TRAUMA A.G.V. COVID-19

Ek het onlangs 'n Trauma Insident Reduksie (TIR) Werkswinkel bygewoon waar ek toegerus is om 'n TIR Fasiliteerder te wees. Onder andere het die werkswinkel my bewus gemaak van die teenwoordigheid van TRAUMA rondom my. 

Een van die redes waarom ek besluit het om die werkswinkel by te woon, was omdat ek in my pastorale werk in die gemeente agtergekom het dat die COVID-19 Pandemie vir baie mense ‘n traumatiese belewenis was.

‘n Traumatiese gebeure is enige insident wat fisiese, emosionele, geestelike of psigiese letsels in ‘n persoon se lewe veroorsaak. Uit die aard van die saak reageer mense verskillend op traumatiese gebeure. Sommige mense toon geen sigbare tekens nie, terwyl ander met ernstige emosionele reaksies daarop reageer.

Lees voort “TRAUMA A.G.V. COVID-19”

Blog at WordPress.com.

Up ↑