POST-CHRISTENDOM – GOD IS DOOD!

Ek onthou hoe die “god -is-dood-teologie” in my studiejare ons met baie vrae gelaat het. Die term het sy waarskynlik sy ontstaan gehad by die Franse teoloog Gabriel Antoine Vahanian. Hy was ‘n gereformeerde Calvinis en besondere kenner van Karl Barth en het ook een van Barth se werke vertaal.

In sy eerste boek The Death of God, wat in 1961 verskyn het, het hy die punt gemaak dat die moderne sekulêre kultuur in die Westerse beskawing sy rug reeds op God gedraai het. Vir Vahanian het die dood van God aangebreek toe God net nog een van die kultuurgoed van ‘n gemeenskap geword het.

In sy boek Wait Without Idols wat in 1964 verskyn het, skryf hy soos volg: Lees voort “POST-CHRISTENDOM – GOD IS DOOD!”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑