DIE GRAF IS STEEDS LEEG – JESUS HET STEEDS OPGESTAAN

Lukas 24:1-12 vertel weereens die verhaal van die opstanding van die Here Jesus. Baie dieselfde as Johannes se weergawe.

Die metode waarvolgens ek na die gedeelte kyk, is die SIEN DIT! metode. Ek probeer my in een van die mense in die gebeure se skoene indink en raak dan bewus van wat ek beleef. In Sondag se preek het ek na aanleiding van Johannes 20:1-18 my in Maria Magdalena se situasie probeer indink.

Vir vanoggend wil ek weer in een van die vroue se posisie indink. Ek doen dit egter ook met ‘n spesifieke gebeure in my agterkop. Gisteraand toe lees ek weer op Kletskerk se Facebook van Nico Geldenhuys wat die lig gesien het (twee jaar terug al) en nou is die hele verhaal van die opstanding nie meer waar nie en die NG Kerk is baie lelik met hom omdat hulle hom nie toelaat om sy ongeloof uit te leef nie. So stel hy dit: Lees voort “DIE GRAF IS STEEDS LEEG – JESUS HET STEEDS OPGESTAAN”

NIE NET VIR HIERDIE LEWE NIE

Ek lees vanoggend 1 Korintiërs 15:19-26. Ons is nog steeds in die week nadat ons die opstanding van Christus gevier het. Dit is so gepas dat ons ook in ons tekste aan die saak aandag gee. Die metode wat ek vanoggend gebruik is die SÊ DIT! metode. Hierdie metode werk gewoonlik met enkel verse met teologiese of leer-inhoud. Ek lees dus die gedeelte op soek na die een vers wat my aanspreek.

Vers 19:

As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.

Volgens die metode plaas ek nou elke keer die klem op ‘n ander woord en dink na oor die betekenis daarvan.

AS… 

In hierdie sin wil “as” vir ons laat verstaan “indien dit die geval is dat”. Lees voort “NIE NET VIR HIERDIE LEWE NIE”

DAAGLIKSE GEBED – 6 STAPPE

Dominees gaan ook deur tye wat hulle gebedslewe in ‘n groef beland. Wanneer dit met my gebeur, dan val ek gewoonlik so gou as moontlik terug op ‘n patroon wat vir my werk. Ignatius van Loyola is die stigter van die Jesuïtiese Orde, die nuwe Pous is ook ‘n Jesuït. Die eerste volgelinge van Ignatius van Loyola het die probleem ontwikkel dat hulle nie dikwels deur die dag tyd gekry het om te bid nie. Ignatius van Loyola het toe ‘n praktyk aanbeveel wat hy THE DAILY EXAMEN genoem het. THE DAILY EXAMEN was dan ‘n gebed wat aan die einde van die gebid is. THE DAILY EXAMEN is een van my “terugval” gebedstyd wanneer ek voel dit is nodig.

(Ek gebruik dit met groot gemak in die oggende ook, met ‘n paar aanpassings.)

Die DAAGLIKSE ONDERSOEK kom op die volgende neer:

1. KRY ‘N STIL PLEKKIE Lees voort “DAAGLIKSE GEBED – 6 STAPPE”

GEEN MENS ONHEILIG OF ONREIN NIE

Ons lees vanoggend Handelinge 10:34-43. Die metode wat ons gebruik is die BID DIT! metode.

By die eerste lees van die gedeelte besef ek dat mens dalk bietjie meer moet doen as net ‘n gebed skryf om die boodskap van die teks raak te vat. Tydens die 40 Dae in die Woord veldtog het ek by geleentheid ook gesê dat ‘n mens soveel vrae as moontlik vir die teks moet vra. Vrae soos WIE’ WAT; WAAR; WANNEER; WAAROM.

WIE? Petrus is aan die woord. (Vers 34) Kornelius word natuurlik ook genoem. Om te weet wie Kornelius is, moet ‘n mens weier as net hierdie paar verse lees. Volgens 10:1 was hy ‘n kaptein in die Italiaanse regiment. Lees voort “GEEN MENS ONHEILIG OF ONREIN NIE”

DIE HERE IS MY KRAG EN MY BESKERMING

Vanoggend lees ek Psalm 118: 2-4 en 14-24. Die meditasie metode waarvan ek vanoggend gebruik maak is die MAAK DIT PERSOONLIK! metode.

Ek is weereens verbaas om te sien hoe die mense wat die tekste vir die Leesrooster uitwerk moeite doen. Sondag het ons die opstanding van die Here Jesus gevier en Psalm 118 jubel so mooi daaroor. Psalm 118 kan maklik ‘n pre-opstaningslied word wat deur ‘n post-opstandingsgelowige gesing word.

14 Die Here is my krag en my beskerming. Dit is Hy wat my gered het!

15 Hoor die gejuig in die laer van die oorwinnaars: “Die Here doen kragtige dade,
16 die Here triomfeer, die Here doen kragtige dade!”
17 Ek sal nie sterwe nie, ek sal lewe en van die dade van die Here getuig.
18 Die Here het my swaar gekasty, maar my nie aan die dood oorgegee nie.
19 Maak die tempelpoort vir my oop: ek wil ingaan en die Here loof.
20 Dit is die poort na die Here toe; regverdiges mag daardeur ingaan.
21 Ek wil U loof omdat U my gebed verhoor en my gered het.
22 Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
23 Dit is deur die Here gedoen en is ‘n wonder in ons oë!
24 Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

Die gedagte met die MAAK DIT PERSOONLIK! metode is om die teks te lees asof dit op jouself van toepassing is. Lees voort “DIE HERE IS MY KRAG EN MY BESKERMING”

JESUS SE OPSTANDING – MEER AS STERKER AS DIE DOOD

Ons lees vanoggend Jesaja 65:17-25, maar ek het die behoefte om iets te deel oor die opstanding van Jesus. Johannes 20:1-18 het opnuut weer my oë hiervoor oopgemaak.

Tydens Paasfees en dan in besonder op die Sondag van die opstanding hoor ek so dikwels dat Jesus vir ons die dood oorwin het en dat die graf Hom nie kon hou nie en dat God sterker is as die dood. Hierdie dinge is natuurlik onteenseglik waar. My enigste vraag is: Was dit dan ooit anders? Was daar dan ooit ‘n tyd toe God nie sterker was as die dood nie? Lees voort “JESUS SE OPSTANDING – MEER AS STERKER AS DIE DOOD”

Blog at WordPress.com.

Up ↑