DIE TYDSGEES EN DIE KERK – 40 DAE VAN SAAMWEES (2)

Ek het gister geskryf oor die tydsgees waarin ons lewe. Hierdie tydsgees het uit die aard van die saak ‘n invloed op die kerk.

Die NG Kerk het aan die einde van 2013 ongeveer 35 000 lidmate minder as aan die einde van 2012. Hierdie is egter nie uniek aan die NG Kerk nie. Alle kerke, met die uitsondering van kerke in Afrika, worstel met hierdie probleem. Daar is baie verduidelikings vir hierdie veskynsel. ‘n Mens hoef net na die kommentaar op sosiale media te kyk om te besef dat die tydsgees ook hierin ‘n baie groot rol speel.

ONAFHANKLIKHEID – Mense sê so maklik: Lees voort “DIE TYDSGEES EN DIE KERK – 40 DAE VAN SAAMWEES (2)”

DIE TYDSGEES – 40 DAE VAN SAAMWEES (1)

Met die tydsgees word bedoel  die kenmerkende manier waarop die grootste deel van mense van ‘n bepaalde tyd dink en optree. Elke tydsgees het sy eie unieke kenmerke. Ek sien 4 belangrike kenmerke van die tydsgees waarin ons lewe. Hierdie kenmerke het ‘n leefstyl geword wat nadelig inwerk op die mense, op die gemeenskap, op die kerk en op die skepping.

Die vier kenmerke is:  Lees voort “DIE TYDSGEES – 40 DAE VAN SAAMWEES (1)”

DAG 6 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Homm in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 6 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

DAG 5 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Homm in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 5 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

DAG 4 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Homm in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 4 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

DAG 3 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Hom in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 3 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

DAG 2 – 7 DAE GEBEDSGIDS

Sondag 16 Februarie begin ons 40 Dae van Saamwees. Hierdie veldtog slauit baie mooi aan by ons gemeente se visie en missie:

Ons is ‘n geloofsfamilie wat God -drie-Enige voluit dien, deur Homm in alles te verheerlik, geestelik te groei, vir mekaar om te gee en ‘n verskil te maak in die wêreld.

Logo Gebed

Ons berei hierdie week voor vir ‘n ontmoeting met die Here. Die Bybel het verskeie verhale van ontmoetings met God. Nie twee van die verhale is dieselfde nie en nie twee se eindresultaat is dieselfde nie. Ons gaan nie elke dag by die kerk bymekaarkom nie, maar ons gaan saam bid. 

“Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. ” Handelinge 2:46-47

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “DAG 2 – 7 DAE GEBEDSGIDS”

Dag 1 – 7 Dae Gebedsgids

Eerskomende Sondag (16 Februarie) begin ons gemeente met die 40 Dae van Saamwees veldtog. Ons gemeente gebruik hierdie week as ‘n week van voorbereiding. Ons gaan onsself in besonder deur gebed voorberei vir die veldtog. Daar sal elke dag hier die sake verskyn waarvoor ons almal saam bid. Saterdag-oggend (06:30-07:30) het ‘n gesamentlike gebedsbyeenkoms en nagmaal met die oog op die 40 Dae van Saamwees.

Logo Gebed

Hemelse Vader, saam met my geloofsfamilie bid ek… Lees voort “Dag 1 – 7 Dae Gebedsgids”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑