NOU WAAR IS DIE HEMEL DAN?

Ek het so pas “Simply Jesus” van NT Wright gelees.

Wright het my aan die dink gesit oor ‘n hele paar dinge. Een daarvan is die hele kwessie oor die hemel. Hierdie gedagte van Wright kom in verskeie van sy boeke na vore:

“In the Bible, “heaven” and “earth” overlap and interlock, as the ancient Jews believed they did above all in the temple.” (p. 191)

Hemel is die plek waar God volkome in beheer is. “Heaven is the place from which the world is run.” (p 195) Ek kon nie anders as om te dink aan die manier waarop die evangelie volgens Markus Jesus se “intreepreek”  beskryf nie:

“Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.” (Markus 1:15)

In sy boekie King Jesus Gospel skryf Scot McKnight dat die koninkryk in Jesus so naby gekom het dat as jy jou arm uitsteek kan jy dit dalk binne in die koninkryk insteek. In Jesus het hemel en aarde ge-“overlap” en ge-“interlock”. Lees voort “NOU WAAR IS DIE HEMEL DAN?”

A PRAYING LIFE – PAUL MILLER

Ek lees elke jaar ten minste een boek oor gebed. Ek wens ek kon sê dat dit van my ‘n besondere bidder maak, maar ek dink nie dit is so nie.

Die boek wat ek hierdie jaar gelees het is A PRAYING LIFE: CONNECTING WITH GOD IN A DISTRACTING WORLD deur Paul Miller. Ek het vandag die boek klaar gelees.

Miller neem die leser op ‘n besondere reis oor gebed. Wanneer hy in die eerste deel verduidelik wat ‘n “Praying Life” is, dan kry jy as leser die gevoel: “Ek kan dit doen!” Sy verduideliking oor sinisme en hoe die modernisme feitelikheid en wetenskap en bewysbaarheid tot god verhef het, help jou om te verstaan waarom mense (soms ek ook) so sinies raak oor gebed. Sinisme wat tot uitdrukking kom in uitsprake soos: “Gebed verander niks nie.” “Gebed is eintlik maar net ‘n selfgesprek.”  “Gebed verander die bidder en niks anders nie.” Sinisme word soms so sterk en so openlik verwoord dat die bidders stil raak en ander gelowiges met die vraag worstel: “Waarvoor mag ek dan bid?”

Paul Miller noem egter dat deel van om soos ‘n kind te bid is om met jou gebed te gaan waar jou gedagtes gaan. Ek het in die sewentigerjare in die koffiekroeg in Oudsthoorn  geleer dat gebed ‘n patroon volg: Lees voort “A PRAYING LIFE – PAUL MILLER”

Wat is die evangelie?

Ek lees tans Scot McKnight se jongste boek “The King Jesus Gospel: The Original Good News Revisited.” Ek het reeds in ‘n vorige “post” oor die boek iets geskryf. Ek het die boek een keer vinnig deur ges-“scan”. Nou lees ek meer aandag vir ‘n tweede keer deur die boek. Alhoewel Scot se boek fokus op die wyse waaropsy “tribe”, die “evangelicals”, die evangelie gereduseer het tot die verkondiging van ‘n boodskap van verlossing en nie die volle en dus ware evangelie nie, is die boek tog vir ons ook van waarde omdat die “evangelicals” van die VSA ‘n baie groot invloed op ons as NG Kerk ook het.

Scot McKnight en NT Wright beweeg baie naby aan mekaar. Enige iemand wat Wright lees sal besef dat McKnight soos hy dink en voel met betrekking tot Israel en Jesus se rol daarin. Beide lees die Bybel binne die raamwerk van groter verhaal waar daar ‘n bepaalde ontwikkeling is. Lees voort “Wat is die evangelie?”

DIE VOLLE EVANGELIE

Scot McKnight se boek: “The King Jesus Gospel: The Original Good News Revisited.” is n besondere boek.

Scot is die Karl A Olsson Professor in Religious Studies aan North Park University in Chicago in die die VSA. Scot is ’n wel erkende Nuwe-Testamentikus. Hy het Suid-Afrika reeds by twee geleenthede besoek en ek en Renate het die voorreg gehad om by die eerste geleentheid hom as ons gas te hê.

Ek het die boek regtig geniet. Ek dink sekere van sy uitsprake sal kritiek ontlok. Tog was daar ‘’n paar momente wat vir my uitstaan. Die ontstaan van veral die Apostoliese Geloofsbelydenis en die belydenis van Nicea was weer vir my interessant om te lees. Hy herinner ons ook daaraan dat die belydenisse die samevatting is van die Evangelie – die volle evangelie. Die manier waarop hy die kerkgeskiedenis gebruik om sy argumente te staaf en te verduidelik is sommer net lekker.

Scot skop in hierdie boek teen die gereduseerde evangelie waarmee sy eie geloofsgemeenskappe, die “evangelicals”, geneig is om te werk. Lees voort “DIE VOLLE EVANGELIE”

Blog at WordPress.com.

Up ↑