GOD DROOG DIE TRANE AF

“… want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle herder wees en hulle na die fontein met die water van die lewe lei; en God sal al die trane van hulle oë afdroog.” (Op 7:17)

Hierdie reeksie wat ons uit Openbaring gedoen het, het my opnuut weer bewus gemaak van hoe Openbaring eintlik aansluit by die res van die Bybel. Openbaring is nie ‘n boek wat so apokalipties of toekomsgerig of vol simboliek en misterie is dat dit geen raakpunte met die res van die Bybel het nie. So byvoorbeeld is die herder metafoor ‘n bekende metafoor in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Lees voort “GOD DROOG DIE TRANE AF”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑