HIER IS EK STUUR MY

In sy boek Reversed Thunder maak Eugene Peterson hierdie opmerking:

“We enter heaven not by escaping what we don’t like, but by the sanctification of the place in which God has placed us.” (Eugene Peterson)

Soms klink die goed wat skrywers sê net so ongelooflik mooi, maar mens wonder soms in die praktyk hoe prakties uitvoerbaar is. Om iets te “sancitify” beteken om iets te heilig. Peterson se opmerking beteken dus dat ons die plek waar ons is moet heilig. Mooier gestel: Ek heilig iets wanneer ek iets van God se goedheid daaroor en daarin sigbaar maak.  So nou en dan hoor ‘n mens ‘n storie wat jou laat besef dit is nie so onprakties en onuitvoerbaar nie.

Ek het onlangs te hore gekom van die boek: “29 Gifts: How a Month of Giving can Change Your Life.” Lees voort “HIER IS EK STUUR MY”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑