GOD HET ‘N PERSOONLIKE VERHOUDING MET MY OOK

2013-04-22 18.18.18Ek maak vanoggend my Bybel oop om Psalm 23 te lees. Hierdie is die Bybel wat die NG Gemeente Bergsig op 24 April 1987 (More sal dit 26 jaar gelede wees.) vir my gegee het toe ek daar as dominee in my eerste gemeente bevestig is. Die bladsy is verweer en selfs al bietjie geel gevat. Hierdie is die Psalm wat ek meestal by begrafnisse lees. Of by die graf of dan, in die geval van ‘n verassing net voor die kis vertrek. Dit is nou natuurlik as die familie nie vir my vra om uit Psalm 23 te preek vir die begrafnis nie. Die bladsy verweer is omdat ek al heelwat mense in die reën begrawe het en die reëndruppels het die bladsye bietjie verniel. (Ek moet darem ook erken dat die druppels nie altyd reëndruppels was nie.) Die geel is maar van baie hanteer.

Maar Psalm 23 is vir my ‘n Psalm vir die lewe.

1’n Psalm van Dawid.

 Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Lees voort “GOD HET ‘N PERSOONLIKE VERHOUDING MET MY OOK”

Blog at WordPress.com.

Up ↑