THE FATAL FAILURES OF RELIGION

George Maru het nog altyd op ‘n besondere manier aan die gesprekke op my “blog” deelgeneem.George het verlede week hierdie kommentaar gelewer op Lidmaat se kommentaar op een van my inskrywings:

Betreffende jou opmerking oor die Bergpredikasie, spesifiek hierdie opmerking: “Die ouens op George se blad wys egter ook niks van iets soortgelyks nie, maar hulle verwag van ander om dit te doen.” Ek verskil nie noodwendig van jou dat dit so is nie. Ek dink wel dat ons (hetsy gelowig of nie) ‘n verantwoordelikheid het om dit uit te leef wat ons verkondig en/of glo. Lees voort “THE FATAL FAILURES OF RELIGION”

OMSLUIT VAN ALLE KANTE

In ons Bybelleesprogram lees ons vandag Psalm 139. Hierdie Pslam is waarskynlik geskryf deur ‘n man of ‘n vrou wat weet dat God die Verlosser God is omdat Hy die volk Israel onlangs uit Ballingskap teruggebring het en hulle weer in Sion gevestig het. Hoe beleef hierdie man of vrou vir God in hierdie omstandighede.

1. Die Here ken my soos geen mens my ooit sal kan ken nie. “Here U sien dwarsdeur my, U ken my.” (Psalm 139:1) Lees voort “OMSLUIT VAN ALLE KANTE”

GEWOND VANUIT EIE GELDERE

Ek sou geen ander werk wou doen as dit wat ek nou doen nie. Ek geniet my werk en daar is ontelbaar baie uitdagings en heerlike bevrediging in wat ek doen. Maar die lewe binne die kerk en veral in die binnekring van die kerk is nie altyd maanskyn en rose nie.

Christene is al te dikwels daarop ingestel om die wapens op te neem teenoor mekaar, in plaas daarvan dat hulle behulpsaam sal wees met die uitdra van die evangelie na die al die mense in die wêreld. Menige Christen is al deur “vuur” vanuit eie geledere tot so ‘n mate gewond dat hulle geen ander keuse gehad het as om te onttrek nie. Lees voort “GEWOND VANUIT EIE GELDERE”

‘N ROLMODEL

Iemand vra my onlangs: “Sê nou jy het alles geweet wat jy nou weet, wat sou jy anders gedoen het toe jy jou werk as dominee begin het?”  Ek skuld die persoon nog ‘n antwoord.

Die een ding wat ek anders sou gedoen het, is ek sou baie erns daarmee gemaak het om vir my ‘n geskikte en ‘n waardige rolmodel te kry. Iemand met wie ek openlik kon gesels oor onsekerhede en besluite en oor dinge wat rondom my gebeur en in my eie lewe gebeur. Maar, in besonder sou ek graag wou hê dit moet iemand wees wie se voorbeeld ek sou kon navolg – iemand wat my sou aanspoor tot groter en intenser gehoorsaamheid aan God en na ‘n lewe waar ek tot eer van die Here sou lewe deur net te doen wat Hy verlang. Lees voort “‘N ROLMODEL”

BEFORE AND AFTER

Before and AfterDie foto van New York se “skyline” voor en na 11 September 2001 sal altyd vir my ‘n skokkende foto bly. Dit is waarskynlik die gebeurtenisse wat die gang van die geskiedenis in ons tyd dramaties verander het.

Die skade wat daardie gebeure aan godsdienste gedoen het, is onberekenbaar omdat die optrede van die godsdiens-fanatici gebruik word as ‘n rede waarom mens nie in God behoort te glo nie.

Ek wil egter die foto gebruik om ‘n ander “before and after” punt te beklemtoon. Lees voort “BEFORE AND AFTER”

PASOP VIR MISLEIDING

Ek het hierdie inskrwying uitgevee omdat ek oortuig is (jy kan ook maar lees deur die reaksie oortuig is) dat die manier waarop ek dit verwoord het nie billik was teenoor George Claassen nie en nie gesprek tussen Christene en andersdenkendes bevorder het nie.

Ek stem nog steeds nie saam met sy standpunt nie.

As ek na alles hierdie inskrywing  moes oorskryf, sou ek nie my standpunt wysig nie, maar dit anders verwoord het.

MURE WORD AFGEBREEK

Ons lees vandag Filippense 1:12-18.

Twee dinge trek vanoggend my aandag in hierdie gedeelte.

Die eerste is die gedagte dat Paulus nie sy beperkinge of sy omstandighede – die feit dat hy in boeie was -as ‘n inperking beleef het nie.

Paulus was in die tronk. Die hoof van die Romeinse wag het goedgunstiglik vir Paulus toegelaat om vir hom ‘n huis in te rig waar hy mense kon ontvang en met hulle kon praat. Die enigste voorwaarde was dat Paulus altyd aan een van die wagte geboei moes wees. Hierdie wagte het natuurlik ook op gereelde ure gewissel. In hierdie huis en in die teenwoordigheid van die wagte, het Paulus dan verskillende gaste ontvang met wie hy oor sy werk en oor die boodskap wat hy verkondig het, gesels het. In die teenwoordigheid van hierrdie wagte het hy ook verskeie briewe aan gemeentes en individue geskryf. Lees voort “MURE WORD AFGEBREEK”

IMMANUEL – OORDEEL OF HOOP?

Agas was koning in Jerusalem, Jesaja was profeet in Jerusalem. Die Aramese koning  Resin en Israel se koning Peka het ‘n veldtog teen Jerusalem geloods. Agas  en sy mense was baie bang en hulle het dit oorweeg hulp te soek by die koning van Assirië. God is koning oor die ganse en aarde, en oor Jerusalem. Jesaja het die taak om Agas te oortuig dat hy nie enige ander hulp nodig het nie, aangesien God aan sy kant is.

God stuur vir Jesaja na Agas (vir ‘n tweede keer) en sê vir hom: “Vra van die Here jou God ‘n teken, enigiets, diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo.” (Jesaja 7:10) God se doel met die teken is om vir Agas te wys dat hy nie enige ander hulp nodig het nie, maar dat God aan sy kant is. Agas wil nie glo wat Jesaja sê nie, nou is God bereid om vir Agas ‘n teken te gee om te wys dat Hy wel teenwoordig en aan sy kant is.

Agas se reaksie is nogal mooi vroom: “Ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie.” (Jesaja 7:11) Agas het klaar besluit wat hy gaan doen. Lees voort “IMMANUEL – OORDEEL OF HOOP?”

DIE GAPING TUSSEN LEER EN LEWE

Daar is ‘n groot gaping tussen leer en lewe; tussen geloof en gedrag; tussen dit wat Sondag bely word en dit wat Maandag beleef word.
Christene se Sondae is eintlik vol rituele. Dink maar net wat in eredienste gebeur. Daar is verskeie rituele wat plaasvind. gebeure wat ‘n ryk en mooi simboliese waarde het. Rituele wat heenwys na iets groters en mooiers as dit wat nou daar gebeur. Daar is inherent niks verkeerd met rituele nie, ek dink die probleem ontstaan wanneer rituele outomaties gedoen word sonder dat ‘n mens met jou emosies (hart) en jou keuses (krag) en jou denkpatrone (verstand) daarby betrokke is.

So het die profeet Jesaja die Here God se gevoel hieroor opgesom: Lees voort “DIE GAPING TUSSEN LEER EN LEWE”

WAARVANDAAN SAL MY HULP KOM?

“Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom?

My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.

Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie.

Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.

Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare.

Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie.

Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm.

Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.”

(Psalm 121)

‘n Besondere mooi Psalm. Sê nou ons hou Bybelstudie hieroor en ons vra: Wie is God na aanleiding van hierdie Psalm?, Lees voort “WAARVANDAAN SAL MY HULP KOM?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑