Laat U Koninkryk kom (31 Des 2017)

Ek plaas hier my notas wat ek gebruik het toe ek oor Psalm 126 gepreek het. Die aantekeninge is nie in ‘n leesstyl noodwendig nie. Dit is geskryf in die preek-genre.

Die erediens was ons gemeente se laaste erediens vir 2017 op 31 Desember 2017.

 

Ek hoop dit kan vir jou iets thy-kingdom-come-web-portfoliobeteken:

Hierdie is die laaste aand van 2017. Mens kry soms die gevoel van: Iewers tussen niks en nêrens. Hierdie is die een tyd van die jaar wat ons agtertoe kyk en ook vorentoe.

Geen jaar was ooit alles net sleg nie. Geen jaar was ooit alles net goed nie. Elke jaar was altyd ‘n mengsel tussen goed en sleg. Elke jaar wat voorlê sal ook weer so ‘n mengsel wees. Elke jaar is mengsel tussen dankbaarheid en klaaglied. ’n Mengsel tussen hemel en hel.

Psalm 126 is ‘n baie handige Psalm in so ‘n tyd. Die eerste woorde van die Psalm is reeds waardevol: ‘n Pelgrimslied.

PELGRIMSLIEDERE HET ‘N BESONDERE ROL GEHAD IN ISRAEL

Pelgrimsliedere is gesing wanneer die volk op pad is na die tempel. Psalms 120-134 is pelgrimsliedere. Wanneer die volk op pad was na een van die godsdienstige feeste toe, is die liedere, gewoonliik ook in die volgorde gesing. Die meeste van die pelgrimsliedere het in die tyd na die ballingskap ontstaan. Soos byvoorbeeld Psalm 126.

Vers 1 getuig daarvan:

“Toe die Here die lot van Sion verander het…” (Psalm 126:1)

Die tyd of geleentheid toe God die volk se lot verander het was die ballingskap. God het die Persiese koning Kores gebruik om Babilon te verslaan. Kores se beleid was om ballinge – soos die Israeliete – vry te laat.

NOU OP PAD NA DIE TEMPEL ROEP DIE VOLK DIT IN HERINNERING

”Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos ‘n droom.” (126:1) Sion is ‘n ander naam vir Jerusalem. In die tyd van die ballingskap was Jerusalem verlate. Die mure was platgeslaan, die tempel was vernietig, daar was nie mense nie. En toe kom die ballinge terug. Eers is die stad net weer bewoon. Toe is die mure weer herbou. Daarna is die tempel weer hebrou. Die feit dat hulle nou op pad is na die tempel is bewys van God se trou.

God het die lot van Sion verander. Op pad na die tempel vir een van groot godsdienstige feeste, onthou hulle.

”ONS HET GELAG EN GESING…” (PSALM 126:2)

Wanneer ons terugkyk op 2017 lag en sing ons ook. Daar was mooi dinge wat gebeur het. In ons eie gesin is een van die mooi dinge dat ons jongste hierdie jaar klaar studeer het. En sy het onmiddelik die dag na sy klaar geskryf het in ‘n werk ingestap. 1 Januarie begin sy as ‘n permanente werknemer by daardie werkgewer. Dit het beteken dat die einde van November die eerste keer in ons gesin was waar al ons kinders ‘n salaris gekry het. Ons kon al vier ons kinders sonder skuld laat studeer. Ons het gelag en gesing.

In ons gemeente het ons ook mooi dinge sien gebeur. Ek en Bettie en die studente wat saam met ons gewerk het, het hard daaraan gewerk om ‘n nuwe kultuur in die gemeente vestig.

‘N KULTUUR VAN EENHEID

Hierdie gesamentlike eredienste is een bewys daarvan. Ons het gewaag met gesamentlike eredienste in die vakansies. Die gemeente het ons verras en wonderlik saamgewerk. In elke erediens was daar meer mense as wat daar ander vakansies in enige een van die kerkgeboue was.  Doemprofete is verkeerd bewys.

Ons het ‘n gemeente-ete gehou. Vir die eerste keer in die geskiedenis van hierdie gemeente was daar 250 mense by so ‘n ete.

Ons het ‘n byna belaglike doelwit gestel vir ons tiende dankoffermaand. Ons het die Here vertrou vir R250 000 in Oktober. Ons het R220 000 gekry. Drie keer soveel as die vroige jaar. Vier keer soveel as die jaar voor dit.

In die gemeente was daar meer as genoeg rede om te lag en te sing.

DALK IS DAAR IETS BESIG OM IN ONS LAND OOK TE GEBEUR

Cyril Ramaphosa is die nuwe president van die ANC. Dalk slaag hy daar in om die mees korrupte president van Suid Afrika uit te skop. Dan kan die ekonomie dalk draai. Dan kan verhoudinge dalk verbeter.

So op pad na 2018 kan ons ook die woorde van die pelgrinslied sing:

“Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos ‘n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê: ‘Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here hét groot dinge aan ons gedoen; ons was bly.” (Psalm 126:1-3)

Maar, laat ons nooit vergeet: Hierdie is ‘n pelgrimslied. Hierdie is ‘n lied wat gesing word op pad na die tempel. Daarmee probeer ek sê: Ons lewe is ‘n reis.

ONS HET NOG NIE ONS BESTEMMING BEREIK NIE

Alhoewel dit waar is dat God op ‘n wonderlike manier in die geskiedenis ingegryp het. In Israel se geskiedenis; in ons persoonlike lewens; in die kerk en ook in ons land. Sommige sal soos Israel sê: God het die ondenkbare gedoen.

Wanneer ons terugkyk op ons verlede is daar baie stof tot dankbaarheid. Alreeds is daar dinge om oor te jubel. Maar: Ons is nog nie daar nie.

As ons terugkyk sien ons die ALREEDS van God se belofte.

As ons vorentoe kyk sien ons die NOG NIE van God se belofte.

Dit sien ons in die eerste woorde van vers 4. Die tweede deel van die Psalm.

“Verander tog ook nou ons lot, Here…” (Psalm 126:4)

SO LYK ISRAEL SE SITUASIE

Ons is terug in ons land – daaroor is ons bly en daaroor sing. God het in sy groot genade die land herstel. Maar, die mense het nog herstel nodig. Baie mense het na hulle vrygelaat is nie teruggekom Jerusalem toe nie. Ander het teruggekom maar die godsdienstige lewe is vergete. Alhoewel hulle terug is in die land, is die oeste nog skraal en die ekonomie swak.

Om terug te wees in die land is hemels.

Om te sien waar ons as mense is, is hel.

Daarom:

“Verander tog ook nou ons lot, Here…” (Psalm 126:4)

Die verlede maak ‘n dankgebed in ons wakker.

Die toekoms maak ‘n klaaglied in ons wakker.

MAAR ONS IS MET GOD OP REIS

Dit is waarin ek en jy hoop en moed kan kry vir 2018. Ons is pelgrims, reisigers saam met God. Of, pelgrims, reisigers, op reis met God in God se wêreld. In hierdie wêreld is daar meer as genoeg tekens van die verlossing wat U bewerk. Maar, ons sien ook die gebrokenheid in U skepping. Ons sien ook dat veral die mense, nog sondige mense is. Ons sien dat mense juis deur hulle sonde ons situasie eerder vererger.

Nou leef ons natuurlik in ‘n tyd waar mense nie wil weet dat hulle sondig is nie. Mense gee nie om om sondaars genoem te word nie. Sondaars het verlossing nodig. Om te hoor hulle is sondig, met ander woord, doen daagliks sonde, wil hulle nie.

MAAR VREUGDE SONDER OM TE WEET EK IS SONDIG IS OPPERVLAKKIGE VREUGDE

Vir Israel was die ballingskap die hel waarvan hulle bevry is. Daarvoor kan hulle nie genoeg jubel en juig en dank en prys nie. Dankie Here dat U ons uit die hel bevry het. Maar, alhoewel hulle vry is, is hulle nog nie in die hemel nie. Alhoewel hulle vry is, wonder hulle selfs of hulle geskik is vir die hemel.

En hierdie wete veroorsaak hartseer.

“Wie met trane saai…” (Psalm 126:5a)

“Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra…” (Psalm 126:6)

Natuurlik moet ons hierdie saak geestelik verstaan. In ons verhouding met God is ons vry maar ons is nog nie volmaak nie.

MAAR ONS MOET HIERDIE OOK DEURTREK NA ONS ALLEDAAGSE LEWE TOE

Kan jy aan een enkele bedreiging dink wat nie die oorsaak is van sondigheid nie.

Hoekom is daar so ‘n groot gaping tussen ryk en armes?

Hoekom is 90% van die wêreld se geld in die sakke van 10% van die mense?

Die antwoord is gierigheid.

Hoekom word ons bedreig deur aardkorsverwarming?

Gierigheid – uitbuiting van die natuur.

Waarom is daar soveel korrupsie?

Omdat geld en besittings mense se god geword het.

Hoekom is daar soveel rassespanning dwarsoor die wêreld?

Omdat mense mekaar wegstoot en mekaar verdink en mekaar uitsluit.

Ons sal moet opstaan teen die euwels van ons dag.

DIT SAL DIKWELS GEPAARD GAAN MET TRANE

“Wie met trane saai…” (Psalm 126:5a)

“Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra…” (Psalm 126:6)

Maar ons bid juis dat die Here ons lot sal verander.

“Verander tog nou ook ons lot, Here, soos U droë spruite in die Suidland in waterstrome verander.” (Psalm 126:4)

“Wie met trane saai sal die oes met gejubel inbring.” (Psalm 126:5)

“Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra.” (Psalm 126:6)

Want die ALREEDS van God se werk gee vir ons hoop vir die NOG NIE van ons werklikheid. God het die land se lot verander. God kan ook die mense se lot verander.

IN JESUS CHRISTUS IS GOD AAN DIE WERK

In Jesus Christus het die koninkryk gekom, maar nie ten volle nie. En ons die kerk is vasgevang tussen die alreeds en die nog nie van God se belofte. Alreeds het Hy ons vry kom maak van die mag van die sonde. Alreeds het Hy ons vrygemaak van die ewige dood. Maar ons wil nie vry kom van die mag van die sonde nie. Maar ons wil nie die ewige lewe nou reeds leef nie.

Maar, ons twyfel nie daaraan dat God die goeie werk wat Hy begin het ook gaan klaar maak nie. Daarom bid ons:

Laat U koninkryk kom op die aarde net soos in die hemel.

Ons bid eintlik: Ons sien in die geskiedenis wat U kan doen. Doen dit nou weer in ons tyd Here.

ONS GEBED VIR 2018 IS PSALM 126

Ons loof U omdat U reeds ons lot verander.

Ons loof U omdat U ons drome waar gemaak het.

Ons loof U omdat U groot dinge aan ons gedoen het.

Ons is bly vir dit wat U alreeds gedoen het.

Maar, Here, ons is nog nie wat ons kan wees en wil wees nie.

Verander ook ons lot – Laat U koninkryk kom.

Sien ons trane raak wanneer ons saai Here – Laat U koninkryk kom.

Sien ons huil wanneer ons met die saalsak loop – Laat U koninkryk kom.

Gee dat ons die oes met gejuig sal inbring – Laat U koninkryk kom.

Gee dat ons die gerwe juigend sal terugdra – Laat U koninkryk kom.

LAAT U KONINKRYK OP DIE AARDE KOM NET SOOS IN DIE HEMEL

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: