‘N BIETJIE HEMEL OP AARDE

Openbaring is die boek wat mense se verbeelding aangryp. Die ryke simboliek en die misterieuse karakter van die boek maak dat mens elke keer dink daar is iets geheimsinnig wat hier ontsluit gaan word. In ons gemeente volg ons die Leesrooster en preek ons Sondae die tekste volgens die Revised Common Lectionary. Sedert Paassondag, toe ons die opstanding van die Here Jesus gevier het, preek ons uit Openbaring. Daar is nog twee Sondae oor. Sondag wat verby is, was dit Openbaring 7:9-17. Ons hanteer dan ook dieselfde teks in die kleuterkerk, die laerskoolkinders, die tieners en ook in ons kleingroepe.

9 Hierna het ek ‘n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle hande. Lees voort “‘N BIETJIE HEMEL OP AARDE”

Blog at WordPress.com.

Up ↑