EK GLO NIE IN DIE KRAG VAN GEBED NIE

Ek het gister oor gebed uit Lukas 11:1-13 gepreek. Die belangrikste punt wat ek deur die middel van die preek wou maak is dat gebed heel eerste ‘n verhoudingsaangeleentheid is. Aan die einde van my preek het ek ‘n paar dinge gesê wat ek oor God en gebed glo. Die laaste ding wat ek gesê het was:

Ek glo nie in die krag van gebed nie, ek glo in ‘n goeie God en Hy is die Vader van ons Here Jesus Christus.

Die opmerking het redelik reaksie uitgelok. Toe ek eers die reaksies (waaroor ek nie regtig verbaas was nie) begin kry, toe dink ek aan Jeff Christopherson’s se boek, Kingdom Matrix, daarin sê hy presies dieselfde “I don’t believe in the power of prayer.” Hy verduidelik dit dan so:

Suppose you were in the unfortunate position of needing one thousand dollars by midnight or you would have some prized possession repossessed. What would you do? One idea that you explore is to make a short list of friends and family that you’ll ask about a short-term loan. The thought comes, “I’ve helped out my cousin many times before; now that she’s doing well, maybe I’ll ask her.”

You reach for the phone to call your cousin. She answers. You make several minutes of small talk. Now for the business, take a deep breath, and . . .”Say cuz, I’m in a bit of a jam. I was wondering if I could borrow a thousand dollars from you until next week?” She asks you a couple of probing questions and you answer as forthrightly as you can. Then she says, “No problem. I’ll be driving past your place this evening anyway. Why don’t I just drop the check off?”

After you had breathed a sigh of relief, you might think back to the process. Would there be any part of you that would think, “I’m so grateful for the telephone. Telephones work! I believe in the power of the telephone!”? Not likely. It is more probable that you would be grateful for the good relationship you had with your cousin and for her generosity. In this little fictitious example, mixing up channels and sources seems completely absurd.

Now let us return to the subject of prayer. Do we really believe in the power of prayer? If we do, we may come dangerously close to the life-extinguishing sin of idolatry. Prayer can become our golden calf, sacredly concealed and meticulously fashioned to meet our egocentric desires. It is possible to view prayer as a source, and thereby reduce God to the status of puppet, obligated by code to grant our every wish. (To see this source/form being uncritically taught, watch a few minutes of sacred television and observe teachings that reduce our omnipotent God to the impotence of Aladdin’s genie coerced to perform according to his platform-stomping master’s demands.)

My bekommernis is dat ons dink dat ons deur gebed ‘n formule of ‘n meganisme het waarmee ons die wêreld daarbuite (en selfs vir God) kan beheer en manipuleer. Intussen is ek van mening dat gebed eintlik bedoel is om my te verander. Ek persoonlik vind soveel onbeskryflike troos daarin om te weet dat my hemelse Vader weet wat ek nodig het nog voordat ek vra. Daarom kan gebed maar ‘n verhoudings-geleentheid wees. God het my lief. En soms gaan daar ‘n verband wees tussen dit wat ek vra en dit wat ek kry (Hiervoor het ek die Here vertrou), ander kere gaan daar geen verband wees tussen dit wat ek kry en dit wat ek vra nie (God het hierdie vir my gegee sonder dat ek gevra het) en ander kere gaan dit daar geen verband wees tussen dit wat ek vra en dit wat ek kry nie (Ek het gevra, maar ek het nie gekry wat ek gevra het nie.)

Daar is ‘n hele paar dinge wat ek oor God en gebed glo. Maar ek is versigtig om gebed enigsins los te maak van God. Ek het my preek afgesluit met hierdie paar dinge wat ek glo oor God en gebed:

Ek glo in God as my Vader wat my innooi in ‘n verhouding met Hom.

Ek glo in God wat my hoogste agting en verwondering waardig is.

Ek glo in God wat vir my gebed gegee het as ‘n onmisbare deel van ons verhouding.

Ek glo in God wat vir my gebed gegee het as die manier waarop ek aanmeld vir diens.

Ek glo in God wat ons ontmoet in ons oomblikke van diepste seer.

Ek glo in God wat ons ontmoet in die oomblikke wat ons worstel met onbeantwoorde gebede.

Ek glo in God wat daar is wanneer ons beleef hoe lyding aanhou en aanhou, ten spyte van baie vra.

Ek glo in God wat pyn en lyding en alleenheid ken omdat Hy dit self beleef het.

Ek glo in God wat dikwels nie gee wat ek vra nie, maar elke keer luister as ek sê: “Vader”.

Ek glo in God wat my gebede antwoord op maniere wat ek nooit sou kon dink nie.

Ek glo nie in die krag van gebed nie, ek glo in ‘n goeie God en Hy is Vader van ons Here Jesus Christus. (Attie Nel – Julie 2013)

Ek sal nog steeds bid dat die Here my kinders bewaar wanneer hulle oppad is en ek sal steeds bid vir genesing en herstel vir mense wat ernstig siek is. En ek sal steeds bly bid vir enige iets wat in my hart en gedagte opkom. Want deur onophoudelik te vra, bely ek ook my afhanklikheid van God; bely ek ook dat ek glo dat God in ooreenstemming met sy wonderlike groot liefde in antwoord op gebed dinge anders kan laat wees.

Maar… ek is dankbaar vir die voorreg van gebed as deel van my verhouding met God, maar ek glo nie in die krag van gebed nie. Ek glo in die krag van die God tot wie ek bid.

41 thoughts on “EK GLO NIE IN DIE KRAG VAN GEBED NIE

Add yours

 1. Deur my gebed wys ek juis vir God dat ek glo dat Hy kan help. Want Hy kan. Daarmee wys ek Hom my vertroue in Hom, dat ek so uiters afhanklik van Hom is.
  Ja, dit gaan oor God. Nie oor die gebed nie.

 2. Ek dink aan die ou hallelujah lied se woorde;”Nie jou trane,bekering ,gebede .berou;
  Maar Sy bloed werk vergifnis vir jou.

 3. Attie,
  Ek het eers ‘n lang strorie oor die inskrywing geskryf en toe maar besluit om dit eerder te “delete” en net te sê ek verskil 100% met jou en Jeff Christopherson oor die krag van gebed en as jy reaksie wou uitlok met jou stelling het ek “slap bang” binne in die slaggat getrap.
  Jakobus 5: 16 (eintlik die hele Jakobus 5) leer my anders: “Die vurige gebed van ‘n gelowige het groot krag”, so ook oral waar Jesus vir mense se “bid en vir julle sal gegee word”. “….bid voordurend…”, ens, ens. Ek het toe maar gegaan ek elke bladsy in die Bybel waar daar oor die groot krag van gebed geskryf word uitgeskeur en nou is my Bebel gelukkig baie dun en kan ek dit elke aand van voor tot agter deurlees. Ek het ook sommer alles wat oor die Satan geskryf is ook uitgeskeer want na bewering betaan hy/sy ook mos nie.
  Attie, Lekker dag en gooi Christopherson se boek eerder weg – hy verwar goeie Christene soos jy en ek net daarmee en gaan lees eerder Jakobus 5 en kom agter die kap van die byl. Gebed het wel groot krag!!!!!

   1. Dit is ‘n gawe van GOD om te kan bid. GOD gee ons mensekinders daardie krag deur die HeiligeGees.

 4. Ek dink dit verwaar net mense. As ek glo dat gebed krag het weet en bedoel ek mos God het krag om gebede to verhoor en op sy tyd en plek te beantwoord.

  1. Wessel, ek beleef weer dat die mis-persepsie dat gebed krag het mense verwar en dat die krag van gebed mense se afgod word. Moenie die mening dat gebed geen krag het nie verwar met “moenie bid nie”. Die groot vraag is: Wat is die primêre doel van gebed?

  2. Ek dink ons moet besef Gebed einlik n gesprek met God is en dat hy die krag besit om dit te verhoor, ons vergeet dikwuls om net met God tepraat oor ons self ons swakpunte en dankbaarheid te toon , vir wat hy vir ons Voorsien en alreeds vir ons gegee het.(Die Natuur ons Fader’s en ons Moeder’s, ag kyk net om jou om sy KRAG te ondervind.PRAAT MET HOM HOU OP BEDEL hy weet wat ons benodig.

   1. SONDER GELOOF IN GOD Beteken Gebed NUKS.Kom ons defineer wat is Gebed dan sal ons sien dis komminikasie met God sonder krag,God besit die KRAG.

 5. Attie, Nou speel jy met woorde. Jy ken die antwoord. Om van ‘n preekstoel af te verkondig dat jy nie glo in die krag van gebed nie omdat jy dit in ‘n boek van ene Jeff Watesnaam gelees het is bloot net onverantwoordelik en om te soek vir ongewenste reaksie van ‘n mens soos ek wat gewoond is om te sê as iets pla. Dit laat my ook sommer nou ‘n parallel trek tussen die besluite van die Blou Bulle van Saterdag om nie pale toe te skop nie en jou stelling – onverskoonbaar en onanvaarbaar en total verwarrend.
  My Bybel stel die twee die grootheid van God en die krag van Gebed nie teenoor mekaar nie, maar gelyk aan mekaar.
  Wat maak jy nou met Jakobus 5: 16 of is dit dalk ook “verkeed vertaal” ? Miskien moes dit so gelees het: “Die vurige gebed van die gelowige het geen krag nie.”
  God sowel as gebed het groot krag en iemand wat anders glo dwaal bietjie en die waarheid is nie in hom nie (mooi aanhaling uit die ou vertaling, nê)
  Sorry dominee, maar die stelling van jou gaan nie af nie. Ek hoop net nie kinders het die boodskap gister gehoor nie want dan gaan hulle sommer vandag nog ophou om te bid. Ek leer my klein kinders om elke aand vir “Liebe Jesus” te bid en leer hulle ook dat “Liebe Jesus hê hulle moet elke aand bid en met Hom moet “praat”. Vannaand sal ek maar vir hulle sê die dominee het Sondag gesê hulle gebedjies het geen krag nie. Ai tog, hoekom mense so verwar……?

   1. Ja. as ek kyk na Matt 18 waar dit gaan oor ‘n persoon wat geleen het, dan wil dit vir my voorkom dat as jy moeilikheid wil hê, dan moet jy by jou vriende leen. die probleme kom dan sommer vanself. Dan sê Rom 13:8 verder dat ons niemand iets moet skuld nie, behalwe om mekaar lief te hê.
    as jy nie geloof het om te vra wat jy nodig het nie, is dit swaar om God te vra en te vertrou om te voorsien!!

  1. Die Krag le by die Bidder nie by die gebed nie.
   WAT is gebed?

   Dis nie moontlik om in een sin te sê wat gebed is nie. Gebed kan op baie maniere beskryf word.
   Dis ’n persoonlike verhouding met God. Dis om in sy teenwoordigheid te kom staan. Gebed is ’n gesprek met God, ’n tweerigting gesprek waarin julle al twee praat. Gebed is waar jou hart en God se hart bymekaar uitkom. Gebed laat ons toe om ‘n intieme verhouding met God te hê. Gebed is dan ook waar jy God geestelik van aangesig tot aangesig ontmoet.
   Gebed is ’n honger na God, ’n uitroep van jou gees om gemeenskap met God te hê. Gebed is waar jy met God praat oor dit wat albei van julle raak. Dit is om hande met God te vat om die wêreld te verander. Gebed is God se uitnodiging aan jou om met Hom te praat, te vra wat jy wil hê en ook te kry. Gebed is vra, soek en klop (volgens Matt. 7:7-8). In gebed vra ons God om in die lewens van mense en omstandighede in te gryp en vrede en genesing te bring.
   Gebed, het iemand gesê, beweeg die Hand van die Een wat die wêreld beweeg. Gebed bring God se almag in beweging want God kies om ons gebede te beantwoord. Gebed is om voor God te staan met die nood van mense en jou op God se beloftes te beroep om te genees. Gebed is om as priester voor God te staan: Hom te aanbid, te bid dat mense Hom sal leer ken en om te bid dat Hy almal op aarde sal genees en seën.
   Gebed is God se manier om genesing, herstel, redding en bevryding en seën vir mense te gee. Daarom is gebed nie net ’n voorreg nie, maar ook ’n verantwoordelikheid. Die Bybel sê baie duidelik dat as jy nie bid nie, sal jy nie kry nie en sal God nie seën en red nie. As jy nood om jou te sien, moet jy dit as ’n oproep tot gebed beskou.
   Gebed is om met groot vrymoedigheid vir God te vra dat Hy sal help. Gebed is om te vra vir genade en dat God Hom oor ons en ander sal ontferm. Gebed begin wanneer jy met ‘n gevoel van uiterste hulpeloos voor God gaan staan en vir hulp vra. Dit is die uitroep van hulpeloses. Gebed is ’n desperate, maar gelowige uitroep tot God dat Hy sal ingryp. Dit is wanneer ek vir God sê ek kan nie sonder Hom nie, die berg is te hoog. Wanneer ek dus bid, beroep ek my op die Een wat tot alles in staat is, vir wie niks onmoontlik is nie. Gebed is waar ‘n mens in sy algehele magteloosheid die hand vat van die Een aan wie al die mag behoort

 6. Hi Doom
  Hehehehe – ek lag lekker in my mou vir jou vandag.

  Toe ek jou gister daardie woorde hoor sê, toe weet ek: Hierdie is nie die laaste woord daaroor nie. Maar… ek stem 100% saam. Ek dink ook die vraag wat jy vir Wessel vraag is die kernvraag: Wat is die primêre doel van gebed? Soos ek jou gister verstaan het en al lankal daaroor dink is die primêre doel van gebed verhouding.

  God het vir my gebed gegee as manier om ons verhouding te ontwikkel en in stand te hou. Deel daarvan is dat ek ook met God my bekommernis en my vrae en my drome deel. Meestal in die vorm van: “Vader, sal U nie asseblief….” Maar ai-ai, ek dink 9 uit 10 dinge wat ek vra kry ek nooit nie. Maar intussen is dit my gesprekke met God oor hierdie dinge wat ons ook nader aanmekaar bring. More het ek geleer om klaar te kom sonder die ding wat ek gister gedink het noodsaaklik is, en dan loof ek maar weer die Here vir wie Hy is.

  So as krag van gebed beteken dat ek God sover kan kry om vir my dinge te doen… staan ek teleurgesteld. Daarom sê ek ook, ek glo nie in diekrag van gebed nie, ek glo in die krag van die God agter die gebed.

  Kan ek nou maar net sê: Moet asseblief nie dat een sinnetjie in die preek die goeie preek kelder nie.

  Groete

 7. Nee wat, nou lui maar af. Die antwoord op Wessel se opmerking laat selfs die Bulle se besluit van Saterdag na ‘n goeie besluit lyk.
  As gebed nie krag het nie, hoekom dan bid, of is dit dalk net ingeval gebed wel krag het en ek nie wil “uitmis” nie?
  Dit is ook maar “tong in die kies” om te sê gebed word ‘n afgod. As dit dalk in mens se wildste drome wel so is, is dit ten misntse ‘n goeie afgod om tot God te bid en te glo dat God na mens se gebede luister.
  Ek groet nou maar eeder eers voordat ek ook hoor om kerk toe te gaan en te “worship” en bydraes na die “tempel te bring ook “afgode” is, of selfs kragteloos en nutteloos is.
  Attie, ek dink jou preek van Sondag was dalk ‘n goeie stuk teologie vir student om oor te debateer, maar om dit aan lidmate van ‘n gemeente te verkondig as die waarheid en niks anders as die waarheid (weereens ‘n pragtige aanhaling so uit die ou vertaling) is bietjie gewaagd. Gelukkig was ek nie in die kerk Sondag nie, want en sou sekerlik myself verskoon het van die diens en by die huis “……na my binne kamer gegaan en die deur toegemaak het het en na my Vader wat in die Hemel is gaan bid het…..” (weereens ‘n pragtige beeld uit die Woord, maar nie saak wat sê ene Jeff Watsenaam nie).
  Gebed is nie ‘n afgod nie en as dit dalk wel is, is dit ten minste ‘n goeie afgod en gebed het groot krag net soos wat God groot krag het om gebede te verhoor as dit binne Sy groot raadsplan is om dit te verhoor.
  Kom ons lees maar weer almal Jakobus 5 saam en kyk dan of ene Feff Watsenaam of oorlede Jakobus die regte antwoord het. Ek kies maar om vir oorlede Jakobus te glo en vir ene Jeff Watsenaam te sê, sorry pêl, probeer maar weer.

  1. Broer Johan
   Ek reageer gewoonlik nie op jou kommentaar nie.

   Twee dingetjies.
   Eerstens sê jy self jy was nie in die kerk nie. Nou vel jy ‘n oordeel oor ‘n preek wat jy nie gehoor het nie. Stadig broer…

   Tweedens, ek ken jou nie, maar as ek lees hoe jy kommentaar lewer, kry ek die gevoel jy is kwaad vir iets of vir iemand, maar dalk is ek verkeerd. Jy kon mos maar hier verskil het sonder om Attie so persoonlik in te klim. Jy laat hom nou veral in hierdie laaste twee inskrywings klink na iemand wat mense mislei. Ons wat Sondag na Sondag na hom luister beleef dit nie so nie, en ek wens jy kon gehoor het toe hy gisteraand die tieners leer bid het.

   Ek kan nie glo dat ‘n man soos jy wat soms sulke mooi wyshede kwytraak ander tye sulke liefdelose, aanvallende en kwetsende woorde kan skryf nie.

   Is dit nie dalk iets waaroor jy moet gaan bid nie my broer?

   Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.

 8. Ek toe lui ek nie af nie. Ek wil net vir Div sê dat gebed nie net oor “vra” gaan nie. Ek bid baie keer sonder om iets van God te vra, maar net om Hom dankie te sê vir alles wat Hy hy vandag vir my gegee en gedoen het. Dit is soos om te sing in die kerk. Ek var niks van Gid nie – ek loof en prys hom in gebed en om onder die omstandighede vir my te sê dit is kragteloos laat my somme na my “kannie worrie” pille gryp.
  Ai tog mense. Kom ons glo maar dat “……die vurige gebed van ‘n gelowige groot krag het….” en vergeet maar wat ene Feff Watsenaam nou weer kwytgeraak het om goeie christene te verwar.

  1. Broer Johan
   Wat maak jy met die gebede wat nie beantwoord word nie? Of word al jou gebede beantwoord? Hoe verduidelik jy onbeantwoorde gebede?

 9. Attie,
  “Sjoe Johan” help my niks nie. Enige person wat vir my sê : “Ek glo nie in die krag van gebed nie” se teologie is vir my verdag. Al glo jy so, is dit iets wat ongesê moet bly om mense nie te verwar nie en nie te laat twyfel nie. So ‘n boodskap is nie tot opbou van geloof nie, maar om twyfel onder mense te saai.
  Attie, ek dink jy het gegly met die een.

 10. Div,
  Ek is kwaad vir niemand nie, maar ek word kwaad as iemand skryf : “Ek glo nie in die krag van gebed nie”, al is dit wie ook al.
  As jy mooi lees sal jy ook sien ek val nie vir Atie aan nie, maar wel dit wat gesê is.
  Ek dink Attie was so bietjie “moedwillig” met die opmerking en hy het baie goed geweet daar gaan reaksie wees.
  Dit wat hierbo gesê is staan nie in die Bybel nie. Ek vra steeds: Wat maak ons nou met Jakobus 5 en niemand antwoord my nie.
  Div, as iemand sê dat hy of sy nie in die krag van gebed glo nie, soek die person mos om gekritiseer te word, of hoe? Ek sal wragig nie stil bly en dit net as gegewe aanvaar nie. As jy saam met my en my vrou vir weke langs ‘n kind se siekbed gestaan het terwyl daar menslik gesproke geen hoop was nie en jy beleef het wat ons beleef het, sou jy nooit getwyfel het aan die krag van gebed en die grootheid van God nie. As jy en enige leser dalk twyfel oor die grootheid van God en die krag van God wat uit en deur gebed na vôre kom, kom praat met my en my vrou en ons sal julle vertel wat se geweldige krag daar in gebed is, maar nie saak wie wat sê nie.

  Ek hiermee lui ek nou regtig af. Ek ontstel my net onnodig omdat mense alles glo at hulle hoor in plaas van om maar net te gaan lees wat in die Bybel staan.

  1. Broer Johan
   Nee, broer dit is reg as jy dan nou maar aflui.

   Maar lui gerus af met die wete dat jy dan nou ook nie my vraag geantwoord het oor wat maak jy met die onbeantwoorde gebede nie. Bietjie naby aan die lyf dalk?

   Lui dan ook maar af met die wete dat as jy dink dat jy net gekritiseer het en nie persoonlik en erg aanvallend geraak het nie, dan het jy nie mooi gedink wat jy alles hier geskryf het nie.

   Ek het die storie oor jou seun se siekte en genesing gevolg. Was ook dankbaar saam met julle.

   Maar ek kan nou persoonlik nie onthou dat Attie hier of in gister se preek ooit gesê het dat dit nie help om te bid nie en dat mens nie vir enige iets kan bid nie. Inteendeel, toe ek nou teruggaan na my aantekeninge oor gister se preek, toe sien ek hy het gesê dat een van die dinge wat hy glo God wil hê dat ons oor gebed moet weet is dat ons met absoluut enige iets te enige tyd na Hom toe kan kom en dat daar niks is wat ons nie vir God kan vra nie. Ek onthou ook dat hy gesê het dat ons geen waarborg het dat God ons gebede gaan verhoor nie.

   Haai, en kan jy glo, hier sê hy dit in hierdie einste inskrywing. Dalk was jy net te ontsteld om tot die einde toe te lees:

   “Want deur onophoudelik te vra, bely ek ook my afhanklikheid van God; bely ek ook dat ek glo dat God in ooreenstemming met sy wonderlike groot liefde in antwoord op gebed dinge anders kan laat wees.”

   Ek en my vroutjie is verrykte mense na gister se preek.

   Thanx Doom, jy bly ‘n yster.

 11. Div my ou maat, Ek het verwag dat jy sou reageer op my skrywe daarom het ek toe nie afgelui nie, maar voordat jy kon vra ek reeds geantwoord op jou skrywe wat ek gelees het nadat jy gevra het.
  Jy mis ‘n paar belangrike punte:
  1. Ek was nie in gister se diens nie, maar wel in ‘n ander kerk waar ons weer gehoor het van die groot krag van gebed.
  2. Ek het slegs gereageer op wat ek en talle ander mense in die inskrywing gelees het en die boodskap is duidelik: “Ek glo nie in die krag van Gebed nie”. (Dit is ‘n direkte aanhaling)
  As ek vir jou twee “stickers” maak wat soos volg lees, en jy moet een op jou motor plak, watter een sal dit wees:
  a) Ek glo nie in die krag van gebed nie” (Attie Nel Julie 2013), of
  b) Die vurige gebed van ‘n gelowige het groot krag (Jakobus 5:16)
  Ek weet watter een ek sou kies, weet jy?

  1. Wel Johan, ek hoop nie jy lees jou Bybel soos jy hierdie inskrywing gelees het nie. Want deur net die een sinnetjie aan te haal, laat jy ‘n magdom ander dinge oor gebed wat Attie bely dat hy glo buite rekening. Met ander woorde, jy haal dit buite konteks aan. As ek jou opmerkings vandag moet lees soos jy Attie se inskrywing lees, dan veronderstel ek nou maar dit is omdat jy nie een van daardie dinge saam met hom kan bely nie.

   En dan Johan, het jy wat so onwrikbaar glo in die krag van gebed nog nie die vraag oor onbeantwoorde gebede geantworod nie. Want sien Johan, my broer is dood nadat ons as familie en gesin en vriende by God gepleit en gesmeek en gehuil het dat sy lewe asseblief gespaar moet bly. En jy sien Johan, ons het as gemeente verlede kwartaal ‘n wonderlike kind van die Here, die pa van ‘n klein seuntjie, begrawe nadat hy en ons as gemeente ook gebid het dat die Here hom asseblief gesond moet maak. Dit het nie gebeur nie.

   Hoe verklaar jy wat onwrikbaar glo in die krag van gebed daardie onbeantwoorde gebede?

   Dit sou erg gerieflik wees as jy nou reeds afgelui het.

 12. Div,
  I rest my case, maar dink bietjie oor die twee stickers. Ek wil net afsluit deur vir jou te se dat selfs onbeantwoorde gebede groot krag het, maar dit is ‘n gesprek vir ‘n later.
  Ek wil die gesprek afsluit deur net vir jou te vra: As jou kinders jou iets vra, gee jy hulle altyd dadelik wat hulle vra en as jy hulle versoek weier het jy nie geluister nie, of is jy minder lief vir hulle, of tree jy in hulle beste belang op? Die mens wik, maar God beskik.

  1. Johan
   Nou moet jy my uithelp man. Hoe tree God in my beste belang op as in antwoord op die gebed van ‘n regverdige wat ‘n kragtige uitwerking het nie my broer se lewe spaar nie. Hoe verduidelik ‘n mens vir ‘n klein kindjie dat “liebe Jesus” sy pa en sy held nie gesond gemaak het nie, maar dit in sy beste belang was of dat Hy dit doen omdat Hy vir hom lief is.

   Jy sien Johan, vir my het dit in die verlede so gewerk: Die voorspoedsteologie verkondig ‘n teologie waar ek deur gebed God onder beheer het en deur sekere gebede en uitdrukkings en teksversies kan ek God op die ou end laat doen wat ek wil. Solank dit goed gaan, gaan dit goed. Maar broer, as die goed gaan tot ‘n einde kom, kom die wiele af.

   Tweedens is dit baie gevaarlik om ‘n sticker op jou kar te plak. Ek sou dan graag vir jou ook wou vra of daar, veral na gister se gesprek, nie ook dalk ‘n paar stickers is wat jy sou oorweeg om op jou kar te plak nie. Dalk iets soos: “Ek kan fights wen, maar ek gee nie om wat word van die oorlog nie.” Ek verstaan van een of twee opuens dat jy goed is met die wen van “fights”. Ook toe jy blykbaar nog in die gemeente was.

   Dan, “Ek glo nie in die krag van gebed nie.” is tog die sticker wat ek op my kar sal plak. Want soos in hierdie inskrywing verduidelik is, glo ek nie in die krag van gebed nie. Maar, ek sal ook ‘n tweede plakker opplak wat sê: Ek glo met my hele hart in die God tot wie ek bid – die Vader van ons Here Jesus Christus.

   Mag jy ‘n wonderlike dag hê.

 13. Hier kom ek aan die einde van die dag by my koffietafel en ek sien alles wat hier gebeur het.
  Ek wil net sê:
  Johan jy het heeltemal verby die persoonlike waarde wat ek aan gebed heg gelees. Punt. Dit bly tog snaaks dat die oorgrote aantal individue wat gereageer het, nie jou mening gedeel het nie. Ek wil net ook sê dat ek jou baieberg persoonlik aanvallend beleef het. Maar wanneer mens in die kuberruim skryf, dan is dit die risiko wat jy lop en ek het nou al vrede gemaak daarmee.
  Div – dankie man. Die ergste is, ek weet nie eers wie jy is nie.

 14. I pray because I can’t help myself. I pray because I’m helpless. I pray because the need flows out of me all the time, waking and sleeping. It doesn’t change God, it changes me. -CS Lewis

 15. Spinnekoppie is my pa se troetelnaam vir my. Ek is nie vandag skool toe nie, so ek loer bietjie wat hier aangaan.
  Oom Attie. Ek dink nou aan daardie storie wat jy Sondag-aand vir ons vertel het oor die drie kindertjies se antwoord op die dominee se vraag of hulle die vorige aand gebid het.
  Die een se antwoord was mos ja sy bid elke aand en toe die dominee vra of sy die oggend ook gebid het toe sê sy “Nee, want in die oggend is ek nie bang nie.” Die ander een het mos gesê: “Nee, want ek het nie gisteraand iets nodig gehad nie.” Die antwoorde het my laat skrik. Want ek moes later erken dat ek net bid as ek bang is of as ek iets nodig het. As mens net bid as jy bang is of as jy iets nodig het, dan is dit seker belangrik om in die krag van gebed te glo.
  Oom Attie, jy het ook gesê dat mense van gebed ‘n afgod maak en meer vertroue in hulle gebed het as in God. Ek bid ongelukkig nie naastenby genoeg dat gebed my afgod kan wees nie, en ek moet ook erken ek het nog altyd gedink gebed is my “free pass” om by God te kry wat ek wil hê. Maar ek het Sondagaand geleer dat God vir my gebed gegee het sodat Hy kan kry wat Hy wil hê. En… baie dankie vir mys tringetjie krale. Ek het dit Sondagaand gebruik om te bid en gsiteraand weer. Ek dra dit in my sak en as dit voel dan onthou: “Ons Vader wat in die hemel is…”
  Mooi dag vir oom en die ander ooms en tannies om die koffietafel

 16. Ja Attie, as jy ‘n hond wil slaan sal jy altyd ‘n stok kry, as jy net hoor wat jy wil hoor sal daar maar altyd kritiek wees.Ek was nie in jou kerk nie, het ook gerugte gehoor en toe op Attie se Koffietafel gaan loer. Jy het my laat dink, dit is nie ‘n onderwerp wat nie net ligtelik oor gedink moet word nie. Dit laat jou dink

 17. Hi Dominee, het vandag hierdie inskrywing gelees en wil net baie dankie sê daarvoor. Die vergelyking van die telefoon verduidelik dit so mooi. Dis vir my soos ‘n pa wat vir sy seun ‘n selfoon gee sodat die seun hom altyd in die hande kan kry. Die seun kan bel as hy hulp nodig het, as hy iets fisies nodig het, of net as hy graag wil gesels, ‘n klankbord nodig het, goeie raad soek, of bloot net verlang. Hy weet sy pa is altyd aan die ander kant van die foon, en altyd daar vir hom. Afstand maak die foon nodig sodat hy kan uitreik na sy pa. Maar gestel sy pa antwoord nie die foon nie, gaan hy niks bereik deur te bel nie. Die foon is slegs ‘n hulpmiddel, en kan nie vir die seun enige iets doen nie. Net sy pa kan. Dit bly sy pa se keuse hoe hy gaan reageer op sy seun se oproep. Hy gaan dalk nee sê want hy weet van beter. Dit het my nog altyd gepla as mense iets sê soos: In die Naam van Jesus Christus is jy genees want ek het dit oor jou gebid. Dis vir my baie voor op die wa om te dink bloot omdat ek iets gebid het, sal dit gebeur. Wie sê dis God se wil? Dink ek so baie van myself dat ek reken Hy sal presies doen wat ek sê? Dit gaan vir my gepaard met die idee wat sommige mense het dat as jy ‘n “beter Christen” is, jou gebede meer kragtig is. Dis vir my ‘n baie verwaande manier van dink, want dan gaan dit nie meer oor God nie, maar oor jou wat so ‘n “goeie Christen” is en dink jy is beter as ander Christene. Ek stem heelhartig saam dat die idee van gebed wat krag het, baie gevaarlik is. Lekker dag vir Dominee!

 18. Johan, jy luister net na die eerste gedeelte van Attie se boodskap en besluit dit wat jy hoor is nie wat jy wil hoor nie. Natuurlik is daar ‘n dieper en meer duidelike gedeelte wat moet volg. Jy ruk behoorlik die dam onder die eend uit. Kan nie glo iemand is so kleinlik met iemand wat soveel meer begrip het wat in God se Woord aangaan het as ons. Dis net so goed ek se voor ‘n groep mans: I don’t like Rugby……. (almal dink dadelik sjoe, wat ‘n boring vrou)… en dan se ek… I love it…

  1. Ek wonder of jy weet watse verdoemde uitwerling jou onverantwoordelke uitlating op iemand soos ek het. Ek sukkel met geloof en die wrede dinge in die bybel en nou kom voeg jy by!? Ek sit en oorweeg sterk selfmoord en nou kom VERDRAAI jy nog die bybel se woorde en voeg JY npg by. Geen wonder mense soos ek, wat alles materialistes het, en nog veel meer as wat ek nodig het, sukkel met geloof. Ek het nie in, ‘n Christelilke huis groot geword nie maar jy breek my af terwyl ek probeer glo. Weet jy, die dinge wat jy in jou soeke na aansien mense soos ek nog meer laat glo, dit is nie die moeite werd en f… die lewe

   1. Lees maar die stukie
    A little boy wanted to meet God. He knew it was a long trip to where God lived, so he packed his suitcase with a bag of potato chips and a six-pack of root beer and started his journey.

    When he had gone about three blocks, he met an old woman. She was sitting in the park, just staring at some pigeons. The boy sat down next to her and opened his suitcase. He was about to take a drink from his root beer when he noticed that the old lady looked hungry, so he offered her some chips. She gratefully accepted it and smiled at him.

    Her smile was so pretty that the boy wanted to see it again, so he offered her a root beer. Again, she smiled at him. The boy was delighted! They sat there all afternoon eating and smiling, but they never said a word.

    As twilight approached, the boy realized how tired he was and he got up to leave; but before he had gone more than a few steps, he turned around, ran back to the old woman, and gave her a hug. She gave him her biggest smile ever. When the boy opened the door to his own house a short time later, his mother was surprised by the look of joy on his face. She asked him, “What did you do today that made you so happy?” He replied, “I had lunch with God.” But before his mother could respond, he added, “You know what? She’s got the most beautiful smile I’ve ever seen!”

    Meanwhile, the old woman, also radiant with joy, returned to her home. Her son was stunned by the look of peace on her face and he asked, “Mother, what did you do today that made you so happy?” She replied! “I ate potato chips in the park with God.” However, before her son responded, she added, “You know, he’s much younger than I expected.”

    Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around. People come into our lives for a reason, a season, or a lifetime! Embrace all equally!

    Have lunch with God…….bring chips. Send this to people who have touched your life in a special way. Let them know how important they are. I did!!!!

    God still sits on the throne. You may be going through a tough time right now but God is getting ready to bless you in a way that only He can. Keep the faith. My instructions were to pick four people that I wanted God to bless, and I picked you.

    P.S.: Wisdom and Kindness make a person Attractive

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: