EREDIENS AS ONTMOETING

Vrydagaand lees ek ‘n inskrywing van John Frye met die titel: From the Sheperd’s Nook: Preaching as Encounter. Een van die dinge wat hy skryf wat my getref het, was: Preaching, in some traditions, is a sacrament or comparable to a sacrament… What it means is: preaching is more about what God does, than what the preacher and congregation do.”  Vir Frye het prediking dus die sakramentele karakter in die sin dat God in en deur die prediking aan die werk is.

Bietjie verder skryf hy: “We preach for corporate encounter with God, Lees voort “EREDIENS AS ONTMOETING”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑