DIE PREEKMAAKPROSES – OOR GEBED

Ek het ‘n bepaalde proses wat ek volg wanneer ek preekmaak. My preekmaak begin gewoonlik op ‘n Maandag-oggend tydens my stiltetyd. Die teks wat ek die Maandag-oggend (en elke ander oggend in die week) in my stiltetyd lees is die teks waaroor ek die volgende Sondag preek. Ek lees dit dan heel eerste met die eenvoudige vraag: Wat probeer die Here nou vir MY deur hierdie teks s√™?

Die volgende stap is dan gewoonlik wat die res van die Maandag-oggend neem. Ek probeer die teks verstaan. Ek kyk na taalgebruik en historiese konteks. Met histroeise konteks is ek op soek na die  bedoeling van die skrywer, wie sy gehoor was, wat die omstandighede was, ens.

Dinsdag, en Woensdag neem ek gewoonlik iewers twee ure per dag om kommentare te lees en te kyk wat ander ouens met die teks gemaak het en hoe hulle dit verstaan het. Lees voort “DIE PREEKMAAKPROSES – OOR GEBED”

Blog at WordPress.com.

Up ↑