WAAR BEGIN (ELIA SE) GEBED?

Ek het gister uit 1 Konings 18, Elia se konflik met die Baäl profete, gepreek. Ek dink die gedeelte kan verskillende temas hê vir prediking. Deur die loop van die preek het ek ‘n paar opmerkings gemaak oor die vraag: WAAR BEGIN (ELIA SE) GEBED?

Elia se gebed is opgeteken in vers 36:

“Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel, en dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U Here, God is, en dat dit U is wat hulle harte tot U bekeer.”

Op hierdie punt in die verhaal weet ons almal wat moet gebeur. Lees voort “WAAR BEGIN (ELIA SE) GEBED?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑