Koninkryk – Alreeds en nog nie – Daarom kan dinge nie bly soos dit nog altyd was nie.

Die koninkryk van God is een van die belangrike fokuspunte van die boodskap wat Jesus Christus gelewe en verkondig het. Die koninkryk van God is veral in die laaste helfte van die vorige eeu al meer verstaan as dat dit uit twee diemensies bestaan: Die alreeds en die nog nie. Sekere aspekte van die heerskappy van God is “alreeds” sigbaar in hierdie lewe, maar daar sal altyd die dimensie wees, wat “nog nie” sigbaar is of gerealiseer het nie. In Jesus se lewe breek die alreeds van die koninkryk of heerskappy van God deur, terwyl die “nog nie” ook blyk. Alhoewel Hy sommige mense gesond maak (alreeds), maak Hy nie almal gesond nie (nog nie). Alhoewel sommige kies om die goeie nuus te glo (alreeds), kies almal (nog) nie om dit te glo nie.

Een van die belangriker dinge om te aanvaar is egter die verhouding tussen koninkryk en kerk. Lees voort “Koninkryk – Alreeds en nog nie – Daarom kan dinge nie bly soos dit nog altyd was nie.”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑