LITURGIE VIR MY TYD MET GOD (Skuldbelydenis)

Hierdie is die derde inskrywing oor hoe mens jou tyd met God sou kon inkleur. Jy kan die EERSTE een HIER gaan lees en die TWEEDE een HIER. Die eerste inskrywing het gegaan oor hoe ek tot God nader en die tweede een oor lof en danksegging. Wanneer ‘n mens in die teenwoordigheid van God is, gaan mens gewoonlik in jou gedagtes eerste na sy grootheid (LOF) en sy goedheid (DANK) en dan jou eie nietigheid. Alhoewel ons as mense wonderbaarlik na die beeld van God geskep is, is en bly ons sondaars wat afhanklik van God se genade bly leef. Daarom is die derde element van my tyd alleen met God skuldbelydenis.

Skuldbelydenis is waarskynlik een van die mees afgeskeepte elemente van gebed. Ons hou nie baie daarvan om te hoor dat ons sondaars is nie. Ek dink dit is belangrik dat ons verstaan dat ons ALMAL sondaars is, maar dat nie een van ons ALTYD met sonde besig is nie. Hierdie gedeelte van my tyd alleen met God, behels dat ek met ‘n versoek begin. Iets soos:

“Heilige Gees, U is die Een wat vir my gegee is om my te oortuig van sonde. Wys my asseblief op enige onbelyde sonde in my lewe.”

Gebed is ‘n gesprek. Lees voort “LITURGIE VIR MY TYD MET GOD (Skuldbelydenis)”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑