Bybel oor alles wat God vir ons gedoen het. Lees voort “DEBIETE EN KREDIETE EN EK EN GOD”

BYBELLEESPROGRAM VIR DIE WEEK

Vir al die ouens wat saamlees, hier is die Bybelleesprogram vir die week.

Maandag: Lukas 10:30-37

Dinsdag: Jakobus 2:14-17 en 26

Woensdag: Lukas 16:10-13

Donderdag: Matteus 10:34-39

Vrydag: Efesiërs 1:3-10

Saterdag: Efesiërs 1:11-14

Sondag: Hebreërs 3:13-15

Groete en geniet die lees.

‘N DAG VOL LIG EN WAARHEID

“Dit is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie.” (1 Joh 1:5)

Die mens se karakter word in ‘n baie groot mate bepaal deur die karakter van die God wat hy aanbid. God is lig.

Om te sê God is lig wil ons aandag vestig op:

(i) God se grootsheid en heerlikheid.

(ii) God is self-openbarend. Lig kan nie weggesteek word nie. God wil dat ons Hom sal ken en raaksien.

(iii) God is alles wat rein en heilig is.

(iv) God is die een wat die pad aandui wanneer dit donker is.

(v) God ken alles en God weet alles, daar is niks wat weggesteek kan word in die teenwoordigheid van God nie. In sy teenwoordigheid kom ons eie onvolmaakthede na vore.

In Hom is daar geen duisternis nie: Lees voort “‘N DAG VOL LIG EN WAARHEID”

BYBELLEESPROGRAM

In ons Bybelleesprogram lees ons hierdie week gedeeltes wat Sondagaand in die tieners se kleingroepe aan die orde gaan wees.

Maandag: Genesis 1:27 en Genesis 3:17-19

Dinsdag: 1 Johannes 1:5-10

Woensdag: 1 Petrus 1:17-21

Donderdag: Galasiëers 2:15-21

Vrydag: 1 Petrus 2:11-17

Saterdag: Psalm 51:1-21

Sondag: Romeine 3:21-31

BYBELLEESPROGRAM

Ons gemeente lees vir ‘n paar weke uit die briewe van Paulus. Jy is welkom om saam te lees. Wanneer die tyd dit toelaat skryf ek hier op die “blog” ‘n paar woorde oor die gedeelte wat ons daardie dag lees. Ons leesprogram vir die week is:

Maandag 21 Januarie: Romeine 1:16-32

Dinsdag 22 Januarie: Romeine 2:1-16

Woensdag 23 Januarie: Romeine 3:21-31

Donderdag 24 Januarie: Romeine 4: 1-25

Vrydag 25 Januarie: Romeine 5:12-21

Saterdag 26 Januarie: Romeine 6:1-23

Sondag 27 Januarie: Romeine 7:1-25

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑