Geestelike/emosionele mishandeling

Die engels vir geestelik/emosionele mishandeling is “mental abuse”. Met geestelik/emosionele mishandeling gaan dit nie oor wat gedoen word nie, maar oor die effek wat die optrede van ‘n persoon of groep op ‘n ander persoon (of selfs ‘n groep) het. Geestelik/emosionele mishandeling vind plaas wanneer iemand emosies gebruik om die ander persoon te kritiseer, in die verleentheid te stel, te verneder, of selfs te manipuleer. Gewoonlik word ‘n enkele geval van verbale aggressie, oorheersende optrede of jaloerse optrede nie as geestelik/emosionele mishandeling gesien word nie. Geestelik/emosionele mishandeling is veel eerder ‘n reeks van gebeure oor ‘n sekere tydperk.

Geestelik/emosionele mishandeling kan in enige verhouding plaasvind. Geestelik emosionele mishandeling vind plaas in:

Lees voort “Geestelike/emosionele mishandeling”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑